Hala „C“ výstaviště v Lysé nad La-

bem se již počtvrté proměnila ve dnech 
22. až 26. března 2017 v jezdecké kol-
biště. Na ploše 61 x 26 metrů se během 
pěti dnů divákům představují disciplíny 
skoky, drezura, spřežení a voltiž v celkem 
36 soutěžích. Dílčím způsobem je zastou-
pena ještě pátá disciplína ČJF, a tou je 
všestrannost. Soutěž „Derby“, tj. parkur 
s využitím přírodních překážek, si získa-
la velkou oblibu u jezdců i diváků, a tak 
i tentokrát byla zařazena do programu 
Jezdeckého festivalu. Stejně tomu tak je 
i v případě Pony-games. Oficiální turnaj 
PG Cupu letos vystřídala mezinárodní 
exhibice, a tak diváci dostali příležitost 
porovnat, jak jsou na tom naši nejlepší 
jezdci Pony-games v porovnání se zahra-
niční konkurencí. 

Děti s poníky jsou při Jezdeckém festi-

valu tradičně nejvíce vidět ve středu, kdy 
celý mítink začíná pakurovými pony sou-
těžemi. Počty účastníků v této kategorii 
pravidelně lámou rekordy a ani rok 2017 
není výjimkou. Letos si navíc pořadatelé 
přichystali pro dětské účastníky velkou 
novinku v podobě soutěže „Malý velký 
jezdec“. Ta je přístupná všem jezdcům, 
kteří absolvují na pony soutěž s číslem 
3, což je ponyhandicap úrovně SP, a zá-
roveň na velkém koni soutěž č. 4, tedy 
parkur stupně Z s překážkami do 100 
centimetrů. Parkurové soutěže vyplňují 

Jezdecký festival výkladní 

skříní jezdeckého sportu

festivalový program nejen ve středu a ve 
čtvrtek, kdy jsou hlavním magnetem finá-
lové soutěže Zimního jezdeckého poháru 
ČJF v této disciplíně. Hlavním skokovým 
vrcholem je pátek – a to především díky 
Grand Prix Czech Equestrian Teamu. 
Předvíkendový den ovšem nově zpest-
řila i dvoukolová soutěž JUMP TEAM 
pro dvoučlenné týmy. Družstvo tvoří dva 
jezdci se dvěma koňmi, přičemž obě dvě 
dvojice absolvují obě dvě kola. První je 
parkur se stupňovanou obtížností do 105 
centimetrů se žolíkem, v případě druhého 
kola jde o stejný typ soutěže, pouze s pře-
kážkami vyššími o 10 centimetrů.

Sobota je jako obvykle nejpestřejším 

festivalovým dnem. Na dopoledne pořa-
datelé přichystali drezurní soutěže, mezi 
nimiž převažují tzv. küry – neboli volné 
sestavy na hudbu. S hudebním doprovo-
dem jsou i závody ve voltiži, jež přicházejí 
na řadu odpoledne. Již v rámci večerního 
programu diváci mohou vidět netradiční 
skokovou soutěž Mini-maxi, po níž násle-
duje pestrá nabídka neobvyklých jezdec-
kých vystoupení. Tečkou za večerními 
ukázkami je čtyřspřeží z Národního hřeb-
čína, které vlastně nastiňuje i hlavní ne-

Aby jakákoliv akce dokázala zaujmout širokou veřejnost, musí být její program zajímavý 
a zároveň něčím jedinečný. Jezdecký festival toto kritérium určitě splňuje. Žádná jiná jez-
decká akce v České republice nenabízí tak rozmanitou skladbu soutěží pod hlavičkou České 
jezdecké federace obohacenou o ukázky dalších odvětví sportovního využití koní.

dělní náplň. Tou jsou vozatajské soutěže.

Součástí akce je i veletrh jezdeckých 

potřeb a všeho, co ke koním patří pod 
názvem Jaro s koňmi. Ten částečně zabí-
rá výstavní haly A1, A2 a B, které jsou 
primárně určeny pro tradiční výstavu 
zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, 
ekologie a zpracování výpěstků – ZE-
MĚDĚLEC – JARO 2017. Očekávaná 
návštěvnost areálu výstaviště v době ko-
nání uvedených tří akcí je mezi 30 až 40 
tisíci. Další desítky až stovky tisíc diváků 
mohou dění v závodní aréně sledovat 
prostřednictvím monitorů a televizních 
obrazovek. Na sportovním kanálu České 
televize si každý může zpětně připome-
nout průběh celého Jezdeckého festivalu 
nejen díky zaznamenaným on-line přeno-
sům, ale také v 60minutovém sestřihu ze 
všech pěti dnů. On-line přenosy a rozsáh-
lé zpravodajství přináší také internetová 
televize EquiTV, která je členem medi-
ální skupiny Equinet. Právě ta zajišťuje 
marketingový chod celého Jezdeckého 
festivalu. Více se dozvíte na stránkách 
www.jezdeckyfestival.cz. 

n

Voltiž poutá diváckou pozornost v sobotu 
odpoledne.

Tzv. küry – neboli volné sestavy na hudbu jsou 
v drezuře nejatraktivnější.

Vrcholem pro parkurové skákání je páteční 
Grand Prix C-E-T.

Všestrannost je zastoupena v podobě soutěže 
zvané „Derby“.

8

Jezdecký katalog 2017