Jezdci Czech Equestrian Teamu Anna 

Kellnerová a Aleš Opatrný totiž budou 
pravidelně startovat v prestižní sérii závo-
dů Global Champions Tour a společně 
s dalšími jezdci budou tvořit tým pro sou-
těž družstev Global Champions League. 
Na podrobnosti jsme se zeptali manažerky 
Czech Equestrian Teamu Kariny Divišové.

„

n

Jak hodnotíte předešlou sezonu 2016 
z pohledu sportovních úspěchů jezdců 
Czech Equestrian Teamu?

V roce 2016 vrcholila olympijská kvali-

fikace, bohužel pro Aleše Opatrného skon-
čila nepostupovou, byť skvělou druhou 
pozicí. Vyhrál Grand Prix v Dubaji a pě-
tihvězdové Derby ve Falsterbo, Šamorí-
ně i Wiener Neustadtu. Anna Kellnerová 
v průběhu sezony doplnila svůj tým o koně 
pro nejvyšší mezinárodní soutěže a dosáhla 

Czech Equestrian Team 

se chystá na Global 

Champions League

V loňském roce mohli čeští fanoušci parkurového skákání 
sledovat zástupce Czech Equestrian Teamu na závodech té 
nejvyšší úrovně. Palce drželi především Alešovi Opatrnému 
v olympijské kvalifikaci. Letos nás čeká možná ještě zajímavější 
podívaná!

v nich, již v řadách dospělých jezdců, na 
výborná umístění. Připomeňme páté místo 
v Grand Prix na domácí půdě v Olomou-
ci nebo třetí místo ve Světovém poháru 
v Poznani. Oba jezdci velice úspěšně repre-
zentovali Českou republiku při Pohárech 
národů v rámci Divize 1, tedy během série 
závodů CSIO5*. Jaroslav Hatla po zranění 
koně, které ho vyřadilo z olympijské kva-
lifikace, startoval velmi úspěšně s mladými 
koňmi, získal mnoho předních umístění. 
Můžeme být velmi spokojeni.

„

n

Aleš Opatrný bojoval na jaře 2016 
o splnění kvóty pro postup na olym-
pijské hry do Ria. Napjatě to sledovali 
všichni čeští fanoušci. Jak jste proží-
vali jeho boj o olympiádu vy?

Velmi emotivně. Za Alešem stál celý 

tým a do posledních závodů asijské túry 
jsme měli naději, že se postup podaří.

„

n

V roce 2017 se vaši nejlepší jezdci 
zapojí mj. do série závodů, která je 
přirovnávaná k Formuli 1, takzvané 
Global Champions Tour a zejména do 
série soutěží družstev Global Cham-
pions League. Jak se zrodila ve vašem 
týmu myšlenka vstupu do těchto 
prestižních sérií?

Nabídku účasti pro naše jezdce jsme 

dostali již v předchozím roce. Série je z hle-
diska kalendáře hodně náročná a k účasti je 
nutné přistoupit velmi zodpovědně. Koně 
i jezdci musí být perfektně připraveni. Ze 
strany pořadatelů jsme dostali doporuče-
ní sestavit tým tak, aby měl každý jezdec 
k dispozici alespoň tři koně se zkušeností 
na úrovni 160 cm, protože všechna kola 
se jedou jako CSI5*. Po poradě s Jessicou 
Kürten, která je hlavní manažerkou týmu 
a trenérkou Aničky, jsme oslovili další tři 
výborné jezdce. Vedle českých reprezen-
tantů Anny Kellnerové a Aleše Opatrného 
budou za náš tým startovat holandský jez-
dec Gerco Schröder a Rakušan Max Küh-
ner, kteří se ve FEI Longines Ranking oba 
průběžně pohybují okolo TOP 30, a jako 
pátá nastoupí belgická jezdkyně Cindy 
Van Der Straten. Pořadí ve FEI Ranking 
je z hlediska složení týmu klíčové. Podle 
pravidel musí být členem týmu vždy ale-
spoň jeden jezdec v pořadí do 30. místa 
FEI Ranking, další pak nejhůře do 250. 
místa. Jeden z jezdců musí být věkem do 
25 let. Těší nás, že se nám podařilo sestavit 
silný tým a věříme, že to bude pro všechny 
velký sportovní zážitek. 

Anna Kellnerová v sedle Classica. 

Aleš Opatrný a VDL Fakir. 

Foto Tomáš Holcbecher

Foto Tomáš Holcbecher

12

Jezdecký katalog 2017