Český skokový pohár  

v roce 2017  

již pošestnácté

K Českému skokovému poháru tak již 

neodmyslitelně patří Amateur Tour pro ne-
profesionální jezdce, Czech Junior Cup pro 
jezdce do 18 let a od roku 2016 také U25 
pro jezdce do 25 let.

Do hlavní seriálové túry je započítává-

na vždy závěrečná soutěž jednotlivých zá-
vodních mítinků – Velká cena. Ta se koná 
zpravidla v neděli a jezdí se na stupni ob-
tížnosti T* a vyšší, což je parkur s výškou 
překážek od 145 centimetrů. Výjimkou je 
např. Noční Velká cena Ptýrova, jež se jez-
dí v sobotu pod světly reflektorů.

V rámci Českého skokového poháru 

i v tomto roce dojde k několika menším 
změnám. Tentokrát se uskuteční oproti 

Seriál závodů Český skokový pohár je úspěšným projektem, který se těší velké účasti 
jezdců i diváků. Právem je označován za domácí parkurovou extraligu. Jeho součástí se 
postupem let staly další rámcové seriály, které oslovují různé kategorie sportovců.

předešlým ročníkům pouze 11 kol. Záro-
veň se mění dějiště finále. Po třech letech 
se z Olomouce vrací do středočeských Ho-
řovic. Při sestavování kalendáře tentokrát 
pořadatelé více rozprostřeli termíny jednot-
livých kol, a tak se tentokrát konají závody 
i v červenci, kdy bývala většinou seriálová 
pauza. V sedmém měsíci proběhne Velká 
cena Olomouce.

Zahajovací kolo bude tradičně v Marti-

nicích, a to na konci dubna. Během května 
se pak jezdci mohou těšit na tři Velké ceny 
v Brně, v Ostravě a nově také v Hradištku 
u Sadské. Tam se bude v roce 2017 poprvé 
konat kolo Českého skokového poháru 
v rámci Velké ceny Kolína, jež poslední 
roky hostovala v Němčicích na Kolínsku 

a ještě před tím v Ptýrově u Mnichova Hra-
diště. Tradičním červnovým pořadatelem 
ČSP je Litomyšl, respektive nedaleký areál 
v Suché. 

Napilno budou mít jezdci v srpnu, kdy 

se bude závodit nejprve ve Zduchovicích, 
poté při speciální Noční Velké ceně v Ptý-
rově, a v závěru měsíce ještě v Opavě Ka-
teřinkách. Před finále se jezdci představí 
v září ještě ve Frenštátu pod Radhoštěm. 
Po tomto kole již bude vše směřovat k po-
slednímu závodu do Hořovic. Největším 
magnetem finále ČSP je skutečnost, že si 
nejlepší čtyři jezdci pohárového žebříčku 
mezi sebou vystřídají své koňské svěřence. 
Pořadatelé se inspirovali z mistrovství světa, 
kdy nejlepší čtveřice závodí nejen na svém 
koni, ale i na koních svých soupeřů. Této 
netradiční jezdecké zkoušky se v letech 
2016 a 2015 zhostil nejlépe Rudolf Dole-
žal, který se tak letos jistě pokusí o vítězný 
hattrick. Podrobnosti o Českém skokovém 
poháru najdete na adrese www.ceskysko-
kovypohar.cz. 

n

Termínová listina ČSP 2017:

27. – 30. 4. 2017 

Velká cena Martinic

6. – 8. 5. 2017 

Velká cena Brna

19. – 21. 5. 2017

Velká cena Ostravy

25. – 28. 5. 2017

Velká cena Kolína

8. – 11. 6. 2017

Velká cena Litomyšle

19. – 23. 7. 2017

Velká cena Olomouce

3. – 6. 8. 2017

Velká cena Zduchovic

16. – 19. 8. 2017

Noční Velká cena Ptýrova

24. – 27. 8. 2017

Velká cena Opavy

8. – 10. 9. 2017 

Velká cena Frenštátu p. R.

20. – 24. 9. 2017 

Velká cena Hořovic - FINÁLE

Foto Kateřina Návojová

Vůbec první vítězkou seriálu U25 se stala 
Barbora Tomanová. 

Rudolf Doležal se radoval z vítězství v ČSP již dvakrát po sobě. 

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

Finalisté ČSP 2016 
(zleva): Jiří Hruška, 
Rudolf Doležal, Ladislav 
Arient a Marek Klus. Při 
slavnostním vyhlášení 
finále oznámil prezident 
ČSP Jiří Skřivan výši 
finančního daru pro Český 
národní registr dárců 
dřeně. Z každého startu 
v rámci seriálu putovalo 
na jeho konto  
10 Kč, z čehož vznikla 
celková částka 85.770 Kč. 

20

Jezdecký katalog 2017