Obsah

Jezdectví v ČR zastřešuje Česká jezdecká federace

 ..........5

Český turf nejen ve znamení Velké pardubické

 ................7

Jezdecký festival výkladní skříní jezdeckého sportu

 ...........8

Přehled akcí na výstavišti Lysá nad Labem

 .....................10

Czech Equestrian Team se chystá  

na Global Champions League

 ..........................................12

Global Champions Tour aneb parkurová Formule 1

 ...........14

České reprezentanty čekají evropské  

i světové šampionáty

 .......................................................15

Mistrovství České republiky  

v roce 2017 celkem desetkrát

 ..........................................17

Mezinárodní závody v České republice  

v roce 2017

 .......................................................................19

Český skokový pohár v roce 2017 již pošestnácté

 ..............20

Dvanáctý ročník Českého drezurního poháru

 ................22

Spřežení a všestrannost spojuje  

přes 50 let Zlatá podkova

 ................................................24

I jezdec na koni může mít AIRBAG

 ...................................27

Šestice seriálů pro děti a mládež  

pod hlavičkou ČJF

 ............................................................29

Jezdecké disciplíny: SKOKY a DREZURA

 ...........................31

Jezdecké disciplíny: VŠESTRANNOST a SPŘEŽENÍ

 ............33

Jezdecké disciplíny: VOLTIŽ a REINING

 ............................35

Jezdecké disciplíny: VYTRVALOST  

a PARAJEZDECTVÍ

 ..............................................................37

Šamorín jediným kandidátem  

na pořádání WEG 2022

 .....................................................39

Seriál Pony-games Cup zažije  

v roce 2017 osm kol

 ........................................................40

PRZECHWOZD skokové centrum minikoní

 ......................41

Strakatí teplokrevníci ve sportu

 ......................................42

Dámy v sedle v novém

......................................................43

Hradištko u Sadské láká jezdce  

i pořadatele akcí

 ..............................................................44

O koních a malování obrazů  

s Helenou Grocholovou

 ...................................................45

Střední škola chovu koní a jezdectví  

Kladruby nad Labem

 ........................................................46

Národní hřebčín Kladruby nad Labem 

 ...........................47

Stavby s tradicí od Wolf System Group

 ...........................48

Speciál – Kamír & Co. – vše pro farmu

 ............................51

právě jste otevřeli čtvrté vydání Jezdeckého katalogu – publika-

ce, která předčila veškerá naše původní očekávání. Ačkoliv jsme jej 
začali vydávat při příležitosti konání Jezdeckého festivalu na výsta-
višti v Lysé nad Labem, chtěli jsme, aby jeho informační hodnota 
tuto akci přesahovala. To se každopádně povedlo a dnes můžeme 
konstatovat, že se jedná o vyhledávané periodikum, které se každo-
ročně dostane k mnoha tisícovkám čtenářů. Tištěnou formu vydáva-
nou v nákladu 5000 kusů velmi rychle předčila ta elektronická. Na 
internetu je totiž možné Jezdecký katalog jak stáhnout ve formátu 
PDF, tak si s ním virtuálně prolistovat. Vše samozřejmě ZDARMA!

Hybridní forma publikace Jezdeckého katalogu nás navíc v roce 

2016 inspirovala k založení dalšího média postaveného na stejném 
principu. Od loňského srpna se tak každý měsíc můžete začíst i do 
Jezdeckého zpravodaje, který stručně a přehledně monitoruje to nej-
zajímavější, co se v jezdeckém sportu odehrálo a co byste si v nad-
cházejícím období neměli nechat ujít. Začali jsme vedle interneto-
vého publikování s tisícovkou papírových výtisků a po půl roce si 
Jezdecký zpravodaj našel své místo i na stránkách časopisu Koně 
a hříbata. Právě jeho předplatitelé obdrželi jako bonus k dubnovému 
číslu i toto vydání Jezdeckého katalogu. Jsme tak moc rádi, že může-
me rozšiřovat povědomí o koních a jezdectví mezi stále se rozšiřující 
obec čtenářů. Toto krásné sportovní odvětví si to rozhodně zaslouží! 

Stejně jako v předešlých ročnících katalogu, i v tom letošním na-

jdete základní informace o institucích organizujících jezdectví a do-
stihy. Seznámíme vás jak se základy tradičních jezdeckých disciplín, 
tak i těch nově se rodících či méně rozšířených. Dozvíte se, jaké za-
jímavé akce spojené s koňmi se v roce 2017 budou konat. Speciální 
prostor jsme věnovali Global Champions Tour a Global Champions 
League. Právě v rámci těchto prestižních túr můžeme v tomto roce 
držet pravidelně palce našim jezdcům z Czech Equestrian Teamu. 
Pozveme vás také do jednoho z největších a hlavně nejmodernějších 
jezdeckých areálů na světě. Nachází se jen kousek od Bratislavy – 
v obci Šamorín. Nezapomněli jsme však ani na česká jezdecká centra 
a opomenout nemůžeme náš hipologický poklad – Národní hřebčín 
Kladruby nad Labem, jenž se bude snad již brzy ucházet o zápis na 
Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Je toho opravdu hodně, co vám tento Jezdecký katalog nabízí. 

Díky našim partnerům a inzerentům si jej můžete pročítat a prohlí-
žet, aniž byste museli cokoliv platit. Jistě je tak na místě jim za tuto 
podporu poděkovat. Vám, našim čtenářům, přejeme, aby byl Jez-
decký katalog příjemným a užitečným společníkem, ke kterému se 
budete rádi vracet!

Vážení čtenáři,  

milovníci koní,

3

Jezdecký katalog 2017

Autoři textů a fotografií: K. Návojová, L. Spiwoková, J. Malinovský, 
dále: J. Bělohlav, T. Holcbecher, I. Krejza, O. Procházková, E. 
Solanská, H. Terberová, Š. Veinhauerová, J. Zerzoň a další.

Josef Malinovský

jednatel Equinet s.r.o.,  

vydavatel Jezdeckého katalogu 

• komplexní zpravodajský přehled
• jezdecký sport, dostihy, chov aj.
• reportáže z akcí a fotogalerie
• hodnocení a komentáře

aktuální 

infoservis 

pro jezdce

• rozpisy, startovní a výsledkové 

listiny závodů

• nástěnka pro anonci čehokoliv 

kolem koní 

• vždy jasně a přehledně

Když chcete mít př

ehled o všem, co se děje kolem koní!

Reklamní prost

or 

za atraktivní ceny

Ideálně zacílená 

reklamní kampaň

Inzerce, která jde 

opravdu vidět!

www.jezdci.cz

Zájemci o reklamu 

pište na 

info@jezdci.cz!

Velké slevy 

pro stálé 

inzerenty