Český teplokrevník Bernstein. 

42

Jezdecký katalog 2017

Strakatí teplokrevníci 

ve sportu

V poslední době se na závodních kolbištích objevují koně neobvyklého zbarvení, a to 
nejen v nejnižších soutěžích. Někteří ukazují velmi dobré kvality jak v parkuru, tak drezu-
ře. Většina z nich je v majetku Anny Reinbergerové.

V současné době má Anna Reinber-

gerová k dispozici tři plemenné hřebce, 
kteří jsou všichni kvalitní skokové nebo 
drezurní krve a dosáhli vysoké sportovní 
výkonnosti adekvátní jejich věku. Nejob-
líbenějším hřebcem je český teplokrev-
ník Bernstein, kterého si Anna Reinber-
gerová sama odchovala. Jeho otcem je 
holštýnský Beethowen po Contender 
a matka Corona po Eurolines je z němec-
ké skokové rodiny, která vyprodukova-
la několik parkurových koní úspěšných 
v mezinárodním sportu. Sám Bernstein 
je impozantního zjevu s výkonností v par-
kuru 140 cm a v drezuře T. 

Holandský teplokrevný hřebec Spe-

cial Coloured byl do Čech importován 
jako tříletý a jeho původ slibuje velmi 

zajímavou drezurní 
kariéru. Jeho otec 
ZoSpecial je po Pa-
rade D z matky po 
Gribaldi a matka 
Par Excellance je 
po hannoverském 
Weyden, který byl 
v roce 1996 na OH 
třetí v jednotliv-
cích. Sám Special 
Coloured byl čtvrtý 
ve finále KMK pěti 
i šestiletých koní 
a v sedmi letech do-
sáhl výkonnosti ST. 

Mladý talento-

vaný hřebec Swiss 

Colours je prvním strakatým hřebcem, 
který prošel složitým výběrem körungu 
a 70ti denním testem v Písku. Swiss Co-
lours je po hřebci Swiss Made po Status 
Quo z matky krve Florestan a spojuje tak 
velmi zajímavou drezurní krev s příměsí 
skokové krve Quattro B nebo Paradox I.  

Více informací o všech koních a úspě-

ších barevného stáda si můžete přečíst na 
facebooku nebo na webových stránkách 
www.sportpinto.cz. 

n

www.equus-kinsky.cz

Jezdecká škola  

EQUUS KINSKY

Hradištko u Sadské

n

 výcvikové lekce jízdy na koni

n

projížďky na koni polabskou přírodou

n

 prohlídka stájí a koní

n

 ustájení privátních koní

n

pořádání mnoha  

sportovních akcí

n

dvě jezdecké haly

n

venkovní kolbiště s geotextilií

n

ubytování v penzionu Caesar

n

relaxační oddychové centrum

n

turistické informační centrum

n

půjčovna lodí

n

půjčovna kol a sportovních potřeb

n

dětské hřiště

Inzerce

Foto archiv Anny Reinbergerové