V roce 2017 by se na území České 

republiky mělo uskutečnit až osm meziná-
rodních závodů, z nichž tři budou zařazeny 
do bodování Světového poháru. Možnost 
zisku bodů do SP je pro účastníky velmi lá-
kavá a je tak zárukou ještě větší atraktivity 
jak pro závodníky, tak pro diváky. 

Tradičně prvními mezinárodními zá-

vody na území České republiky je tzv. Ru-
dolfův pohár v disciplíně spřežení, který se 
koná v Kladrubech nad Labem. Opět se 
tento mítink uskuteční na nejtěžší možné 
úrovni, což je v případě spřežení CAI3*. 
Soutěže proběhnou v kategoriích dvojspře-
ží pony, jednospřeží, dvojspřeží i čtyřspře-
ží. Začátkem května se pak uskuteční jediné  
reiningové mezinárodní závody v ČR, a to 
v Kozlovicích (CRI3*).

Mezinárodní závody  

v České republice v roce 2017

Velmi rušno u nás bude z mezinárod-

ního hlediska během června, kdy jsou 
plánované celkem troje závody. Skákat 
se bude při již tradičních a u nás velmi 
prestižních závodech J&T Banka CSI3*-
-W v Olomouci, kde se pojede i o body do 
Světového poháru (W). Závody počítané 
do Světového poháru se uskuteční v Brně 

Na území České republiky se každoroč-
ně koná několik mezinárodních závodů, 
které nabízí srovnání našich jezdců s těmi 
zahraničními. Pro diváky je tak zajištěna 
atraktivní podívaná s účastí nejlepších 
tuzemských jezdců.

na Panské líše, a to v drezuře (CDI3*-W). 
Dále jsou během šestého měsíce napláno-
vány mezinárodní závody ve vytrvalosti 
až po úroveň CEI3*. Ve Slavošově se tak 
pojede mj. nejdelší možná soutěž s trasou 
dlouhou 160 kilometrů. 

Na přelomu června a července se ko-

nají druhé mezinárodní závody ve spřeže-
ní. V Nebanicích se pojede taktéž úroveň 
tří hvězd (CAI3*-W) a navíc se jedná o zá-
vod Světového poháru. Ve stejném termí-
nu se uskuteční i poslední české meziná-
rodní závody v roce 2017, a to ve voltiži 
(CVI3*). Jejich dějištěm bude areál TJ Slo-
van ve Frenštátu pod Radhoštěm.  

n

Termínová listina mezinárodních závodů 2017 v ČR:

20. – 23. 4. 2017 

Kladruby n. L.

CAI3*-H1, H2, H4, CAI2*-P2

5. 5. 2017

Kozlovice

CRI3*, CRIJY3*

9. – 10. 6. 2017

Slavošov

CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* 160

16. – 18. 6. 2017

Brno

CDI-W, CDI3*, CDIJ, CDIP, CDICh

22. – 25. 6. 2017

Olomouc

CSI3*-W, CSIJ-A, CSIU25-A, CSIYH1*

28. 6. – 2. 7. 2017

Nebanice

CAI3*-H1/H2/H4 (WCupQ), CAI3*-P4

29. 6. – 2. 7. 2017

Frenštát p. R.

CVI1*, CVI2*, CVI3*, CVICh1*/Ch2*, CVIJ1*/ J2*

Závody zařazené do 

Světového poháru v drezuře 

se tradičně konají v Brně na 

Panské líše. V GP kür zvítězila 

v roce 2016 Terhi Stegars na 

koni Axis TSF z Finska.

Světový pohár se jezdí také v rámci mezinárodních závodů spřežení v Nebanicích u Chebu.  
Českou republiku pravidelně rezprezentuje v kategorii čtyřspřeží Jiří Nesvačil. 

Mezinárodní skokové závody J&T Banka CSI3*-W 
v Olomouci jsou největší akcí svého druhu 
v České republice. GP v roce 2016 ovládla Němka 
Jörne Sprehe s Lunou. 

Foto Josef Malinovský

Foto Josef Malinovský

Foto Josef Malinovský

0

5

25

75

95

100

������������������������
2���������2017�1���0���

19

Jezdecký katalog 2017