Jedná se o tzv. galakarosiéra vyšlechtěného pro ceremoniální 

účely panovnického dvora. Tuto funkci vykonávají starokladrubští 
koně dodnes na švédském a dánském  královském dvoře. Unikát-
ní plemeno starokladrubského koně a Národní hřebčín Kladruby 
nad Labem včetně jeho komponované kulturní krajiny jsou kul-
turním dědictvím České republiky.

Hlavní návštěvnická sezona začíná 1. dubna. První prohlídko-

vý okruh je veden stájemi, ale pozornost poutá interiér kladrub-
ského zámku, jehož expozice je věnovaná především císařskému 
páru – Františku Josefu I. a jeho ženě Alžbětě, známé jako Sissi.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. 

533 14 Kladruby nad Labem
Telefon: +420 466 736 530, mobil.: +420 601 191 580
Web: www.nhkladruby.cz, facebook.com/nhkladruby
E-mail: kladruby@nhkladruby.cz

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Národní hřebčín Kladruby nad Labem chová starokladrubské koně 
ve dvou hřebčínech. V Kladrubech nad Labem má svůj domov 
základní stádo starokladrubského koně bílé barvy, ve Slatiňanech 
základní stádo v barvě vrané. 

Císař s císařovnou pobývali na kladrubském zámku hned něko-
likrát. Zastavovali se zde při cestě do Prahy nebo pro účast na 
oblíbených parforsních honech. 

V kočárovně a postrojovně jsou umístěny unikátní historic-

ké i současné kočáry. V prostorách lesovny mohou návštěvníci 
shlédnout práci sedlářů a expozici věnovanou lesnímu úředníko-
vi Richardu Pivetzovi. 

n

Termínová listina hlavních akcí NH Kladruby:

20. – 23. 4. 2017

Rudolfův pohár – mezinárodní závody spřežení, 
Kladruby nad Labem 

27. 5. 2017

Den starokladrubského koně a Muzejní noc  
v Národním hřebčíně, Kladruby nad Labem 

10. – 11. 6. 2017

Víkend otevřených zahrad – anglický park Mošnice, 
Kladruby nad Labem

25. 6. 2017

Velký jezdecký den, Slatiňany  

6. 8. 2017

Dámský den, Slatiňany 

23. 9. 2017

„KLADRUBY NARUBY“ Zábavné rodinné odpoledne, 
Kladruby nad Labem

28. 10. 2017

Hubertova jízda pro veřejnost, Kladruby nad Labem

Prohlídkové okruhy Národního hřebčína  

v sezoně 2017:

Kladruby nad Labem

stáje, zámek, kočárovna s postrojovnou, lesovna, 
výstup na rozhledu

Slatiňany

stáje včetně sedlovny a kočárovny

Foto Šárka Veinhauerová

Foto Šárka Veinhauerová

RUDOLF

CUP 

2017

INTERNATIONAL DRIVING EVENT

  20. - 21. 4. 2017  

DRESSAGE 

DREZURA 

 

22. 4. 2017 

MARATHON 

MARATON 

 

23. 4. 2017 

CONES

 PARKUR SPR

NHKLADRUBY.CZ

MEZINÁRODNÍ ZÁVODY SPREŽENÍ RUDOLFUV POHÁR 2017

KLADRUBY NAD LABEM (CZE)

NHK_Banner_2000x1000_FIN.indd   1

16.02.17   16:03

Slavnostní program proběhne v Kladrubech nad Labem u příležitosti 
květnového Dne starokladrubského koně. 

Velký jezdecký den se letos bude konat poslední červnovou neděli ve Slatiňanech.

PR článek

47

Inzerce