Seriál Český jezdecký pohár se skládá 

hned z několika túr, v nichž jezdci boju-
jí během jednotlivých kvalifi kačních kol 
o body do žebříčku a tím i o následný po-
stup do fi nále. Ani v sezoně 2018 nebudou 
chybět v rozpisech jednotlivých mítinků 
rámcové túry Amateur Tour pro nepro-
fesionální jezdce, Czech Junior Cup pro 
jezdce do 18 let a v neposlední řadě také 
U25 pro jezdce ve věku do 25 let.

O důležité body v hlavní seriálové túře 

soutěží skokani vždy v závěru jednotlivých 
mítinků, a to v rámci nedělních Velkých 
cen. Výjimkou je noční Velká cena Ptýro-
va, která se koná v sobotu v pozdních ve-
černích hodinách. Ve Velkých cenách je 
pro závodní dvojice připraven parkur na 
úrovni T* nebo vyšší, tedy s výškou pře-
kážek minimálně 145 cm a jde vždy o sou-
těže s fi nále pro deset dvojic s nejlepším 
výsledkem z kola základního.

Novinkou letošní sezony je dějiště fi -

nále, kterým se stane poprvé středočeský 
areál ve Zduchovicích u Kamýku nad Vl-
tavou. Asociace Český skokový pohár má 
také nového člena, jímž se stala Tělový-
chovná jednota Equus Kinsky z Hradištka 
u Sadské. Ta v Asociaci ČSP nahradila 
Stáj Václav Kolín. Hradištko ovšem není 
v pořádání mítinku tohoto seriálu úplným 
nováčkem, protože v uplynulé sezoně hos-
tilo právě kolínskou Velkou cenu.

Jedenáct zastávek 

Českého skokového poháru 2018

I v letošním roce zahájí celý seri-

ál závody v Martinicích, a to v termínu 
19. – 22. dubna. Tři kola Českého skoko-
vého poháru se pak uskuteční v květnu 
– hned v úvodu měsíce v Brně, čtrnáct 
dní na to, se dalšímu kolu otevřou brány 
areálu v Ostravě a na konci května se pak 
uskuteční závody v Hradištku u Sadské. 
Jediný červnový mítink v rámci České-
ho skokového poháru bude hostit Suchá 
u Litomyšle. Napilno budou mít sportov-
ci v červenci, kdy je čekají kvalifi kační 
kola v Hořovicích a Olomouci. Další, už 
srpnovou zastávkou Českého skokového 
poháru bude Ptýrov, kde se v sobotních 
večerních hodinách uskuteční divácky ob-
líbená Noční Velká cena v záři umělého 
osvětlení. Následně se seriál přesune do 
Opavy. Předposlední šanci bodovat do 
žebříčku budou mít jezdci v polovině září 
ve Frenštátu pod Radhoštěm. 

Závěrečná Velká cena proběhne 

29. září ve Zduchovicích, kde se také o den 
později uskuteční fi nále nejen hlavní túry, 

S několika novinkami vstoupí v roce 2018 
do sedmnácté sezony oblíbený seriál 
závodů Český skokový pohár. Stejně jako 
předchozí rok i letos bude pro účastní-
ky i diváky připraveno celkem jedenáct 
zastávek. 

Termínová listina ČSP 2018

19. – 22. dubna 

VC Martinic

5. – 6. května 

VC Brna

18. – 20. května 

VC Ostravy

24. – 27. května 

VC Hradištka

7. – 10. června 

VC Litomyšle

5. – 8. července 

VC Hořovic

12. – 15. července 

VC Olomouce

8. – 11. srpna 

VC Ptýrova

23. – 26. srpna 

VC Opavy

14. – 16. září 

VC Frenštátu

27. – 30. září 

VC Zduchovic + FINÁLE

ale i rámcových seriálů – Amateur Tour, 
Czech Junior Cupu a U25. 

Do fi nále Českého skokového poháru 

tradičně postoupí čtveřice jezdců s nejvyš-
ším počtem nasbíraných bodů z jednotli-
vých Velkých cen napříč celou sezonou. 
Důležitou prověrkou fi nalistů je každoroč-
ně výměna koní, kdy jezdci musí překonat 
fi nálový parkur nejen se svým koněm, ale 
i v sedle koní svých soupeřů. Obhájcem ví-
tězství je Marek Klus, který ovládl loňské 
velké fi nále v Hořovicích na Berounsku. 

„

Barbora Tomanová se v roce 2017 dostala nejen 
do velkého fi nále ČSP. Uspěla i v kategorii U25. 

Vítězem loňského fi nále ČSP se stal Marek Klus.

Do fi nále se střídáním koní postupuje nejlepší čtveřice jezdců z kvalifi kačních Velkých cen ČSP. 

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

24

Jezdecký katalog 2018