obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

55 982Síť na seno, oko 12 × 12 cm, černá

95,00

115,00

66 853Síť na seno, oko 8 × 8 cm

130,00

157,30

33 982Krmná mísa na zem, gumová s úchyty, cca 11 l

240,00

290,40

33 898Krmná mísa na zem, gumová s úchyty, cca 20 l

340,00

411,40

33 616Krmná mísa na zem, gumová s úchyty, cca 32 l

460,00

556,60

33 873Žlab gumoplastový kulatý, 45 l

140,00

169,40

33 482Žlab gumový, obdélníkový, šedý, cca 15 l

510,00

617,10

33 987Držák na sůl plastový, šedý

50,00

60,50

33 999Držák na sůl plastový, černý

55,00

66,60

33 997Držák na sůl plastový, zelený

65,00

78,70

33 981Držák na sůl FLEXI plastový, zelený

80,00

96,80

33 832Odměrka na krmení s boční rukojetí, 2 kg

55,00

66,60

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

33 750Kbelík zednický, černý, 12 l

32,00

38,70

 

Kbelík pro koně, 12 l, závěsný

215,00

260,20

33 473Kbelík plastový s úchyty, 45 l, zelený

255,00

308,60

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

33 595Žlab plastový KA, 8,5 l, 33 × 27 × 13 (22) cm, zelený

180,00

217,80

33 594Žlab plastový KA, 8,5 l, 33 × 27 × 13 (22) cm, černý

160,00

193,60

33 589Hrana pro hříbata, zelená

180,00

217,80

33 593Žlab plastový KA, 13 l, s úchytem 33 × 28 × 38 cm, zelený

190,00

229,90

33 592Žlab plastový KA, 13 l, s úchytem 33 × 28 × 38 cm, černý

160,00

193,60

33 581Žlab plastový KA, 13,5 l, s držákem, 33 × 27 × 23 (33) cm, zelený

230,00

278,30

33 582Žlab plastový KA, 13,5 l, s držákem, 33 × 27 × 23 (33) cm, černý

200,00

242,00

33 577Žlab plastový KA, 12 l, 33 × 27 × 23 cm, zelený

250,00

302,50

33 578Žlab plastový KA, 12 l, 33 × 27 × 23 cm, černý

220,00

266,20

33 668Žlab s hranou rovný JFC, 15 l , 40 × 34 × 19 cm, zelený

620,00

750,20

33 570Žlab plastový KA rohový, 24 l, 45 × 45 × 26 cm, zelený

400,00

484,00

33 584Hrana žlab plastový KA rohový, 24 l, pro rohový žlab

170,00

205,70

33 669Žlab s hranou rohový JFC, 20 l, 66 × 42 × 19 cm, zelený

620,00

750,20

33 855Žlab rohový, kovový, pozink, 35 l, 45 × 34 × 24 cm

860,00

1 040,60

33 856Žlab rovný, kovový, pozink, 35 l, 44 × 44 × 24 cm

880,00

1 064,80

33 857Žlab oblý, kovový, pozink, 28 l, 55 × 35 × 24 cm

1 175,00

1 421,80

Žlaby, kbelíky, sítě

33 482

33 987

33 981

33 832

55 982

66 853

33 873

33 982

33 898

33 616

33 750

33 473

33 594

33 592

33 582

33 578

33 577

33 570

33 584

33 668

33 669

33 855

33 856

33 857

33 595

33 593

33 589

33 581

33 481 - růžový

33 488 - červený

33 489 - modrý

33 485 - zelený

Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   8

22.2.2016   13:07:42

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

55 982

Síť na seno, oko 12 × 12 cm, č

erná

95,00

115,00

66 853

Síť na seno, oko 8 × 8 cm

130,00

157,30

33 982

Krmná mísa na z

em, gumová s úch

yty, c

ca 11 l

240,00

290,40

33 898

Krmná mísa na z

em, gumová s úch

yty, c

ca 20 l

340,00

411,40

33 616

Krmná mísa na z

em, gumová s úch

yty, c

ca 32 l

460,00

556,60

33 873

Žlab gumoplastov

ý kula

tý, 45 l

140,00

169,40

33 482

Žlab gumový

, obdélníkový

, šedý, c

ca 15 l

510,00

617,10

33 987

Držák na sůl plast

ový

, šedý

50,00

60,50

33 999

Držák na sůl plast

ový

, čer

55,00

66,60

33 997

Držák na sůl plast

ový

, zelen

ý

65,00

78,70

33 981

Držák na sůl FLEXI plast

ový

, zelen

ý

80,00

96,80

33 832

Odměr

ka na k

rmení s boční rukojetí, 2 kg

55,00

66,60

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

33 750

Kbelík z

ednický, č

erný

, 12 l

32,00

38,70

 

Kbelík pr

o koně, 12 l

, závěsn

ý

215,00

260,20

33 473

Kbelík plast

ový s úch

yty, 45 l

, zelen

ý

255,00

308,60

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

33 595

Žlab plastov

ý KA, 8,5 l

, 33 × 27 × 13 (22) cm, zelen

ý

180,00

217,80

33 594

Žlab plastov

ý KA, 8,5 l

, 33 × 27 × 13 (22) cm, čer

160,00

193,60

33 589

Hrana pr

o hříba

ta, zelená

180,00

217,80

33 593

Žlab plastov

ý KA, 13 l

, s úchyt

em 33 × 28 × 38 cm, zelen

ý

190,00

229,90

33 592

Žlab plastov

ý KA, 13 l

, s úchyt

em 33 × 28 × 38 cm, čer

160,00

193,60

33 581

Žlab plastov

ý KA, 13,5 l

, s držákem, 33 × 27 × 23 (33) cm, z

elený

230,00

278,30

33 582

Žlab plastov

ý KA, 13,5 l

, s držákem, 33 × 27 × 23 (33) cm, č

erný

200,00

242,00

33 577

Žlab plastov

ý KA, 12 l

, 33 × 27 × 23 cm, zelen

ý

250,00

302,50

33 578

Žlab plastov

ý KA, 12 l

, 33 × 27 × 23 cm, čer

220,00

266,20

33 668

Žlab s hranou r

ovn

ý JFC, 15 l , 40 × 34 × 19 cm, zelen

ý

620,00

750,20

33 570

Žlab plastov

ý KA r

ohový

, 24 l, 45 × 45 × 26 cm, z

elený

400,00

484,00

33 584

Hrana žlab plast

ový K

A roho

vý, 24 l

, pro r

ohový žlab

170,00

205,70

33 669

Žlab s hranou r

ohový JFC, 20 l

, 66 × 42 × 19 cm, zelen

ý

620,00

750,20

33 855

Žlab roho

vý, ko

vov

ý, po

zink, 35 l

, 45 × 34 × 24 cm

860,00

1 040,60

33 856

Žlab rovn

ý, ko

vov

ý, po

zink, 35 l

, 44 × 44 × 24 cm

880,00

1 064,80

33 857

Žlab oblý, ko

vov

ý, po

zink, 28 l

, 55 × 35 × 24 cm

1 175,00

1 421,80

Žlaby, k

belík

y, sít

ě

33 482

33 987

33 981

33 832

55 982

66 853

33 873

33 982

33 898

33 616

33 750

33 473

33 594

33 592

33 582

33 578

33 577

33 570

33 584

33 668

33 669

33 855

33 856

33 857

33 595

33 593

33 589

33 581

33 481 - růžov

ý

33 488 - čer

ven

ý

33 489 - modr

ý

33 485 - zelen

ý

Kompletní sor

timent a cen

y na w

ww

.vseprof

arm

u.c

z

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   8

22.2.2016   13:07:42