Termínová listina MZ v ČR 2018

13. – 15. 4. 2018

Královice

CPEDI3*

19. – 22. 4. 2018

Kladruby n. L.

CAI2*-H1, CAI2*-H2, CAI3*-H1, CAI3*-H2, CAI3*-H4, CAI3*-P2

26. – 29. 4. 2018

Zduchovice

CSIAm-B, CSIOCh, CSIOJ, CSIOY, CSIP, CSIYH

4. 5. 2018

Kozlovice

CRI3*, CRIJ3*, CRIY3*

31. 5. – 3. 6. 2018

Frenštát p. R.

CVI1*, CVI2*, CVI3*, CVICh1*, CVICh2*, CVIJ1*, CVIJ2*

15. – 17. 6. 2018

Brno

CDI-W, CDI3*, CDIJ, CDIP

21. – 24. 6. 2018

Olomouc

CSI3*-W, CSIJ-A, CSIU25-A, CSIYH1*

2. – 5. 8. 2018

Nebanice

CAI3*-H1, CAI3*-H2, CAI3*-H4 WCupQ, CAI3*-P4

24. – 25. 8. 2018

Slavošov

CEI1*, CEI2*

13. – 16. 12. 2018

Praha

CSI2*, CSI5*, Global Champions Prague Playoffs 

V roce 2018 se uskuteční celkem de-

set mezinárodních závodů, což je o dva 
více než v sezoně s číslem 2017. Jako na 
největší zážitek z loňského roku můžeme 
vzpomínat na CSI3*-W v Olomouci, kde 
udělal všem českým fanouškům obrov-
skou radost Aleš Opatrný, kterému se 
podařilo zvítězit v hlavní soutěži celých 
závodů. Tou byla náročná Grand Prix 
zařazená do Světového poháru Meziná-
rodní jezdecké federace v parkurovém 
skákání. Letos proběhne již pátý ročník 
této akce. 

Tentokrát to však nebude jediný me-

zinárodní mítink, který se v nejpopulár-
nější disciplíně u nás uskuteční. Meziná-
rodní soutěže proběhnou také na kolbišti 

ČR hostí v roce 2018  

deset mezinárodních závodů

ve Zduchovicích u Kamýku nad Vltavou. 
Určeny budou především pro děti, junio-
ry, mladé jezdce, neboť pro tyto katego-
rie je určené právě zduchovické CSIO. 
Navíc se při něm můžeme těšit i na týmo-
vou soutěž. Na závěr roku se pak navíc 
uskuteční skokový mítink Global Cham-
pions Prague Playoffs. Pražská O2 arena 
zažije premiéru zcela výjimečné akce, 
která bude součástí sérií Longines Global 
Champions Tour a Global Champions 
League. Do těch se každoročně zapojují 
nejlepší jezdci a koně světa.

V letošním roce došlo k nárůstu počtu 
mezinárodních závodů v České republice. 
Ty přinášejí vždy atraktivní podívanou, 
neboť se na nich sejdou kvalitní domá-
cí a také zahraniční jezdci, kteří nabízí 
zároveň českým zástupcům srovnání se 
zahraniční konkurencí. 

Mezinárodní drezurní závody se v roce 2018 
uskuteční v Brně na Panské líše již podvacáté. 

Světový pohár v parkurovém skákání se v Olomouci vždy těší ze skvělé divácké kulisy.

Příznivci všestrannosti si na návrat mezinárodních 
závodů v této disciplíně na česká kolbiště budou 
muset ještě počkat. 

Foto Kateřina Návojová

Foto Stanislav Pitela

Foto Kateřina Návojová

V rámci Světového poháru se bude 

bojovat i v Brně. Pořadatelé na Panské 
líše jsou již tradičními organizátory mezi-
národních drezurních závodů Světového 
poháru. V roce 2017 se mohli těšit na-
příklad z účasti švédského jezdce Patri-
ka Kittela, který figuruje dlouhodobě na 
předních příčkách mezinárodního FEI 
žebříčku. Brněnské CDI-W je plánováno 
na obvyklý červnový termín a na své si 
při něm přijdou i děti na pony a junioři. 
V paradrezuře se pak letos uskuteční me-
zinárodní mítink CPEDI3* v Královicích. 

Třetí disciplínou, v níž budou jezdci 

soutěžit o body do Světového poháru, je 
spřežení. Do seriálu jsou totiž ji po řadu 
let zapojeny tradiční závody CAI3*-W, 
které hostí západočeské Nebanice. Stejně 
tak je s kalendářem mezinárodních zá-
vodů v České republice neodmyslitelně 
spjatý Rudolfův pohár, což je rovněž vo-
zatajské klání kategorie CAI3*. To pro-
bíhá během dubna v areálu Národního 
hřebčína Kladruby nad Labem. 

Pravidelně se konají v České repub-

lice také mezinárodní závody ve voltiži, 
a to ve Frenštátu pod Radhoštěm. Jinak 
tomu nebude ani letos. Přehled tuzem-
ských mítinků zapsaných do kalendáře 
FEI doplní dále závody CRI v reiningu, 
které hostí Kozlovice.

Návrat mezinárodních závodů měly 

zažít Pardubice. Místo, kde se dříve ko-
nalo také mistrovství Evropy ve všestran-
nosti pro mladší věkové kategorie, po 
několikaleté odmlce mělo opět hostit me-
zinárodní klání v této disciplíně. Pořada-
telé však nakonec od plánu ustoupili. 

„

23

Jezdecký katalog 2018