Napáječky miskové, mechanicky ovládané

Jaz

yko

vé misko

vé napáječk

y jsou ur

čen

y pr

o individuální ustájení nebo pr

o malé sk

upin

y z

víř

at

. Nev

ýhodou je

, ž

e z

víř

e musí stlačit jaz

yk napáječk

y pr

o napušt

ění v

ody

. Někt

er

á z

víř

ata se bojí a nikdy se z 

jaz

yko

vé napáječk

y pít nenaučí. Opr

oti napájecím žlabům, se dík

y malému objemu zb

ytko

vé v

ody

, mnohem snadněji udr

žují v čist

ot

ě. U někt

er

ých t

ypů lz

e jaz

yk zajistit

, takž

e se z

víř

e napít nemůž

e, t

o se 

využív

á např

. v př

ípadě jeho nemoci, kdy potř

ebujeme v

ědět

, kolik v

ody z

víř

e v

ypije

.

ob

je

dnac

í  

číslo

náze

Kč b

ez 

dp

H

Kč s 

dp

H

ma

teriál

, p

opis

ro

změr

× 

š × 

v

(mm)

uch

yc

ení

ro

zt

eč děr

(mm)

přív

od ø

přip

o-

jení

ventil

ovládá

pro

vo

z.

tlak(a

t.)

po

čet 

zvíř

at

vyhří

-

cirk

u-

lac

e

vho

dnost p

oužití

sk

ot

tela

ta

koně

ovce

ko

za

pes

34 801

K 50

 

390,00471,90

plast

ov

á, z

elená, 

 

s mosazn

ým v

en

tilem

301 × 208 ×140

4 ot

vor

y

100 × 110

1/2“

 

3/4“

 

mosazn

ý 34 805

plast

ov

ý 

jaz

yk

1,1 - 5

1

ne

ano

+

-

+ +

-

-

33 952

SB1

 

420,00508,20

plast

, snadné spušt

ění 

ven

tilu

280 × 218 × 151

4 ot

vor

y

100 × 100

1/2“

 

plast

ov

ý 33 171, 

33 172

plast

ov

ý 

jaz

yk

1 - 5 mo

žno 

0,1 - 1

1

ne

ano

+

-

+ + +

-

-

33 944

SB1 +

 

550,00665,50

plast

, snadné spušt

ění 

ven

tilu

280 × 218 × 151

4 ot

vor

y

100 × 100

1/2“

 

plast

ov

ý 33 171, 

33 172

plast

ov

ý 

jaz

yk

1-5

mo

žno 

0,1 - 1

1

ne

ano

+

-

+ + +

-

-

33 387

EC

O L

 

350,00423,50

litina, jednoduchá konstrukc

e

265 × 210 × 160

4 ot

vor

y

76 × 40

1/2“

 

mosazn

ý 44 003

ner

ez. 

jaz

yk

1 - 5

1

ne

ano

+ + +

-

+ +

-

-

33 388

UT 400 SDP

 

700,00847,00

litina, šir

ok

ý jaz

yk

snadné spušt

ění 

ven

tilu

270 × 200 × 150

4 ot

vor

y

80 × 40

1/2“

 

plast

ov

ý 33 171, 

33 173

ner

ez. 

jaz

yk

1 - 5mo

žno 

0,1 - 1 

1

ne

ano

+ + +

-

+ + +

-

-

44 627

LMN 060

 

1 290,001 560,90

litina, r

obustní 

pr

ov

edení

290 × 237 × 165

6 ot

vorů

75 × 100

1/2“

 

mosazn

ý 44 000

litino

vý 

jaz

yk

1 - 5

1

ne

ano

+ + +

-

+ + +

-

-

44 048

K 75

 

750,00907,50

plast

, jemné o

vládání

305 × 226 × 160

4 ot

vor

y

100 × 100

1/2“

 

mosazn

ý 45 000

mosazn

ý 

trubko

vý 

ven

til

1 - 5

1

ne

ano

+

+

+ + +

-

-

33 964

SB 12 K

 

640,00774,40

plast

, minimální síla 

pr

o stlač

ení jaz

yk

u

180 × 148 × 185

2 ot

vor

y

95

1/2“

 

plast

ov

ý 99 441

plast

ov

ý 

jaz

yk

1 - 5 mo

žno 

0,1 - 1

1

ne

ne

-

+

-

+ + +

+

Kompletní sortiment a ceny na www.kamir.cz