V základním principu existuje dělení 

dostihů podle stanovené trati: rovinové 
dostihy a překážkové. Ty překážkové se 
pak ještě dělí na steeplechase a steeple-
chase cross-country, což se rozlišuje podle 
povrchu dráhy či profilu překážek. 

Při steeplechase cross-country koně 

musí při zdolávání překážek kupříkladu 
měnit rychlost, překážky mají různé profily, 
takže je vyžadováno vylézání nebo zlézání 
a dráha dostihu má střídající se povrchy na-
příklad trávu, písek či ornici. Oproti tomu 
u klasického dostihu steeplechase mají 

Český turf nejen  

ve znamení Velké pardubické 

Zastřešující organizací dostihového sportu v České republice je Jockey Club ČR, který také 
zastupuje český turf v zahraničí. Na scéně je však ještě jedna instituce, a to Česká klusácká 
asociace, která, jak název napovídá, zajišťuje chod klusáckých dostihů v ČR. Dostihy zkrát-
ka nejsou jen o Velké pardubické steeplechase, jak si část laické veřejnosti myslí.

překážky odskok i doskok ve stejné úrovni 
a dráha je travnatá. Dalším typem jsou do-
stihy přes proutěné překážky. 

Rovinové i překážkové dostihy řídí 

Jockey Club ČR, který povoluje pořádá-
ní dostihů, registruje majitele a vydává 
licence jezdcům a trenérům. Dále schva-
luje propozice pořádaných dostihů, jme-
nuje handicapera, stanovuje poplatky pro 
účastníky dostihového provozu a může 
dočasně měnit Dostihový řád. 

Samostatnou kapitolou jsou klusácké 

dostihy, které v České republice zastřešuje 

Česká klusácká asociace. Koně – klusáci 
jsou zapřažení ve vozíčkách, resp. v tzv. 
sulkách. Celý dostih klušou, cval nebo mi-
mochod jsou nedovolenými chody. Klu-
sácký dostihový řád pak přesně stanovuje, 
kdy je kůň po přechodu do nedovoleného 
chodu diskvalifikován.

Když se řeknou dostihy, není to tedy 

jen tolik známá Velká pardubická. Český 
turf nabízí širokou škálu různých typů do-
stihů, z nichž každý si nachází své fanouš-
ky. Ve světě rovinových dostihů je vý-
znamnou metou České derby, z něhož by 
chtěl mít trofej každý majitel rovinových 
koní. Derby se běhá tradičně v pražské 
Velké Chuchli. Významné dostihové dny 
se však odehrávají také v Mostě, v Karlo-
vých Varech, ve Slušovicích, v Kolesách 
nebo v Lysé nad Labem. 

n

Vybrané dostihové dny v roce 2017:

7. 5. 2017 

Praha Velká Chuchle

Jarní cena klisen

14. 5. 2017

Praha Velká Chuchle

Velká jarní cena

27. 5. 2017 

Pardubice

I. kvalifikace na Velkou pardubickou 

24. 6. 2017 

Pardubice

II. kvalifikace na Velkou pardubickou

25. 6. 2017 

Praha Velká Chuchle

České derby

23. 7. 2017 

Karlovy Vary

Oaks

19. 8. 2017 

Pardubice

III. kvalifikace na Velkou pardubickou

9. 9. 2017 

Pardubice

IV. kvalifikace na Velkou pardubickou

1. 10. 2017 

Praha Velká Chuchle

St. Leger

8. 10. 2017 

Pardubice

Velká pardubická steeplechase

Rovinové dostihy se nejčastěji běhají v pražské 
Velké Chuchli. 

Foto Ivan Krejza

Velká pardubická 

steeplechase nabízí 

vždy napínavou 

podívanou, která 

je magnetem pro 

širokou veřejnost. 

Foto Ivan Krejza

7

Jezdecký katalog 2017