Obsah

Sedm disciplín pod záštitou ČJF

 ........................................5

Když je nohám dobře

 .........................................................6

Svět turfu nabízí pestrou paletu dostihů

 ..........................7

Pátý ročník Jezdeckého festivalu 

 ......................................8

Přehled akcí na výstavišti Lysá nad Labem

 .....................10

Praha přivítá premiérové 

Global Champions Playoffs

 .............................................12

Global Champions Tour 2018 s řadou novinek

 ...............14

Světové jezdecké hry v Tryonu vrcholem sezony

 ............17 

Evropské a světové šampionáty 

pravidelně s českou účastí

 ..............................................19

Mistrovství České republiky 2018 

opět desetkrát

 .................................................................21

ČR hostí v roce 2018 

deset mezinárodních závodů

 ..........................................23

Jedenáct zastávek 

Českého skokového poháru 2018

 ....................................24

Zlatá podkova v roce 2018 již po třiapadesáté

 ................26

S Barborou Kamírovou 

o HELITE Airbags Equestrian

 ...........................................27

Jezdecké disciplíny: SKOKY a DREZURA

 ...........................29

Jezdecké disciplíny: VŠESTRANNOST a SPŘEŽENÍ

 ............31

Jezdecké disciplíny: VOLTIŽ a REINING

 ............................33

Jezdecké disciplíny: 

VYTRVALOST a PARAJEZDECTVÍ

 .........................................35

Zemský hřebčinec v Písku

 ................................................36 

Zemský hřebčinec v Tlumačově

 .......................................37

Plemenní hřebci ZH Písek

 ................................................38 

Plemenní hřebci ZH Tlumačov

 .........................................39

Dámy v sedle doma i v zahraničí

 .....................................41

PRZECHWOZD skokové centrum minikoní

 ......................41

Pony-games v roce 2018 slaví čtyři roky

 .........................42

Working Equitation 

aneb pracovní jezdectví v ČR

 ...........................................43

Střední škola chovu koní a jezdectví 

Kladruby nad Labem

 ........................................................45

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

 ............................47 

Výstavba objektů s tradicí od Wolf System Group

 ..........48

Hřebčín a Jezdecká škola Equus Kinsky

 ...........................50

otevřeli jste již páté vydání Jezdeckého katalogu – publikace, 

která vychází v druhé polovině března při příležitosti Jezdeckého 
festivalu na výstavišti v Lysé nad Labem. Jejím hlavním posláním 
je nabídnout přehled o všem zajímavém, co nabízí nová jezdecká 
sezona. Toto periodikum vychází opět v tištěném nákladu 5000 
kusů a dostanou jej mj. předplatitelé časopisů Koně a hříbata či Svět 
koní. Pro ty, co se nedostanou k tradiční papírové verzi, se mohou 
začíst do té elektronické na internetu. Ostatně dnes je tento formát 
pro mnohé čtenáře komfortnější, zejména, když si jej na stránkách 
www.jezdeckykatalog.cz mohou nejen prohlédnout, ale i stáhnout 
ve formátu PDF, příp. vybrané materiály vytisknout. 

Společnost EQUINET s.r.o., jež je vydavatelem Jezdeckého 

katalogu a spolupořadatelem Jezdeckého festivalu, má ve svém 
portfoliu i řadu dalších médií. Z těch, co vychází jak v tištěné, tak 
v internetové formě, se jedná např. o Jezdecký zpravodaj – bulletin 
o koních a jezdectví vycházející každý 20. den v měsíci. V nepo-
slední řadě je to také stolní Jezdecký kalendář. Vydáváme jej vždy 
začátkem prosince a jeho cennou informační hodnotou jsou termí-
ny důležitých jezdeckých akcí uvedených přímo v kalendáriu. No 
a pak máme v nabídce tři velká elektronická média! – Ke zpravo-
dajskému portálu Jezdci.cz a internetové televizi o koních EquiTV 
v roce 2017 přibyl inzertní web Jezdecká inzerce CZ. Ten se za 
krátkou dobu stal velmi vyhledávaným a dá se říci, že jeho úspěch 
předčil naše očekávání. Je vidět, že stránky, na kterých můžete snad-
no, rychle a ZDARMA inzerovat vše kolem koní, na českém trhu 
chyběly, resp. ty dosavadní neposkytovaly dostatečný uživatelský 
komfort, jaký by odpovídal rychle se měnícímu internetovému pro-
středí, kdy získávají stále větší převahu mobilní zařízení nad klasic-
kými notebooky a počítači. 

Vraťme se však k Jezdeckému katalogu. Také v tom letošním 

najdete informace o institucích organizujících jezdectví a dostihy. 
Seznámíme vás jak se základy tradičních jezdeckých disciplín, tak 
i těch nově se rodících či méně rozšířených. Dozvíte se, jaké zají-
mavé akce spojené s koňmi se v roce 2018 budou konat. Speciální 
prostor jsme věnovali prestižní světové Global Champions, která 
letos poprvé vyvrcholí v rámci Prague Playoffs v pražské O2 areně. 
Nezapomněli jsme však ani na tradiční česká hipologická centra, 
jako jsou Národní hřebčín Kladruby nad Labem či Zemské hřeb-
čince v Písku a v Tlumačově. Díky našim partnerům a inzerentům 
si jej můžete pročítat a prohlížet zcela ZDARMA! Jistě je tak na 
místě jim za tuto podporu poděkovat. Vám, našim čtenářům, přeje-
me, aby byl Jezdecký katalog příjemným a užitečným společníkem, 
ke kterému se budete rádi vracet!

Vážení čtenáři, 

milovníci koní,

3

Jezdecký katalog 2018

Autoři textů a fotografi í: K. Návojová, L. Spiwoková, J. Malinovský, 
dále: D. Gregor, D. Horváth, I. Krejza, S. Pitela, G. Pilařová, 
E. Solanská, M. Straková, P. Videnka a další.

Josef Malinovský

jednatel Equinet s.r.o., 

vydavatel Jezdeckého katalogu