Napáječky miskové, automaticky ovládané

U t

ěch

to napáječ

ek se v

oda doplňuje do napáječk

y malým plo

váko

vým v

en

tilem. Jsou ur

čen

y jak pr

o individuální ustájení, tak pr

o menší sk

upin

y z

víř

at

, kt

er

é mají c

elodenní př

ístup k v

odě

. V

ýhodou je

, ž

zvíř

ata pijí tz

v. z hladin

y, t

edy v

elmi pohodlně

. Zásoba v

ody v misc

e je 2 - 3 litr

y, lz

e ji t

edy snadno udr

žo

va

t v čist

ot

ě. P

ro snadnější čišt

ění jsou někt

er

é misk

y na dně v

yba

ven

y zá

tkou

.

ob

je

dnac

í 

číslo

náze

Kč b

ez 

dp

H

Kč s 

dp

H

ma

teriál

, p

opis

ro

změr

× 

š × 

v

(mm)

uch

yc

ení

ro

zt

eč děr

(mm)

přív

od ø

přip

o-

jení

ventil

pro

vo

z.

tlak(a

t.)

po

čet 

zvíř

at

vyhří

-

cirk

u-

lac

e

vho

dnost p

oužití

sk

ot

tela

ta

koně

ovce

ko

za

pes

44 415

S 1090

 

670,00810,70

po

zink

, pr

o cist

er

ny na past

vinu

265 × 280 × 125

2 ot

vor

y

100

1/2“

mosazn

ý   43 007, 

 

43 008

1 - 5mo

žno 

0,1 - 1

1 - 10

ne

ne

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

34  808

EC

O S522

 

390,00471,90

plast

, jednoduchá konstrukc

e

290 × 257 × 125

2 ot

vor

y

120

1/2“

 

plast

ov

ý 34 809

1 - 5

1 - 10

ne

ne

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

33 664

SB 112 NT

 

1 080,001 306,80

plast

, i pr

o mír

ně znečišt

ěnou 

vodu

, ot

vor pr

o čišt

ění

330 × 240 × 160

6 ot

vorů

100 × 100 × 180

1/2“

 

 

mosazn

ý 44 419

0 - 5

1 - 10

mo

žné

 

3370444024

ano

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

33 720

DBL 9

 

3 400,004 114,00

plast

,  

aut

oma

tick

y v

ýk

lopná

368 × 331 × 240

10 ot

vorů

200 × 190

1/2“

 

mosazn

ý 44 406

1 - 5

1 - 10

ne

ne

+ ++

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

33 702

DBL

-EC

O

 

730,00883,30

plast

, jednoduchá konstrukc

e, 

 

ot

vor pr

o čišt

ění

311 × 250 × 232

4 ot

vor

y

220 × 205

1/2“

mosazn

ý 44 406

1 - 5

1 - 10

ne

ne

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

33 701

DBL 4

 

1 100,001 331,00

plast

, dv

ojitá st

ěna, 

 

ot

vor pr

o čišt

ění

320 × 255 × 254

4 ot

vor

y

180 × 190

1/2“

mosazn

ý 44 406

1 - 5

1 - 10

ne

ne

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

33 989

DBL 16 l

 

1 400,001 694,00

plast

, v

ýkonn

ý plo

vák

,  

ot

vor pr

o čišt

ění

395 × 395 × 335

2 ner

ez

ov

é 

úch

yt

y

450-460

1/2“

mosazn

ý 44 401

1 - 5 

1 - 15

ne

ne

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+

33 900

DBL 22 l

 

1 450,001 754,50

plast

, v

ýkonn

ý plo

vák

ot

vor pr

o čišt

ění

665 × 450 × 255

4 ot

vor

y

527 × 785

1/2“

 

plast

ov

ý 44 118

1 - 5

1 - 15

ne

ne

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 15.3.2017