SLEVA 30 %

Rajtky značky EuroStar

Jednorázová sleva po předložení kuponu na kase, platí pouze

na skladové kusy do 31. 12. 2017, slevy nelze kombinovat a sčítat.

SLEVA 35 %

Vysoké kožené boty 

bez šněrování značky 

Waldhausen

Jednorázová sleva po předložení kuponu na kase, platí pouze

na skladové kusy do 31. 12. 2017, slevy nelze kombinovat a sčítat.

SLEVA 22 %

Všechny bundy

a mikiny HV Polo

Jednorázová sleva po předložení kuponu na kase, platí pouze

na skladové kusy do 31. 12. 2017, slevy nelze kombinovat a sčítat.

SLEVA 15 %

Libovolné deky (stájové,

výběhovky, bederky...)

Jednorázová sleva po předložení kuponu na kase, platí pouze

na skladové kusy do 31. 12. 2017, slevy nelze kombinovat a sčítat.

SLEVA 18 %

Podsedlové dečky

(i westernové)

Jednorázová sleva po předložení kuponu na kase, platí pouze

na skladové kusy do 31. 12. 2017, slevy nelze kombinovat a sčítat.

SLEVA 20 %

Jeden kus (skladový) 

zboží dle vlastního

výběru

Jednorázová sleva po předložení kuponu na kase, platí pouze

na skladové kusy do 31. 12. 2017, slevy nelze kombinovat a sčítat.

BONUS

Karlovy

Vary

Jezdecké potřeby

skoky, hobby, western, drezura

vlastní prádelna dek

Jezdecké potřeby JanaHorse

Závodu míru 461/29 (Stará Role)

360 17 Karlovy Vary

po–pá: 10–18, so: 9–13

353 549 410, 608 444 378

www.janahorse.cz

Jsme i na

Facebooku

Mnozí jezdci však téma bezpečnosti 

na koni často podceňují a domnívají se, 
že helma je dostatečnou ochranou. Jiní 
se mylně domnívají, že airbag, podob-
ně jako některé ochranné vesty, překá-
ží v pohybu. Mýty také kolují ohledně 
jednorázovosti, případně nákladnosti 
nových náplní. Je proto na čase, aby se 
všichni dozvěděli o airbagovém oblečení 
pro jezdce více podrobností. Na ty jsme 
se zeptali obchodního ředitele společnosti 
HELITE ČR, pana Milana Haase.

„

n

Jaké produkty nabízí vaše společnost 
pro jezdce?

Značka HELITE Airbags nabízí ve 

své podstatě tři varianty. První variantou 
jsou airbagové vesty Air Jacket, které se 
vyrábějí v nejširším spektru velikostí a ba-
rev. Od základní černé, přes tmavě mod-
rou, červenou až k růžové, v dětských 
velikostech, od výšky postavy 135 cm až 
do dospělé 195 cm. V nabídce jsou i plus 
size velikosti s obvodem hrudníku, pasu 
až 140 cm. Druhou a třetí varinatou jsou 
modely Air Shell a Air Show. Jedná se 
o volnočasové softshellové bundy a ves-
ty (sako Air Show) s airbagovou vložkou. 
Jednoduše skvělý vzhled, maximální bez-
pečnost a především diskrétnost. Nehledě 
k tomu, že si zákazník může koupit pouze 
sako, bundu či vestu a airbagovou vložku 
si může přikoupit kdykoliv v budoucnu 
(připnutí pomocí zipu během tří vteřin). 
Každý samotný airbag má své sériové čís-
lo a jeho spouštěcí systém a kvalita jakosti 
je pečlivě testována výstupní kontrolou.

I jezdec na koni může 

mít AIRBAG

Airbag pro jezdce na koni? Ano, i takovéto vymoženosti již před časem dorazily do České 
republiky. Ostatně, první airbag pro jezdectví byl vyvinut v roce 2006 a vypadal velmi 
podobně, jako motocyklové airbagy. Společnost HELITE dnes nabízí speciální řadu 
produktů určených přímo pro jezdce! 

„

n

V jakých dalších sportech se produkty 
HELITE používají kromě jezdectví?

Krom jezdectví, kde naše produkty 

používají profesionální jezdci, jako jsou 
např. Joe Whitaker, Bettina Hoy, Sandra 
Auffarth, resp. více než třetina startov-
ního pole při olympijských hrách 2016, 
se s nimi potkáte např. ve skicrossu, na 
motocyklových závodech nebo u pilotů 
rogal a ultralehkých letadel. Pro běžného 
uživatele je však sortiment prozatím roz-
dělen téměř rovnoměrně na dvě skupiny. 
Airbagové vesty a bundy pro motorkáře 
a jezdectví. Pro zajímavost v České re-
publice a na Slovensku je prozatím pře-
vaha motorkářů s dobrou tisícovkou uži-
vatelů s vestami, ale například ve Finsku 
či sousedním Polsku je situace přesně ob-
rácená, kdy téměř 80 % uživatelů zastává 
jezdectví. Kdežto třeba namátkou v USA, 
Francii a Německu je stav jezdectví vs. 
motorky téměř v rovnováze.

„

n

Co jsou hlavní výhody vašich produktů?

Výrazně zvyšují ochranu. Velký ob-

jem vzduchu a chytře vymyšlený airbag 
kombinovaný s rychlým časem nafouk-
nutí a optimálním tlakem vede k velmi 
účinné ochraně v případě pádu – vzdu-
chový polštář s objemem až 23 litrů se 
nafoukne během 100 milisekund! Jedná 
se o přímou ochranu před poraněním 
hrudníku, krční a bederní páteře. Nepří-
mo pak chrání vnitřní orgány. Nespornou 
výhodou je opakované použití. CO2 pa-
trona je jediný jednorázový komponent, 

který je potřeba vyměnit k dalšímu plno-
hodnotnému použití airbagu. Reaktivace 
je velmi snadná a zvládne jí každý sám 
našroubováním nové patrony. Zmínit je 
třeba snadnou instalaci formou připnutí 
přezky k sedlu a v neposlední řadě 100% 
spolehlivost – HELITE airbagy jsou 
100% mechanické. Ceny vest startují na 
částce 13.860 korun, náhradní patrona 
vyjde na 595 korun. Samotné softshell 
bundy/vesty pořídí zákazník od 3.305 ko-
run a sako pak od 6.076 korun. 

„

n

Mohou je zájemci pořídit přímo u vaší 
společnosti, nebo se zabýváte pouze 
velkoobchodem?

Zákazníci mohou produkty pořídit 

přímo u importéra značky Top moto, 
u dealerů HELITE, které naleznou na 
adrese www.helite.cz, či je mohou poptá-
vat u svého prodejce jezdeckých potřeb. 
Síť dealerů pro jezdectví se hojně roz-
růstá a je možné, že právě váš oblíbený 
prodejce již má předjednanou spolupráci 
s HELITE a umí je pro vás za uvedené 
ceny objednat. Pro maloobchodní pro-
dej či marketing se může každý obrátit 
na Kateřinu Haasovou (prodej@helite.
cz), pro velkoobchodní spolupráci si jed-
noduše objednejte „mobilní showroom 
HELITE“. Náš velkoobchodní manažer 
Daniel Rais (velkoobchod@helite.cz) si 
s vámi sjedná schůzku a osobně vás na-
vštíví s praktickou ukázkou a zaškolením. 
Všechny kontakty naleznete na zmíně-
ném webu www.helite.cz. 

„

n

Děkujeme za rozhovor!

CO2 patrona je 
jediný jednorázový 
komponent.

Snadný úchyt spouštěcího mechanismu k sedlu.

Joe Whitaker používá speciální sako HELITE 

s airbagem.

Vesta  
HELITE po 
nafouknutí.

27

PR článek