PRZECHWOZD skokové 

centrum minikoní

Již třetí sezonu probíhaly v roce 2016 na 
různých místech republiky skokové závo-
dy minikoní s vodičem, jejichž pořadate-
lem je PRZECHWOZD skokové centrum. 
Tento seriál se stal u nás již stálicí mezi 
sportovními akcemi pořádanými pro 
minikoně. 

Závodů skokového seriálu bylo pět 

a vyvrcholení s vyhlášením Šampionů 
jednotlivých tříd se konalo v září v Par-
dubicích při mezinárodní výstavě Koně 
v akci.

Mimo skokový seriál má skokové 

centrum vždy dva hlavní vrcholy sezo-
ny, a to Velkou cenu PRZECHWOZD 
– terénní závod minikoní a Malou Vel-
kou Pardubickou. Počet startujících čtyř 
kilometrového terénního závodu kona-
ného v počátku prázdnin v krásném lese 
u Českého Brodu se již v loňském roce 

vyhoupl na 32 a počet diváku na pěkné 
čtyři stovky. Podzimní akce Malá Velká 
pardubická při dostihu Velké pardubické 
si našla také velkou oblibu. V rozbězích 
a poté v malém a velkém finále se divá-
kům představují minikoně s vodiči na 
zmenšených napodobeninách skoků Vel-
ké pardubické. 

Pro jezdecké ukázky PRZECH-

WOZD je typické propojení koní Kin-

ských s koňmi plemene Falabella, a to 
tentokrát probíhalo na hudbu z filmu Šíle-
ně smutná princezna. Zajímavě se v prů-
běhu roku rozvinula spolupráce s Jízdním 
oddílem Policie ČR. Malí koně s vodiči se 
účastnili při ukázkách policie „rozhánění 
demonstrantů“, což byla hlavně pro malé 
diváky atraktivní podívaná.

PRZECHWOZD skokové centrum 

minikoní se tradičně prezentuje i při 
Jezdeckém festivalu v Lysé nad Labem 
v rámci sobotní večerní show. Informa-
ce o akcích PRZECHWOZD skokového 
centra minikoní s pozvánkami na závo-
dy a semináře najdete na Facebooku: 
PRZECHWOZD skokové centrum mi-
nikoní. 

n

Ilustrační foto archiv Jaroslava Hejhala

41

Jezdecký katalog 2017

Inzerce