Jezdci všestrannosti i spřežení sbírají 

body do žebříčku během kvalifikačních 
kol. Jednotlivá kola jsou rozmístěna do 
různých koutů České republiky, kde jezd-
ci během tří dnů absolvují drezurní, sko-
kovou a terénní zkoušku. Důležité body, 
které si závodníci připíšou do žebříčku 
následně rozhodnou o jejich účasti v sa-
motném finále.

Jezdci všestrannosti budou v letošní 

sezoně bojovat v osmi základních kolech. 
Tato disciplína je v seriálu Zlaté podkovy 
rozdělena do celkem čtyř kategorií. Nej-
náročnější z nich nese jméno samotného 
seriálu a závodníci v ní musí překonat 
prověrku s obtížností CNC1*. O něco jed-
nodušší je pak pro jezdce i koně takzvaná 
Stříbrná podkova, během níž musí dvojice 
překonat kvalifikace stupně „L“. Soutěže 
v Bronzové podkově jsou přizpůsobeny 
pro děti a juniory do 18 let. Ti závodí bě-
hem mítinků na úrovni obtížnosti „ZL“. 
Poslední hodnocenou kategorií tohoto 
seriálu je takzvaná Soutěž nadějí pro koně 
startující v dané sezoně poprvé nebo pro 
koně ve věku 4 a 5 let, kteří se musí popa-
sovat rovněž se stupněm „ZL“.

První zastávkou Zlaté podkovy ve 

všestrannosti budou koncem dubna Par-
dubice. Dva týdny na to se souběžně 

Zlatá podkova  

v roce 2018  

již po třiapadesáté

uskuteční další dvě kvalifikační kola, která 
hned první víkend v květnu budou hostit 
areály v Těšánkách a Dvorečku. Poslední 
květnový mítink proběhne v Borové. Na 
následující měsíc je naplánována trojice 
závodů, a to v Brně na Panské Líše, v Loš-
ticích a na přelomu června a července pak 
budou mít jezdci předposlední šanci pro 
získání důležitých bodů ve Vrchovanech. 
V první polovině srpna proběhne kvalifi-
kační kolo v Humpolci, kde se o tři týdny 
později uskuteční samotné finále.  

O tři kvalifikační mítinky méně čítá 

kalendář soutěží spřežení.  Ve vozatajské 
Zlaté podkově je hodnocena trojice kate-
gorií, a to jednospřežní, dvojspřeží a čtyř-

Seriál Zlatá Podkova s tradicí dlouhou více než půlstoletí vstoupí v roce 2018  
do 53. sezony. V rámci tohoto seriálu se představí během jednotlivých kvalifikačních 
kol jezdci všestrannosti i vozatajové. Zástupci obou disciplín se však sejdou až v rámci 
finálového mítinku, protože jednotlivé kvalifikace probíhají odděleně.

Termínová listina ZP 2018

20. – 22. 4. 2018 

Pardubice, všestrannost

5. – 6. 5. 2018 

Těšánky, všestrannost

5. – 6. 5. 2018 

Dvoreček, všestrannost

5. – 6. 5. 2018 

Semice, spřežení

19. – 20. 5. 2018 

Borová, všestrannost

19. – 20. 5. 2018 

Těšánky, spřežení

1. – 3. 6. 2018 

Panská Lícha,  

všestrannost

9. – 10. 6. 2018 

Mimoň, spřežení

16. – 17. 6. 2018 

Loštice, všestrannost

23. – 24. 6. 2018 

JK Mikulov, spřežení

30. 6. – 2. 7. 2018 

Vrchovany, všestrannost

7. – 8. 7. 2018 

Pardubice, spřežení

4. – 5. 8. 2018 

Humpolec, všestrannost

24. – 26. 8.2018 

Humpolec – FINÁLE

spřeží. Titul „Mistra opratí“ si odváží vždy 
vítěz finále dvojspřeží.

Vozatajové začnou sbírat kvalifikač-

ní body v prvním víkendu v květnu, a to 
v Semicích, po kterých se sjedou na další 
květnovou zastávku tentokrát do Těšánek. 
V červnu se jezdci mohou těšit na dvoje 
závody tohoto seriálu, konkrétně v Mimo-
ni a v Mikulově. Závěrečné kvalifikační 
kolo proběhne na začátku července v Par-
dubicích. Poté budou mít vozatajové více 
než měsíc na odpočinek a další trénink 
před tím, než vypukne v závěru srpna spo-
lečné finále v Humpolci. 

„

Nedílnou 
součástí Zlaté 
podkovy jsou 
i vozatajské 
soutěže. 

Finále pro obě disciplíny probíhá každoročně na 
závodišti v Humpolci.

Zlatá podkova ve všestrannosti startuje již tradičně v Pardubicích. 

Foto Kateřina Návojová

Foto Gabriela Pilařová

Foto Stanislav Pitela

26

Jezdecký katalog 2018