Termínová listina MČR 2017:

9. – 10. 6. 2017  

Slavošov

MČR vytrvalost (všechny kategorie)

6. – 9. 7. 2017

Hořovice

MČR skoky (děti, junioři)

12. – 16. 7. 2017

Brno

Panská lícha MČR drezura (všechny kategorie+ para)

13. – 16. 7. 2017

Martinice

MČR skoky (senioři, mladí jezdci)

20. – 23. 7. 2017

Pardubice

MČR všestrannost (všechny kategorie+ pony)

17. – 20. 8. 2017

Zduchovice

MČR skoky a drezura (pony)

9. – 10. 9. 2017

Kozlovice

MČR reining (všechny kategorie)

15. – 17. 9. 2017

Pardubice

MČR spřežení (všechny kategorie)

22. – 24. 9. 2017

Tlumačov

MČR voltiž (všechny kategorie)

7. – 8. 10. 2017

Praha

MČR paravoltiž

Jezdci budou závodit o cenné kovy 

ve všech sedmi disciplínách, které spa-
dají pod zaštiťující organizaci Českou 
jezdeckou federaci (ČJF). Samostatné 
mistrovské kategorie mají handicapovaní 
jezdci v drezuře a ve voltiži. Pro všechny 
sportovce je mistrovství České republiky 
tradičně vrcholem domácí sezony. Jed-
noznačně se jedná o nejprestižnější mí-
tink v rámci národních závodů.

O mistrovské tituly bojují jak jezdci 

na velkých koních, tak mladí jezdci do 16 
let na pony. Na velkých koních mohou 
startovat jezdci od 12 let. V rámci mis-
trovství České republiky jsou rozděleni 
jezdci do několika věkových kategorií, 
a to od dětí přes juniory a mladé jezdce 
až po seniory. 

Jako první se o mistrovské medaile 

utkají jezdci ve vytrvalosti, a to na po-
čátku června ve Slavošově. Na jednom 
místě se tam pojede o tituly ve všech 
věkových kategoriích. Na začátku čer-
vence se uskuteční první mistrovský 
podnik v olympijské disciplíně, kterou 
jsou skoky. Děti a junioři budou soupeřit 
o medaile ve středočeských Hořovicích. 
Mladí jezdci a senioři budou v této disci-
plíně závodit o tituly v Martinicích. Sko-
kové mistrovství ČR pro starší kategorie 
se koná stejně jako to drezurní v polo-
vině července. Nejlepší jezdci v drezuře 

Mistrovství České 

republiky v roce 2017 

celkem desetkrát

se sejdou v brněnském areálu na Panské 
líše. V roce 2016 se osvědčilo propojení 
drezury s paradrezurou, a tak i letos se 
představí zdraví a handicapovaní jezdci 
této disciplíny ve stejný termín a na stej-
ném místě. 

Na konci srpna se dočkají republi-

kového šampionátu jezdci všestrannosti. 
I v tomto případě se bude pokračovat 
v nově vyzkoušeném modelu z roku 
2016 a opět se uskuteční mistrovství pro 
všechny věkové disciplíny, a to včetně 
pony jezdců, na jednom místě. Dějištěm 
se stanou Pardubice, kde se tento závod 
konal i vloni.

Tradičního pořadatele má také mis-

trovství pony v drezuře a skocích. Ani 
tentokrát se nebude měnit místo a opět se 
o medaile pojede ve středočeských Zdu-
chovicích. V září se uskuteční reiningové 
mistrovství ČR v Kozlovicích a také mis-
trovství ČR spřežení. To se bude konat 
stejně jako všestrannost v Pardubicích. Na 
závěr sezony se můžeme těšit na voltižní 
šampionát v Tlumačově. Sérii republiko-
vých mistrovství v říjnu definitivně uzavře 
paravoltiž, kterou bude hostit Praha. 

n

Desatero mistrovství proběhne na území České republiky v průběhu roku 2017, a to od 
června do října. Dějištěm se stane celkem devět jezdeckých areálů. Jediným místem, kde 
proběhnou letos dva mistrovské podniky, jsou Pardubice. 

Mezi ženami se mistryní ve skocích roku 2016 
stala Vladislav Humplíková.

Mistr ČR ve všestrannosti z roku 2016 Miloslav Příhoda. 

Drezurní MČR 2016 vyhrála Libuše Mencke s koněm 
Syrio. Za ní skončili na dalších medailových příčkách 
Tereza Hábová a Fabrizio Sigismondi. 

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

Foto Josef Malinovský

17

Jezdecký katalog 2017