více jak 4 000 položek najdete na e-shopu:

 www.vseprofarmu.cz

KAMÍR a Co. spol. s r.o.

Ferdinanda Pakosty 1148

395 01 Pacov

Telefon: 565 442 959

Mobil: 722 005 580

Fax: 

565 442 858

E-mail: info@kamir.cz

ČESKý KrUMLOv

Za Jitonou 17

381 01 Český Krumlov

mobil: +420 723 227 214

PLzEň

28. října 68a

301 62 Plzeň-Bílá Hora

mobil: +420 602 602 182

JArOMěř

Jezbiny 92

551 01 Jaroměř

mobil: +420 602 390 675

LiTOMyšL

T.G. Masaryka 906

570 01 Litomyšl

mobil: +420 736 759 991

OLOMOUC

Přáslavice 37

783 54 Přáslavice

mobil: +420 724 809 863

TřEBíČ

Kněžice - Brodce 3

675 29 Kněžice

mobil: +420 602 362 014

podporujeme jezdecký sport

Závody v roce 2016 na Borové u Chvalšin

14. - 15. května 2016

všestrannost Zlatá podkova, hobby ZK - CNC2*

21. -22. května 2016

Drezurní závody - Český drezurní pohár

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   22

22.2.2016   13:12:05