Tento nejprestižnější drezurní seriál 

v České republice bude mít celkem sedm 
kvalifikačních kol. Finále se stejně jako 
předešlé roky uskuteční ve středočeských 
Martinicích nedaleko Březnice. Novým 
dějištěm jednoho ze seriálových mítinků 
bude středočeská obec Královice nedale-
ko Slaného. Tamní areál se v předešlých 
letech osvědčil pořádáním Drezurního 
šampionátu seniorů a mladých jezdců i ně-
kolika dalších menších závodů.

Jezdci se v rámci dvanáctého ročníku 

ČDP představí poprvé začátkem května 
v Martinicích na Příbramsku. Tentýž mě-
síc se bude konat také kvalifikační kolo na 
Borové. Dvou kol se dočkáme i v červnu, 
a to nejprve v Brně na Panské líše a poté 
ve Zduchovicích. 

Vzhledem k republikovému mistrov-

ství se během července žádné kvalifikač-
ní kolo nepojede. V srpnu jezdci naopak 
budou závodit v rámci ČDP hned třikrát. 
Nejprve to budou zmiňované Královice, 
po nichž následují Těšánky na Kromě-
řížsku a dále Nebanice u Chebu. Poté na 
účastníky čeká již jen martinické finále. 
Zakončení seriálu bude již podruhé ve 
velkém stylu, neboť proběhne v rámci 
prestižních závodů Czech Equestrian Mas-
ters. Tento nový projekt je podstatně více 
atraktivní nejen pro jezdce, ale i pro divá-
ky, neboť během prodlouženého víkendu 
se mohou těšit nejen na vyvrcholení dre-
zurního seriálu, ale uvidí soutěžit i děti 
na ponících a přední parkurové jezdce ve 

Dvanáctý ročník 

Českého drezurního 

poháru

vyšších skokových soutěžích. Dá se tak 
opět očekávat, že bude vše probíhat před 
zcela zaplněnými tribunami. 

Systém kvalifikačních kol, ve kterých 

si jezdci svými výkony zajišťují finálovou 
účast, zůstává bez výraznějších změn. 
Oproti loňskému ročníku je pro účast ve 
finálovém závodě podmínkou absolvová-
ní pouze tří kvalifikačních kol, na rozdíl od 
loňských pěti. 

Nejtěžší vypisovanou úrovní v rámci 

ČDP je Top Ten Cup, který poslední dva 
roky ovládla Tereza Hábová (2015 James 
Bond, 2016 Djazz F). Velmi úspěšná byla 

Dvanáctý ročník seriálu Český drezurní pohár přinese několik novinek. Po roční pauze se 
do ČDP vrací soutěžní kategorie dětí a juniorů. Závodit se bude ve čtyřech kategoriích, 
kterými jsou Top Ten Cup, Challenge Cup, Junior Trophy a Novice Cup.

Termínová listina ČDP 2017:

6. – 7. 5. 2017

Equitana Martinice

27. – 28. 5. 2017

Farma Borová

10. – 11. 6. 2017

JK Panská Lícha

23. – 25. 6. 2017

Resort Zduchovice

5. – 6. 8. 2017

Kralovický Dvůr

12. – 13. 8. 2017

Grunt GalatíkTěšánky

18. – 20. 8. 2017

JO Agro Cheb Nebanice

7. – 10. 9. 2017

Equitana Martinice - FINÁLE

též Hana Vášáryová. S koněm Rock for 
Hit skončila v Top Ten Cupu druhá. S Fi-
lipou pro změnu zcela ovládla kategorii 
Challenge Cup. Podrobnosti o Českém 
drezurním poháru najdete na interneto-
vých stránkách s adresou: www.ceskydre-
zurnipohar.cz. 

n

Hana Vášáryová byla v loňském ročníku 
Top Ten Cupu druhá s Rock for Hit 
a s Filipou ovládla kategorii Challenge Cup. 

Eva Vavříková s Belle-Ennie 
vloni uspěla v Challenge 
Cup, v němž obsadila třetí 
příčku. Od letošního ročníku 
se bude moci účastnit 
opět samostatné soutěžní 
kategorie pro děti a juniory. 

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

Vítězka ČDP 
2016 v kategorii 
Top Ten Cup 
Tereza Hábová 
v sedle koně 
Djazz F. 

22

Jezdecký katalog 2017