Sezona 2018 je výjimečná tím, že se 

budou konat Světové jezdecké hry (WEG), 
které přicházejí pravidelně v intervalu jed-
nou za čtyři roky. To však znamená, že 
v tomto roce neuvidíme mistrovství Evro-
py v seniorských kategoriích. Výjimkou je 
spřežení, neboť v Tryonu, dějišti WEG, se 
koná pouze soutěž čtyřspřeží. Většina ev-
ropských a světových šampionátů proběh-
ne v měsíci srpnu, kdy bude opravdu ruš-
no a fanoušci všech disciplín budou mít při 
sledování těchto závodů skutečně napilno.

Jezdci proto, aby mohli vyrazit na ev-

ropský či světový šampionát, musí splnit 

Evropské a světové šampionáty 

pravidelně s českou účastí

náročné kvalifi kace, navíc je často čeká 
i dlouhá a nákladná cesta do dějiště akce. 
V roce 2017 se skokové mistrovství Evro-
py pro děti, juniory a mladé jezdce konalo 
v Šamoríně, čehož naše mladé naděje plně 

Úspěšní čeští reprezentanti, kterým se daří 
na národních i mezinárodních závodech, 
se pravidelně účastní také mistrovství 
Evropy (ME) a mistrovství světa (MS). Dá se 
očekávat, že české národní barvy při nich 
nebudou chybět ani letos. 

využily a na jih Slovenska vyrazily v maxi-
málním počtu, jak to dovolují mezinárodní 
pravidla. Letos to budou mít o něco složi-
tější. Cestovat budou muset do Fontaine-
bleau (FRA), kde se uskuteční evropský 
šampionát těchto mladých kategorií záro-
veň v dalších dvou olympijských disciplí-
nách – drezuře a všestrannosti.  

Mistrovství Evropy pro juniory 

a mladé jezdce ve vytrvalosti se bude letos 
konat v italské Pise. Několik šampioná-
tů tento rok hostí Maďarsko, a to ME ve 
voltiži pro juniory, dále ME spřežení pro 
děti, juniory a mladé jezdce a poté také 
MS mladých koní ve spřežení.  Nejblíže 
to budou mít v roce 2018 jezdci startující 
při MS mladých koní ve vytrvalosti, neboť 
tento mítink se uskuteční ve slovenském 
Šamoríně. 

Čeští zájemci o start na evropském 

šampionátu v sedle pony se naopak musí 
smířit s cestou až do britského Bishop Bur-
ton, který hostí skoky, drezuru i všestran-
nost dětí na ponících. Několik šampionátu 
přidělila také Mezinárodní jezdecká fede-
race FEI do Nizozemí. Tam se odehraje 
ME v drezuře pro jezdce do 25 let, ME 
jednospřeží a MS v drezuře pro mladé 
koně. Mladí koně ve všestrannosti se tra-
dičně setkají při světovém mistrovství ve 
francouzském Le Lion d´Angers, zatímco 
na mladé skokany budou čekat mistrovské 
parkury v belgickém Lanakenu. V obou 
kategoriích jsme měli v roce 2017 úspěšné 
zástupce. 

„

Termínová listina ME a MS 2018

9. – 15. 7. 2018

Fontainebleau (FRA)

ME skoky, drezura D, J, Y, všestrannost J, Y

25. – 29. 7. 2018

Pisa, San Rossore (ITA)

ME vytrvalost J, Y

1. – 5. 8. 2018

Kaposvár (HUN)

ME voltiž J

2. – 5. 8. 2018

Ermelo (NED)

MS drezura YH

7. – 12. 8. 2018

Bishop  Burton (GBR)

ME skoky, drezura, všestrannost pony

13. – 18. 8. 2018

Roosendaal (NED)

ME drezura U25

16. – 19. 8. 2018

Aszár Kisber (HUN)

ME spřežení D, J, Y

28. 8. – 2. 9. 2018

Kronenberg (NED)

ME spřežení A1

5. – 9. 9. 2018

Mezohegyes (HUN)

MS spřežení YH

13. – 16. 9. 2018

Lanaken (BEL)

MS skoky YH

29. 9. 2018

Šamorín (SVK)

MS vytrvalost YH

18. – 21. 10. 2018

Le Liond d´Angers (FRA)

MS všestrannost YH

Čtyřspřeží v roce 2017 soutěžila na ME v Göteborgu, letos se utkají v rámci WEG. 

Juniorská voltižní skupina z České republiky byla 
v roce 2017 na ME velmi úspěšná. 

Mistrovství světa mladých koní ve vytrvalosti 
letos hostí Šamorín. 

Foto Petr Videnka

Foto Josef Malinovský

Foto Richrad Juilliart / FEI

19

Jezdecký katalog 2018