Seriál Pony-games Cup  

zažije v roce 2017 osm kol

Do druhého ročníku vstupuje letos seriál 
turnajů v Pony-games takzvaný Pony-
-games Cup. Účastníky čeká celkem osm 
kol, z nichž některá poctí svou účastí v roli 
rozhodčích i zahraniční osobnosti této 
jezdecké disciplíny. 

Pony-games mají své kořeny ve Velké 

Británii, kde vznikly už v 50. letech minu-
lého století a na popularitě neztrácí dod-
nes. Jsou hravou formou tréninku pro děti 
jezdící na ponících. V rámci Pony-games 
existuje několik různých her s pomůcka-
mi, při kterých jezdci cvičí svou obrat-
nost, schopnost ovládání koně i soulad 
s ním. Zároveň je v začínajících jezdcích 
podporována soutěživost, týmový duch 
a fair play. Při turnaji závodí v jednotli-
vých hrách vždy více družstev proti sobě. 

V roce 2016 vznikl za podpory Čes-

ké jezdecké federace seriál turnajů v Po-
ny-games takzvaný Pony-games Cup, 

v němž družstva z různých koutů repub-
liky soutěžila o body do žebříčku, aby se 
setkala při finálovém klání. Druhý ročník 
nabídne celkem osm kol. Seriál odstar-
tuje 1. dubna v Brně, kam zavítá jako 
rozhodčí držitel titulu Nejlepší meziná-
rodní Pony-games rozhodčí roku 2016 
Francouz Pierre-Luc Portron. Přes další 
místa napříč Českou republikou pak do-
spěje série k finále, které je stanoveno na 
14. – 15. srpna, a hostit jej budou středo-

české Zduchovice. Také při rozhodujícím 
finálovém turnaji nebude chybět zkušený 
zahraniční rozhodčí.

Týmy budou rozděleny do třech ka-

tegorií podle věku jezdců. Spodní věková 
hranice je stanovena na 6 let, naopak nej-
starší účastníci budou ve věku 18 let. 

n

Termíny Pony-games  

Cupu 2017:

1. 4. 2017

Brno

29. 4. 2017

Plzeň

27. 5. 2017

Pardubice

10. 6. 2017

Trojanovice

17. 6. 2017

Židovice

1. 7. 2017

Mělník

5. 8. 2017

Olomouc

14. – 15. 8. 2017

Zduchovice – FINÁLE

Ilustrační foto Jiří Zerzoň

40

Jezdecký katalog 2017

...vracíme život pod tvoje sedlo

Hlavními partnery projektu jsou:

Děkujeme mediálním partnerům:

Když chcete vědět víc...

                  ... o koních

www.equichannel.cz

Veterinární záchranná a převozová služba 

Pet & Horse Emergency  

1. Záchranná služba malých i velkých zvířat, 

domácích mazlíčků, domácích zvířat, koní, hospodářských 

a ZOO zvířat.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

Dispečink:

NONSTOP

 

+420 778 011 112

 

    

+420 777 991 040

SOS 112

 v případech přímého ohrožení života nebo  

majetku, při živelných pohromách, autonehodách apod.                    

 & 

přeprava koní

www.horsetrans.cz

Pet & Large Animals Rescue Service, Brno – Czech rep.

Pet & Horse Emergency is a unique non-governmental non-profit 
organisation operating the first mobile ambulance to rescue injured, 
sick or abused  small & large animals in Central and Eastern 
Europe. 

   Acute veterinary emergency

   Rescue and special transport of affected animals

   Transport of non-acute patients

   Emergency service during the major equestrian events

   Standing up of lying large animals

   The capture of freely running large animals

   Educational and preventive activities

We provide:

aktuální infoservis pro jezdce

www.jezdci.cz 

...we bring back life under your saddle

internetová televize o koních 

a lidech kolem nich 

www.equitv.cz

Hipotéka přepravy koní

Vzdělávání v oboru přepravy koní

www.KonskaZachranka.cz | info@KonskaZachranka.cz | www.HorseEmergency.com  

Inzerce