11

Jezdecký katalog 2017

MEZINÁRODNÍ

VÝSTAVA

KONÍ

A VŠEHO

CO K NIM

PATØÍ

15. - 17. 9. 2017

15. a 16. 9. - VEÈERNÍ

KOÒSKÁ GALASHOW 

VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM

Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem, e-mail: vll@vll.cz