Hala „C“ lysolabského výstaviště se 

již potřetí proměnila ve dnech 16. až 20. 
března 2016 v jezdecké kolbiště s rozmě-
ry 61 x 26 metrů, na němž se během pěti 
dnů střídají jezdci a koně ve více jak 30 
jezdeckých soutěžích disciplín skoky, dre-
zura, spřežení a voltiž. Pátou disciplínou 
je všestrannost, která se koná poprvé na 
území České republiky v oficiální halové 
formě. Dle pravidel ČJF jde o atypickou 
skokovou soutěž „Derby“, při níž jsou 
však využity speciální přírodní překážky 
pro halovou všestrannost. 

Další novinkou Jezdeckého festivalu 

2016 je turnaj Pony-games. Tato disciplína 
pro děti na pony se stává novým pilotním 
projektem ČJF. Poprvé má svůj seriál 10 
závodů, z nichž první je naplánován právě 
v Lysé nad Labem. Poníky festival nejen 

Jezdecký festival 

sdružuje jezdectví 

pod jednu střechu

končí, ale i začíná. Středeční dopoledne je 
tradičně vyhrazeno skokovým pony sou-
těžím, které jsou součástí seriálu Pony liga. 
Na ně plynule navazují parkurové soutěže 
pro velké koně. Ve znamení skákání jsou 
i čtvrtek a pátek, kdy tato disciplína v rámci 
festivalu vrcholí finálovými soutěžemi Zim-
ního Jezdeckého poháru a také Grand Prix 
Czech Equestrian Teamu. C-E-T zastřešuje 
i poslední páteční soutěž. Tou je již zmiňo-
vaná halová všestrannost. 

Sobota je jako obvykle nejpestřejším 

festivalovým dnem. Na dopoledne pořada-
telé přichystali drezurní soutěže, mezi nimiž 
převažují tzv. küry – neboli volné sestavy 
na hudbu. S hudebním doprovodem jsou 
i závody ve voltiži, jež přicházejí na řadu 
odpoledne. Již v rámci večerního progra-
mu diváci mohou vidět netradiční skoko-
vou soutěž Mini-maxi, po níž následuje 
pestrá nabídka neobvyklých jezdeckých 
vystoupení. Tečkou za večerními ukázkami 
je čtyřspřeží z Národního hřebčína, které již 
vlastně nastiňuje hlavní nedělní náplň. Tou 
jsou vozatajské soutěže.

Jezdeckých akcí se v České republice konají každý rok stovky. Pouze Jezdecký festival na 
výstavišti v Lysé nad Labem však sdružuje pod jednu střechu téměř všechny disciplíny pod 
hlavičkou České jezdecké federace (ČJF) a navíc představuje některá další odvětví tohoto 
rozmanitého sportu.

Součástí akce je i veletrh jezdeckých 

potřeb a všeho, co ke koním patří pod 
názvem Jaro s koňmi. Ten částečně zabí-
rá výstavní haly A1, A2 a B, které jsou 
primárně určeny pro tradiční výstavu 
zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, 
ekologie a zpracování výpěstků – ZE-
MĚDĚLEC – JARO 2016. Očekávaná 
návštěvnost areálu výstaviště v době ko-
nání uvedených tří akcí je mezi 30 až 40 
tisíci. Další desítky až stovky tisíc diváků 
mohou dění v závodní aréně sledovat 
prostřednictvím monitorů a televizních 
obrazovek. Na sportovním kanálu České 
televize si každý může zpětně připome-
nout průběh celého Jezdeckého festivalu 
nejen díky zaznamenaným on-line přeno-
sům, ale také v 60minutovém sestřihu ze 
všech pěti dnů. On-line přenosy a rozsáh-
lé zpravodajství přináší také internetová 
televize EquiTV, která je členem medi-
ální skupiny Equinet. Právě ta zajišťuje 
marketingový chod celého Jezdeckého 
festivalu. Více se dozvíte na stránkách 
www.jezdeckyfestival.cz. 

n

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

Drezurní soutěže jsou na programu v sobotu 
dopoledne.

Voltiži je vyhrazeno sobotní odpoledne.

Vrcholem pro parkurové skákání je páteční 
Grand Prix C-E-T.

Atraktivní soutěže spřežení se přesunuly nově na neděli.

8

Jezdecký katalog 2016