Aleš Opatrný a Acovaro. 

Anna Kellnerová s koněm Giljandro. 

Foto Tomáš Holcbecher

Foto Tomáš Holcbecher

„

n

Jak se bude jmenovat družstvo, za 
které budou Anna Kellnerová a Aleš 
Opatrný startovat společně s dalšími 
týmovými kolegy?

Naším „domovským“ městem bude 

Berlín. V souladu s pravidly soutěže se 
náš tým bude jmenovat Berlin Lions.

„

n

Budou mít příznivci skokového sportu 
možnost sledovat, jak si vedou jezdci 
Berlin Lions také v českých médiích?

Určitě ano. Budeme se snažit, aby in-

formovanost o celé soutěži byla v rámci 
České republiky co nejširší. Vážíme si 
přízně všech fanoušků jezdeckého sportu 
a chceme jim přinést možnost vtáhnout 
je do celého dění prostřednictvím on-li-
ne zpráv i záznamů. Rádi bychom zpro-
středkovali atmosféru a kouzlo těchto vr-
cholných sportovních akci nejen jezdecké 
veřejnosti.

„

n

Stranou pozornosti vašeho týmu 
zřejmě nezůstanou ani Poháry národů 
a další mezinárodní klání. Rok 2017 
nabídne například evropský šampio-
nát všech věkových kategorií. Počítá 
se s účastí vašich zástupců? Můžete 
prozradit něco více?

Velmi rádi bychom reprezentovali 

Českou republiku na mistrovství Evropy. 
Kromě GCT a GCL plánujeme účast také 
na dalších mezinárodních závodech. Vše 
se bude odvíjet od kondice a zdravotního 
stavu koní.

„

n

Jednou z aktivit Czech Equestrian 
Teamu je podpora různých domácích 
jezdeckých akcí. Jaké akce se letos 
chystáte podpořit vedle Jezdeckého 
festivalu v Lysé nad Labem, jehož jste 
hlavním partnerem?

Těší nás, být partnerem tak zajíma-

vé jezdecké akce, jakou je Jezdecký fes-
tival, který svou pestrostí, zastoupením 
disciplín a návštěvností přispívá k pově-
domí veřejnosti o jezdeckých aktivitách. 
Kromě toho je velmi profesionálně při-
praven. Na jeho čtvrtý ročník se určitě 
těšíme. Tradičně bychom rádi podpořili 
Memoriál Ing. Jana Kutěje, jehož práci 
pro jezdecký sport oceňujeme a určitě si 
zaslouží vděčnou vzpomínku. Druhým 
rokem také podporujeme Český skokový 
pohár nebo nastupující jezdeckou genera-
ci při CSI3*-W Olomouc.

„

n

Děkujeme za rozhovor a přejeme mno-
ho úspěchů v jezdecké sezoně 2017!

„

n

Více o aktivitách Czech Equestrian 
Teamu se dozvíte na www.c-e-t.cz. 

13

Jezdecký katalog 2017