HELITE Airbags je nejrychlejší air- 

bag na trhu, který se nafukuje za méně 
než 100 milisekund. Je testován stovkami 
aktivací a stále si udržuje 100% funkčnost 
a připravenost. Schváleno Povoleno pro 
použití v soutěžích Mezinárodní jezdecké 
federace (FEI).

Barbora Kamírová je mladou jezdky-

ní, věnující se koním od malička. Působí 
ve svém domovském Sportovním klubu 
Borová, který je součástí rodinné spor-
tovní stáje rodičů Barbory. Jezdeckému 
sportu se závodně věnuje od 8 let, kdy 
začala soutěžit na svém prvním poníkovi 
Berušce a od té doby slaví jeden úspěch 
za druhým. I proto se právě ona stala am-
basadorkou Helite airbagových systémů 
v jezdeckém sportu. Přinášíme s ní krátký 
rozhovor…

„

„

Jaké máte plány a dlouhodobé cíle na 
sezonu 2018? 

Největší pozornost směřuji k mis-

trovství Evropy, neboť je to můj poslední 
rok v mladých jezdcích. Nicméně mi to 
neulehčuje FEI kalendář, protože CCI** 
jsou vypisovány jen minimálně a ME je 

S Barborou Kamírovou  

o HELITE Airbags Equestrian

Air bundy a vesty HELITE přetvořily 
bezpečnostní standard oblečení pro 
jezdce. Tyto vysoce kvalitní airbagy 
používalo 14. národních týmů na 
olympijských hrách v Londýně 2012. Z Ria 
2016 si zlatou medaili odvezl francouzský 
HELITE ambasador Karim Florent 
Laghouag. 

již začátkem července. Se Slověnou a Ba-
lou se chystáme o úroveň výše a ke kon-
ci sezony bych se s nimi ráda ukázala na 
mezinárodních závodech. Plánuji i účast 
na mistrovství České republiky.

„

„

Jak hodnotíte úroveň a informovanost 
o nejnovějších trendech v ČR? Mám na 
mysli bezpečnost a Airbagové vesty, 
které jsou již ve světě běžným ochran-
ným prostředkem?

Období, kdy se tyto vesty začaly obje-

vovat, jsem strávila v zahraničí, kde byly 
využívány poměrně často. V současné 
době je u nás jezdci používají celkem běž-
ně, takže už se u nás nechají sehnat dobře. 
V minulém roce jsme ji přidali do sorti-
mentu i v naší firmě Kamír & Co.

„

„

Sama jezdíte v airbagové vestě HELI-
TE. Jak jste se k ní dostala? Popište 
čtenářům začátky a zvykání si na 
tento bezpečnostní prvek.

Vesty jsem vídala u ostatních jezdců 

a vzhledem k tomu, že ve všestrannosti 
není o pády nouze, přišla mi vesta jako 
dobrá investice do ochrany svého zdraví. 
Nijak nepřekáží v pohybu a po chvíli o ní 
člověk ani neví, takže i mě, jako většině 
jezdců, se povedlo v cíli seskočit bez ode-
pnutí a „nafouknout“ se.

„

„

Vnímáte nějak na českých závodech 
posun v uznání airbagů HELITE jako po-
vinného, bezpečnostního prvku? Přeci 
jen v minulosti byly i případy, že jezdci 
nebyli připuštěni na start, i přesto že je 
uznává mezinárodní federace (FEI) a že 
je vídáme u světových jezdců mj. od 
olympiády v Londýně.

Ještě jsem se nesetkala s tím, že by 

někomu nebyl povolen start kvůli tomu, 
že měl airbagovou vestu. Pouze vím, že 
se řešilo, zda může jezdec startovat pou-
ze s ní bez pevné bezpečnostní vesty, což 
chápu, protože při pádu jezdce s koněm 
nemusí dojít k odepnutí a tím pádem ves-
ta nemá ten správný účinek. Co se týká 
povinnosti, myslím, že je na každém, aby 
rozhodl, zda ji bude používat nebo ne, 
někomu to nemusí vyhovovat, já osobně 
ji doporučuji.

„

„

Děkujeme za rozhovor!

Zvyšte svým dětem a sobě 

výrazným způsobem bezpečnost 

při tom, co milujete! Všechny 

produkty 

HELITE Airbags 

naleznete na adrese  

www.helite.cz.

27

PR článek