V každé z disciplín je právě republi-

kový šampionát klíčovou národní soutěží 
daného roku a jezdci se snaží co nejdřív 
splnit kvalifikační podmínky, aby mohli 
na mistrovství České republiky (MČR) 
startovat a bojovat tak o cenné kovy. Mis-
trovsví České republiky se koná celkem 
v sedmi disciplínách, které spadají pod 
Českou jezdeckou federaci (ČJF). Převa-
žují individuální soutěže, v některých dis-
ciplínách se však soutěží také v týmech. 

Letošním prvním MČR bude voltiží 

mítink v severomoravském Albertovci, 
kde se bude o medaile ve všech katego-
riích soutěžit již na počátku července. 
Po dalším úspěšném ročníku mistrovství 
České republiky ve všestrannosti, kdy se 
na jednom místě sešli jezdci všech věko-
vých kategorií, se i v roce 2018 dočkáme 
tohoto propojení. Chybět nebudou ani 
jezdci na pony, stejně jako děti. Vrcho-
lem pak bude seniorská soutěž. Hosti-
telem se stanou opět Pardubice, kde se 
pokusí potřetí v řadě za sebou zvítězit 

Mistrovství České republiky  

2018 opět desetkrát

v seniorské kategorii Miloslav Příhoda. 
V roce 2016 a 2017 nenašel přemožitele 
s koněm Lord.

Dějištěm MČR ve spřežení se letos 

stanou Semice na Nymbursku, kde se 
bude o tituly závodit také ve všech ka-
tegoriích. Skokový šampionát je tradič-
ně pro velký zájem účastníků a početná 
startovní pole rozdělen. Mladí jezdci a se-
nioři se představí ve Zduchovicích u Ka-
mýku nad Vltavou, obhajovat zlato bude 
mezi seniory Zuzana Zelinková. Děti a ju-
nioři se mohou těšit do Martinic na Pří-
bramsku, kde se bude bojovat o medaile 
v nejmladších věkových skupinách. 

Jedním z nováčků v rámci pořádání 

mistrovství České republiky jsou Krá-
lovice u Slaného, které přivítají během 
poloviny srpna nejlepší drezurní a parad-
rezurní jezdce. Naopak tradičním pořa-
datelem republikového šampionátu pro 
pony ve skocích i drezuře budou Zducho-
vice. Tam se mladí nadějní jezdci se svý-

Za národní vrcholnou soutěž se považuje 
mistrovství České republiky. Stejně jako 
v předešlém roce, i tentokrát se dočkáme 
celkem deseti republikových šampioná-
tů. Ty se uskuteční od července do října, 
přičemž nejvíce jich proběhne během 
prázdninových měsíců.

mi poníky pravidelně sjíždějí již řadu let 
a snaží se dosáhnout na některou z me-
dailí v konkurenci nejmladších nadějí jez-
deckého sportu.

Mistrovství České republiky ve vytr-

valosti se v roce 2018 uskuteční v seve-
ročeském Slavošově. V září se pak bude 
závodit v Kozlovicích na Frýdeckomís-
tecku při MČR v reiningu. Posledním 
letošním mistrovstvím v České republice 
bude šampionát pro paravoltižní jezdce. 
Ti se sejdou až v říjnu, a to v Hostěnicích 
nedaleko Brna. 

„

Termíny MČR v roce 2018

6. – 8. 7. 2018 

Albertovec

MČR voltiž (všechny kategorie)

19. – 22. 7. 2018 

Pardubice

MČR všestrannost (všechny kategorie)

20. – 22. 7. 2018

Semice 

MČR spřežení (všechny kategorie)

25. – 29. 7. 2018 

Zduchovice

MČR skoky (mladí jezdci, senioři)

1. – 5. 8. 2018 

Martinice

MČR skoky (děti, junioři)

15. – 19. 8. 2018

Královice

MČR drezura a paradrezura(všechny kategorie)

22. – 26. 8. 2018

Zduchovice

MČR skoky, drezura (pony) 

24. – 26. 8. 2018

Slavošov

MČR vytrvalost (všechny kategorie)

8. – 9. 9. 2018

Kozlovice

MČR reining (všechny kategorie) 

5. – 7. 10. 2018 

Hostěnice 

MČR paravoltiž (všechny kategorie)

Mistryní ČR v parkurovém skákání se v roce 2017 
stala Zuzana Zelinková. 

V parkurovém skákání se koná MČR pro děti 
a juniory odděleně od starších kategorií. 

Sladká chuť vítězství při republikovém šampionátu. 

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

21

Jezdecký katalog 2018