Výstaviště v Lysé nad Labem je po 

řadu let v měsíci březnu dějištěm vele-
trhu Zemědělec – Jaro s koňmi a pátým 
rokem je tento atraktivní podnik spojen 
rovněž s Jezdeckým festivalem. I letos 
se ve dnech 21. až 25. března otevřely 
brány haly „C“, v níž speciálně pro fes-
tivalové dění vyrostly prostorné tribuny 
a mezi nimi pískové kolbiště o rozměrech  
61 x 26 metrů. Během pětidenního pro-
gramu mohou návštěvníci obdivovat čty-
ři ze sedmi klasických disciplín zastřeše-
ných Českou jezdeckou federací a další 
více, či méně známá jezdecká odvětví.

Harmonogram soutěží otevírají skokoví 

jezdci. Pro ty je od středy do pátku připra-
veno sedmnáct parkurů. Nezapomnělo se 
ani na děti, jež se věnují skákání na poní-
cích. Vedle rámcových soutěží je vypsána 
i zbrusu nová pony túra zařazená do Zim-
ního Jezdeckého poháru České jezdecké fe-
derace 2018. Jeho finále bylo naplánováno 
na čtvrtek 22. března, kdy vrcholí i dvě seri-
álové kategorie pro velké koně. 

Na pátek pořadatelé připravili dal-

ší skokové soutěže. Tou nejobtížnější je 
parkur s překážkami do 140 centimetrů 
v rámci Grand Prix Czech Equestrian Te-
amu s dotací 30.000 Kč. Tečkou za páteč-
ním programem v hale „C“ se stejně jako 
v roce 2017 stává mini turnaj v Pony-ga-
mes. Tato disciplína je účinnou a užiteč-
nou tréninkovou metodou, jež pomáhá 
dětem rozvíjet jezdeckou techniku, zku-
šenosti, soutěživost i spolupráci s koněm 
a dalšími členy družstva. Pony-games se 

Pátý ročník Jezdeckého festivalu  

s bohatým programem

staly součástí festivalu v Lysé již potřetí 
a vždy se těší velkému zájmu návštěvníků. 

Pořadatel zůstal u osvědčeného ča-

sového harmonogramu, kdy na sobotní 
dopoledne připadá drezura. Soutěžící se 
mohli přihlásit do čtyř úloh, z nichž tři 
jsou na hudbu, vč. velmi náročné Grand 
Prix. Drezuru tradičně střídá v sobotu po 
poledni další z estetických disciplín, kte-
rou je voltiž. Divákům se prezentují nejen 
jednotlivci v kategoriích juniorů a senio-
rů, ale také skupiny. 

Stejně jako v předchozích čtyřech letech se fanoušci jezdeckého sportu dočkali i v roce 
2018 jedinečné akce, která nabízí návštěvníkům nevšední zážitek spojující několik jezdec-
kých disciplín pod jednu střechu. Řeč je o Jezdeckém festivalu v Lysé nad Labem.

Pravidelní návštěvníci akce vědí, že 

sobota večer patří oblíbené večerní show. 
O ní fanoušci koní nejsou ochuzeni ani 
letos. Celý blok otevírá každoročně ryze 
sportovní záležitost, tolik oblíbená soutěž 
Mini-Maxi, která se zárukou zvedá divá-
ky ze sedaček. Adrenalin nabízí i Jump 
and Drive, tedy kombinované klání jezd-
ců spřežení a skokanů.

Posledním a po sportovní stránce ne-

méně napínavým dnem je neděle, během 
které se rozhoduje o šampionech Zimní-
ho jezdeckého poháru ČJF ve spřežení, 
a to v kategoriích jednospřeží, dvojspřeží 
a čtyřspřeží. Do Lysé se však vždy těší 
nejen ti nejlepší z nejlepších, ale i hobby 
vozatajové a jezdci soutěžící s dvojspře-
žím poníků. I pro ně je totiž připravena 
možnost předvést své umění před plnými 
tribunami výstaviště v Lysé nad Labem. 

Veškeré podrobnosti o tomto jezdec-

kém svátku najdete na internetové adrese 
www.jezdeckyfestival.cz. 

„

Skvělou podívanou pravidelně nabízí voltižní 
soutěže v sobotu odpoledne. 

Vozatajskému sportu, při němž tradičně nechybí napínavé okamžiky, patří tradičně neděle. 

Většina drezurních soutěží v Lysé se jezdí jako 
volné sestavy na hudbu, které jsou divácky 
nejvíce atraktivní. 

První tři dny Jezdeckého festivalu jsou ve 
znamení parkurového skákání. 

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

8

Jezdecký katalog 2018