WOLF SYSTEM spol. s r.o.

Únětická 885, 252 62 Horoměřice
Tel.: +420 220 400 320, Fax: +420 220 400 326
E-mail: mail@wolfsystem.cz, Web: www.wolfsystem.cz

Jedním typem staveb, který slouží jezdeckému sportu jsou 

jízdárny včetně zázemí pro ustájení koní. Tyto objekty zajišťují 
rekreační i profesionální výcvik a další potřeby pro milovníky jež-
dění na koních. V těchto jízdárnách se může provozovat také lé-
čebná hipoterapie s cílem zlepšení zdravotního stavu dětí i dospě-
lých. Jízdárna je svou velikostí uzpůsobena tak, aby vyhovovala 
parkurovému skákání, výcviku začátečníků i pokročilých jezdců. 
Jízdárny jsou tvořeny zpravidla rámovou konstrukcí, v kombinaci 
dřevo – ocel. 

Na bázi montovaných dřevostaveb nabízí firma širokou škálu 

rodinných domů ve vazbě na nejmodernější trendy ekologického 
a zdravého bydlení. Provedení konstrukce domů vyhovuje sou-
časným požadavkům na co nejnižší spotřebu energií. Tyto tzv. 
nízkoenergetické domy mohou být na přání zákazníka dodány 
v různých variantách dokončení. Pomocí tohoto výrobního systé-
mu dřevostaveb realizuje firma i objekty většího rozsahu jako jsou 
administrativní budovy, školky, penzióny a podobně.  

Tým zkušených pracovníků využívající veškeré získané po-

znatky a know-how daného oboru ze zemí Evropské unie přispívá 
k profesionalitě a spolehlivosti práce celé společnosti. Cílem je 
přinést kvalitní, rychle realizované a hospodárné výrobky k plné 
spokojenosti zákazníků.

49

PR článek

Inzerce