Světové jezdecké hry jsou spolu 

s olympiádou vrcholem pro každého 
jezdce, trenéra či majitele koní. Ty po-
slední proběhly v roce 2014 v Norman-
dii a nechyběla při nich početná česká 
výprava. V letošním roce hostí svátek 
koní a jezdeckého sportu americký Try-
on, kam bylo pořadatelství přiděleno 
poté, co se původně vybraný organizátor 
v Bromontu v Kanadě začal potýkat s ne-
řešitelnými finančnímu problémy. 

Zahajovací ceremoniál WEG v Ty-

ronu je na programu v úterý 11. září. 
Odstartuje jím třináct dní nabitých sou-
těžemi napříč všemi disciplínami, které 
zastřešuje Mezinárodní jezdecká federa-
ce (FEI). Ve středu 12. září se odehrají 
první soutěže v reiningu, v drezuře a roz-
běhne se také závod ve vytrvalosti na 160 
km. O medailistech z řad vytrvalců bude 
jasno hned po ukončení závodu, reining 
bude pokračovat druhým kolem o den 
později, drezura poběží až do 16. září. 

Čtyři dny od 13. do 16. září budou 

vyhrazeny pro všestrannost, od 18. do 

Světové jezdecké hry  

v Tryonu vrcholem sezony 

22. záři se bude rozhodovat o mistrech 
světa ve voltiži stejně jako o držitelích ti-
tulů v paradrezuře. Parkuroví jezdci při-
jdou na řadu od 19. září a jejich soutěže 
se potáhnou až do samého závěru her, 
tedy do 23. září. V ten den také uzavřou 
své snažení vozatajové v kategorii čtyř-
spřeží, jejichž medailový ceremoniál je 
v plánu rovněž na poslední den her. 

Historie WEG sahá do roku 1990, 

kdy první závody tohoto druhu uspořá-

Pro většinu jezdců jsou v jejich kariéře 
podobnou metou jako olympiáda! Řeč 
je o Světových jezdeckých hrách (WEG), 
které se stejně jako ty olympijské konají 
jednou za čtyři roky. Při největší jezdec-
ké události však na rozdíl od olympiády 
závodí zástupci všech disciplín. 

Drezura společně s parkury a všestranností 
je jednou z olympijských disciplín, které 
samozřejmě nemohou chybět ani v rámci WEG. 

Na WEG samozřejmě nemůže chybět voltiž, 
stejně jako další tři neolympijské disciplíny – 
spřežení, reining a vytrvalost. 

Světové jezdecké hry se konají jednou za čtyři roky – v mezičase olympijských her. 

Foto Dirk Caremans / FEI

Foto Dirk Caremans / FEI

Foto Liz Gregg / FEI

dal švédský Stockholm. V rozestupu čtyř 
let se pak v pořadatelství vystřídali Haag 
v Nizozemí, italská metropole Řím, Jerez 
de la Frontera ve Španělsku, Cáchy v Ně-
mecku, americké Kentucky a již zmíněná 
Francie, konkrétně město Caen v Nor-
mandii.

Do Spojených států amerických do-

razí v roli obhájců medailí ve vytrvalosti 
Španělé, kteří ovládli v roce 2014 soutěž 
družstev, v reiningu neměli konkuren-
ci američtí jezdci. Němci budou hájit 
týmové tituly v drezuře a všestrannosti 
i mezi voltižními skupinami. Nizozemci 
dominovali v soutěžích čtyřspřeží a ve 
skákání. V paradrezuře si vedli nejlépe 
reprezentanti Velké Británie. 

„

Program WEG 2018 v Tryonu

11. 9. 2018 

Zahajovací ceremoniál

12. – 13. 9. 2018 

Vytrvalost

12. – 15. 9. 2018 

Reining

12. – 16. 9. 2018 

Drezura

18. – 22. 9. 2018 

Voltiž

18. – 22. 9. 2018 

Paradrezura

19. – 23. 9. 2018 

Skoky

21. – 23. 9. 2018 

Spřežení

17

Jezdecký katalog 2018