Premiéra nového formátu týmových 

parkurových soutěží bude prvním halo-
vým podnikem Longines Global Cham-
pions Tour a Global Champions League 
a zajisté přiláká tisíce příznivců parkuro-
vého skákání nejen z České republiky, ale 
i z celé Evropy a dalších kontinentů. Na 
co všechno se můžeme těšit, to jsme se 
zeptali v krátkém rozhovoru reprezen-
tantky Czech Equestrian Teamu Anny 
Kellnerové. 

„

„

Co říkáte na to, že zásluhou vašeho 
týmu se v Praze uskuteční takto 
prestižní mítink v parkurovém ská-
kání?

Je to něco, co jsem si nemyslela, že se 

může stát. Naskytla se však příležitost jej 
v Praze uspořádat a jsem z toho nadšená. 
Doufám, že si to všichni milovníci koní 
a jezdeckého sportu užijí a přijde spousta 
lidí i z řad široké veřejnosti. Pro jezdecký 
sport v České republice je to něco neu-
věřitelného. Věřím, že to posune české 
jezdectví zas o kus dál, že to přinese větší 
zájem a s ním třeba i nové sponzory pro 
toto odvětví.

„

„

Můžete nám již prozradit, jak bude 
sestaven program těchto čtyřdenních 
závodů?

Praha přivítá 

premiérové Global 

Champions Playoffs

Poprvé v historii jezdeckého světového parkurového skákání se ve dnech 13. – 16. 
prosince 2018 v pražské O2 areně uskuteční mimořádná sportovní událost formátu CSI5* 
Global Champions Prague Playoffs o celkovou dotaci 11,5 milionu eur! Jejím pořadatelem 
je Czech Equestrian Team ve spolupráci s Global Champions. 

Každý den diváci budou moci sledo-

vat kromě rámcových soutěží jeden ze 
sportovních vrcholů. Čtvrteční program 
začne až v podvečerních hodinách a od 
20.00 hodin je naplánováno čtvrtfinále 
Super Cupu, což je playoff týmové sou-
těže Global Champions League. V tomto 
termínu bude jediná možnost vidět bojo-
vat všechny týmy proti sobě. Do Prahy se 
kvalifikuje pouze 16 nejlepších družstev 
z ročníku 2018. Páteční program startu-
je v pravé poledne a hlavní soutěží bude 
opět Super Cup. Do semifinále, které za-
čne v 19.30 hodin, postupuje již pouze 12 
týmů. Jak postupují jednotlivé týmy do 
dalších dnů bude uvedeno na webu Pra-
gue Playoffs.

Sobotní program je rozdělen na dvě 

samostatné části. Dopoledne se pojedou 
soutěže kategorie CSI2* a program bude 
zaměřen více na rodiny s dětmi. Odpo-
ledne přijdou na řadu pětihvězdové sou-
těže. Od půl deváté večer se pojede Super 
Grand Prix s dotací 1,25 milionu eur, jež 
je přístupná pouze pro vítěze jednotlivých 
Velký cen, tedy 16 jezdců, v rámci letošní 
série Longines Global Champions Tour. 
Nedělním vrcholem pak bude krátce po 
14. hodině finále Super Cupu, v němž 
se o pohádkovou dotaci 6,4 milionu eur 
utká již pouze 6 nejlepších celků.

„

„

Plánujete kromě sportu i nějaký 
doprovodný program?

Ano, plánujeme. Show se uskuteč-

ní v pátek, v sobotu i v neděli, přičemž 
v rámci sobotní dopolední části bude 
mít výrazně bohatší skladbu, aby si na 
své přišly např. i rodiny s dětmi. Hlavní 
hvězdou doprovodného programu bude 
Jean-François Pignon, který vystupuje 
s koňmi ve volnosti a ve svém odvětví je 
hvězdou světového formátu.

„

„

Od kdy je možné kupovat vstupenky 
a kolik budou stát?

Předprodej začíná 26. března. K do-

stání budou v síti Ticketportal a jejich 
cena by měla začínat zhruba na 500 ko-
runách.

„

„

Kde zájemci najdou podrobnější 
informace?

Veškeré aktuality budou publikovány 

na internetových stránkách věnovaných 
této události, které jsou na adrese www.
pragueplayoffs.com. Novinky budou ší-
řeny i prostřednictvím sociálních sítí Fa-
cebook, Twitter či Instagram. Jednotlivé 
profily jsou dohledatelné pod názvem 
Prague Playoffs.

„

„

Děkujeme za rozhovor a přejeme, aby 
přípravy Global Champions Prague 
Playoffs probíhaly hladce!

Foto David Horváth / CET

Foto David Horváth / CET

Foto David Horváth / CET

12

Jezdecký katalog 2018