Provoz kladrubské školy byl již od počátku úzce spjat s hřeb-

čínem a tato těsná spolupráce byla vždy oboustranně prospěšná. 
Předností přípravy žáků v kladrubské škole je všestrannost – žáci 
se připravují na budoucí povolání v tématech chovatelských, 
výcvikových i sportovních. V tomto ohledu je působnost školy 
ojedinělá, žádné jiné obdobné vzdělávací zařízení v ČR takové 
možnosti nemá. 

Ve třech ročnících studuje až 140 žáků oboru Chovatel koní 

a jezdec, od září 2010 platí nový název oboru Jezdec a chovatel 
koní (toto označení je společné pro některé partnerské školy). 
Komplexní vzdělávací zařízení zahrnuje budovu školy spojenou 
s Domovem mládeže, jídelnou, tělocvičnou a hřištěm. Škola má 
vlastní jezdeckou halu.

Veškeré teoretická výuka probíhá v šesti učebnách, včetně 

počítačové a multimediální třídy. Vedle všeobecných předmětů 
se vyučují i odborné předměty: základy chovu hospodářských 
zvířat, výživa a krmení, chov koní, technická zařízení, teorie 
jízdy, dostihový řád a provoz, životospráva jezdce. 

Střední škola chovu koní a jezdectví

Kladruby nad Labem 105, 533 14 Kladruby nad Labem
Telefon: 466 933 829, 466 933 830
Web: www.skola-kladrubynl.cz
E-mail: info@skola-kladrubynl.cz

Střední škola chovu koní  

a jezdectví Kladruby nad Labem

Škola pro chovatele koní a jezdce byla založena v roce 1952 
v Kladrubech nad Labem. Za dobu existence prošla několika 
změnami, ale vždy vychovávala ošetřovatele, jezdce, vozataje, 
koňaře. Od školního roku 2008-2009 nese škola název Střední 
škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem. 

Odborný výcvik probíhá na smluvních pracovištích: přede-

vším Národní hřebčín Kladruby nad Labem (na koních hřebčína 
ve vlastní jezdecké hale), Šlechtitelský chov koní Kubišta Mě-
ník, Equinní reprodukční centrum Mnětice, stáj Vasury Kolesa 
a klusácká stáj pana Dobruského. Škola spolupracuje i s dalšími 
organizacemi a pomáhá zajišťovat řadu akcí. 

Za existence kladrubské školy prošlo její branou přes 2300 

absolventů, z nichž se mnozí stali pojmem v chovu koní, na 
kolbištích jezdeckých disciplín, ve vozatajských soutěžích, na 
dostihových drahách i ve westernovém ježdění. Zájem o naše 
absolventy z řad nejen domácích, ale i zahraničních chovatelů 
a trenérů trvá. 

„

45

45

MĚSÍČNÍK PRO MILOVNÍKY KONÍ

O koních, pro koně, s koňmi…

www.koneahribata.cz

K dostání u všech dobrých prodejců tisku. Předplatné na www.koneahribata.cz/predplatne.

PR článek