Global Champions 

Tour aneb parkurová 

Formule 1

Longines Global Champions Tour 

(GCT) založil Jan Tops, bývalý špičkový 
reprezentant Belgie v parkurovém skákání. 
Od prvního ročníku poutá okruh pozornost 
parkurové elity. 

Jezdci sbírají, zpravidla při patnácti ko-

lech, body do celoročního žebříčku, aby se 
s koncem sezony potkali při finále a bojova-
li o titul šampiona GCT. Všechny závody 
konané v rámci seriálu mají nejvyšší mož-
nou kategorii CSI5* a pořadatelé si dávají 
záležet na tom, aby i místa konání byla vý-

Okruh závodů, který nese název Longines Global Champions Tour patří k tomu nejzajíma-
vějšímu, co mezinárodní kalendář parkurových závodů každoročně nabízí. Seriál spatřil 
světlo světa v roce 2006 a o deset let později k němu přibyla ještě speciální soutěž 
družstev. 

jimečná. Diváci tak měli v minulosti mož-
nost vidět špičkový skokový sport ve stínu 
Eiffelovy věže, na pláži Miami Beach, před 
radnicí v srdci Vídně či v přístavišti jachet 
v Cannes. 

Po deseti ročnících přišel zakladatel 

seriálu Jan Tops s dalším zajímavým pro-
jektem, a tak od sezony 2016 provází GCT 
také soutěž družstev Longines Global 
Champions League (GCL).  

GCL je speciální dvoukolová soutěž 

dvoučlenných týmů, která svým formátem 

přináší něco zcela nového a netradičního. 
Spojuje jezdce různých národností, kteří 
jinak za všech okolností stojí na kolbišti 
proti sobě, aby společně závodili za jejich 
družstvo. Pravidla mimo jiné stanovují to, 
že alespoň jeden jezdec v družstvu musí být 
věkem v kategorii do 25 let. To mladým na-
dějným sportovcům dává skvělou příleži-
tost závodit po boku s těmi nejzkušenějšími 
matadory z jezdecké špičky. Zajímavostí je, 
že tato po všech stránkách smíšená družstva 
jsou pojmenovaná podle jednotlivých měst, 
kde se série jezdí.

Obě túry vrcholí v listopadu při finále 

v katarském Dauhá, před tím však jezdci 
zavítají do čtrnácti měst na třech kontinen-
tech. Sérii odstartuje CSI5* v Mexico City, 
po kterém hned o týden později následuje 
Miami s kolbištěm postaveným přímo na 
břehu Atlantiku. Koncem dubna se bude 
skákat v Šanghaji, pak se jezdci na celé čtyři 
měsíce přesunou do Evropy. 

Od května do září se v roli hostitele 

GCT a GCL postupně vystřídají Madrid, 
Hamburk, Cannes, Monako, Paříž, Estoril, 
Chantilly, Berlín, Londýn, Valkenswaard 
a Řím. 

Úřadujícím šampionem z roku 2016 

je švédský jezdec Rolf-Göran Bengtsson. 
Hodnocení týmů vyhrálo družstvo Valken-
swaard United, v jejichž řadách excelovala 
hlavně nejčastěji nasazovaná dvojice John 
Whitaker (GBR) a Bertram Allen (IRL), 
u které se naplno ukázal soulad mládí, ta-
lentu a zkušenosti. Těžko uvěřit, že legendu 
Johna Whitakera dělí od nadějného Allena 
přesně čtyřicet let věkového rozdílu. 

n

Termínová listina  

GCT a GCL 2017: 

6. – 9. 4. 2017 

Mexico City (MEX)

13. – 15. 4. 2017 

Miami Beach (USA)

28. – 30. 4. 2017

Šanghaj (CHN)

18. – 21. 5. 2017

Madrid (ESP)

24. – 28. 5. 2017

Hamburk (GER)

8. – 10. 6. 2017

Cannes (FRA)

23. – 25. 6. 2017

Monako (MON)

30. 6. – 2. 7. 2017

Paříž (FRA)

6. – 8. 7. 2017

Cascais Estoril (POR)

13. – 16. 7. 2017 

Chantilly (FRA)

28. – 30. 7. 2017

Berlín (GER)

4. – 6. 8. 2017

Londýn (GBR)

10. – 13. 8. 2017

Valkenswaard (NED)

21. – 24. 9. 2017

Řím (ITA)

9. – 11. 11. 2017

Dauhá (KAT) – FINÁLE

Vítěz LGCT 2016 Rolf-Göran Bengtsson a Casall. 

Global Champions Tour v Paříži.

Foto Stefano Grasso/LGCT

Foto Stefano Grasso/LGCT

14

Jezdecký katalog 2017