Starokladrubský kůň byl po celá staletí šlechtěn jako kočáro-

vý kůň pro ceremoniální účely panovnického dvora. Tuto funkci 
vykonávají starokladrubští koně dodnes na švédském a dánském 
královském dvoře. V současné době se starokladrubští koně skvě-
le hodí pro zápřahový sport a klasickou drezuru. Pro svojí klidnou 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Národní hřebčín je jedním z nejstarších hřebčínů na světě 
a současně domovem nejstaršího původního českého plemene 
koní, koně starokladrubského, které je chováno ve dvou 
hřebčínech. V Kladrubech nad Labem má svůj domov základní 
stádo starokladrubského koně bílé barvy a ve Slatiňanech 
základní stádo v barvě vrané.

a vyrovnanou povahu jsou často využívání pro hipoterapii a jsou 
ideálními partnery pro volnočasové ježdění.

Hlavní návštěvnická sezona začíná v Národním hřebčíně v so-

botu 31. března 2018.  Národní hřebčín nabízí prohlídky v hřeb-
číně v Kladrubech nad Labem a v hřebčíně ve Slatiňanech. V sa-
motných Kladrubech nad Labem si návštěvníci mohou vybrat 
z komentovaných prohlídek stájí, zámku, historické kočárovny 
a postrojovny, expozice kladrubského chovu koní, lesovny se si-
mulátorem jízdy v kočáře a také návštěvu rozhledny. Z historic-
kého pohledu poutá největší pozornost ovšem prohlídkový okruh 
zámkem, jehož expozice je věnována především císařskému páru 
– Františku Josefu I. a jeho ženě Alžbětě, známé jako Sissi. Císař 
s císařovnou pobývali na kladrubském zámku hned několikrát. 
Zastavovali se zde při cestě do Prahy nebo pro účast na oblíbe-
ných parforsních honech. Ve Slatiňanech se návštěvníkům oteví-
rají prostory stájí včetně sedlovny s postrojovnou. 

„

Termínová listina hlavních akcí

19. - 22. 4.

Rudolfův pohár – mezinárodní závody spřežení, Kladruby 
nad Labem

26. 5.

Den starokladrubského koně a Muzejní noc, 
Kladruby nad Labem

10. 6.

Den otevřených zahrad (park Mošnice), Kladruby nad Labem

25. 8.

Hradozámecká noc, Kladruby nad Labem

8. – 9. 9. 

Memoriál Jiřího Škodného – závody spřežení, 
Heřmanův Městec

15. 9.

„KLADRUBY NARUBY“ - zábavné rodinné odpoledne, 
Kladruby nad Labem

Foto Magdaléna Straková

Foto Magdaléna Straková

Sedlové tandemy. 

Klisna s hříbětem. 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem 

533 14 Kladruby nad Labem
Telefon: +420 466 736 530, mobil.: +420 601 191 580
Web: www.nhkladruby.cz, facebook.com/nhkladruby
E-mail: kladruby@nhkladruby.cz

Prohlídkové okruhy Národního hřebčína 

v sezoně 2018:

Kladruby nad Labem

stáje, zámek, kočárovna s postrojovnou, lesovna, 
rozhledna

Slatiňany

stáje včetně sedlovny a kočárovny

PR článek

47

Inzerce