Napáječky miskové, automaticky ovládané

U t

ěch

to napáječ

ek se v

oda doplňuje do napáječk

y malým plo

váko

vým v

en

tilem. Jsou ur

čen

y jak pr

o individuální ustájení, tak pr

o menší sk

upin

y z

víř

at

, kt

er

é mají c

elodenní př

ístup k v

odě

. V

ýhodou je

, ž

zvíř

ata pijí tz

v. z hladin

y, t

edy v

elmi pohodlně

. Zásoba v

ody v misc

e je 2 - 3 litr

y, lz

e ji t

edy snadno udr

žo

va

t v čist

ot

ě. P

ro snadnější čišt

ění jsou někt

er

é misk

y na dně v

yba

ven

y zá

tkou

.

ob

j. č

.

náze

Kč b

ez 

dp

H

Kč s 

dp

H

ma

teriál

, p

opis

ro

změr

× 

š × 

v

(mm)

uch

yc

ení

ro

zt

eč děr

(mm)

přív

od ø

přip

o-

jení

ventil

ovládá

pro

vo

z.

tlak(a

t.)

po

čet 

zvíř

at

vyhří

-

cirk

u-

lac

e

vho

dnost p

oužití

sk

ot

tela

ta

koně

ovce

ko

za

pes

44 415

S 1090

 

650,00786,50

po

zink

, pr

o cist

er

ny 

na past

vinu

265 × 280 × 125

2 ot

vor

y

100

1/2“

mosazn

ý 43 007

aut

o-

ma

tick

ý 

plo

vák

1-5

1 - 10

ne

ne

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

33 700

SB 104 NT

 

950,00

1 149,50

plast

, jen pr

o v

odu 

bez nečist

ot

, ot

vor pr

čišt

ění

330 × 240 × 160

6 ot

vorů

100 × 100 × 180

1/2“

 

plast

ov

ý 33 988

aut

o-

ma

tick

ý 

plo

vák

1-5

1 - 10

mo

žné

 

33704

ne

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

33 664

SB 112 NT

 

1 090,001 318,90

plast

, i pr

o mír

ně 

znečišt

ěnou v

odu

ot

vor pr

o čišt

ění

330 × 240 × 160

6 ot

vorů

100 × 100 × 180

1/2“

 

 

mosazn

ý 44 419

aut

o-

ma

tick

ý 

plo

vák

0-5

1 - 10

mo

žné

 

3370444024

ne

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

44 032

SB 24

 

1 200,001 452,00

plast

,  

ot

vor pr

o čišt

ění

330 × 240 × 160

6 ot

vorů

100 × 100 × 180

1/2“

 

plast

ov

ý 44 034

aut

o-

ma

tick

ý 

plo

vák

1-5

1-10

mo

žné

 

440424065

ano

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

33 702

DBL

-EC

O

 

770,00931,70

plast

, jednoduchá 

konstrukc

e, 

 

ot

vor pr

o čišt

ění

311 × 250 × 232

4 ot

vor

y

220 × 205

1/2“

mosazn

ý 44 406

aut

o-

ma

tick

ý 

plo

vák

1-5

1 - 10

ne

ne

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

33 701

DBL 4

 

1 020,001 234,20

plast

, dv

ojitá st

ěna, 

ot

vor pr

o čišt

ění

320 × 255 × 254

4 ot

vor

y

180 × 190

1/2“

mosazn

ý 44 406

aut

o-

ma

tick

ý 

plo

vák

1-5

1 - 10

ne

ne

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

33 989

DBL 16 l

 

1 330,001 609,30

plast

, v

ýkonn

ý plo

vák

ot

vor pr

o čišt

ění

395 × 395 × 335

2 ner

ez

ov

é 

úch

yt

y

450-460

1/2“

mosazn

ý 44 401

aut

o-

ma

tick

ý 

plo

vák

1-5

1 - 15

ne

ne

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+

33 900

DBL 22 l

 

1 350,001 633,50

plast

, v

ýkonn

ý plo

vák

ot

vor pr

o čišt

ění

665 × 450 × 255

4 ot

vor

y

527 × 785

1/2“

 

plast

ov

ý 44 118

aut

o-

ma

tick

ý 

plo

vák

1-5

1 - 15

ne

ne

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 25.3.2016

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   7

22.2.2016   13:06:31

Napáje

čky misk

ové

, automa

ticky o

vládané

U t

ěch

to napáječ

ek se v

oda doplňuje do napáječk

y malým plo

váko

vým v

en

tilem. Jsou ur

čen

y jak pr

o individuální ustájení, tak pr

o menší sk

upin

y z

víř

at

, kt

er

é mají c

elodenní př

ístup k v

odě

. V

ýhodou je

, ž

zvíř

ata pijí tz

v. z hladin

y, t

edy v

elmi pohodlně

. Zásoba v

ody v misc

e je 2 - 3 litr

y, lz

e ji t

edy snadno udr

žo

va

t v čist

ot

ě. P

ro snadnější čišt

ění jsou někt

er

é misk

y na dně v

yba

ven

y zá

tkou

.

ob

j. č

.

náze

Kč b

ez 

dp

H

Kč s 

dp

H

ma

teriál

, p

opis

ro

změr

× 

š × 

v

(mm)

uch

yc

ení

ro

zt

eč děr

(mm)

přív

od 

ø

přip

o-

jení

ventil

ovládá

pro

vo

z.

tlak

(a

t.)

po

čet 

zvíř

at

vyhří

-

cirk

u-

lac

e

vho

dnost p

oužití

sk

ot

tela

ta

koně

ovce

ko

za

pes

44 415

S 1090

 

650,00

786,50

po

zink

, pr

o cist

er

ny 

na past

vinu

265 × 280 × 125

2 ot

vor

y

100

1/2“

mosazn

ý 43 007

aut

o-

ma

tick

ý 

plo

vák

1-5

1 - 10

ne

ne

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

33 700

SB 104 NT

 

950,00

1 149,50

plast

, jen pr

o v

odu 

bez nečist

ot

, ot

vor pr

čišt

ění

330 × 240 × 160

6 ot

vorů

100 × 100 × 180

1/2“

 

plast

ov

ý 33 988

aut

o-

ma

tick

ý 

plo

vák

1-5

1 - 10

mo

žné

 

33704

ne

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

33 664

SB 112 NT

 

1 090,00

1 318,90

plast

, i pr

o mír

ně 

znečišt

ěnou v

odu

ot

vor pr

o čišt

ění

330 × 240 × 160

6 ot

vorů

100 × 100 × 180

1/2“

 

 

mosazn

ý 44 419

aut

o-

ma

tick

ý 

plo

vák

0-5

1 - 10

mo

žné

 

33704

44024

ne

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

44 032

SB 24

 

1 200,00

1 452,00

plast

,  

ot

vor pr

o čišt

ění

330 × 240 × 160

6 ot

vorů

100 × 100 × 180

1/2“

 

plast

ov

ý 44 034

aut

o-

ma

tick

ý 

plo

vák

1-5

1-10

mo

žné

 

44042

4065

ano

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

33 702

DBL

-EC

O

 

770,00

931,70

plast

, jednoduchá 

konstrukc

e, 

 

ot

vor pr

o čišt

ění

311 × 250 × 232

4 ot

vor

y

220 × 205

1/2“

mosazn

ý 44 406

aut

o-

ma

tick

ý 

plo

vák

1-5

1 - 10

ne

ne

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

33 701

DBL 4

 

1 020,00

1 234,20

plast

, dv

ojitá st

ěna, 

ot

vor pr

o čišt

ění

320 × 255 × 254

4 ot

vor

y

180 × 190

1/2“

mosazn

ý 44 406

aut

o-

ma

tick

ý 

plo

vák

1-5

1 - 10

ne

ne

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

33 989

DBL 16 l

 

1 330,00

1 609,30

plast

, v

ýkonn

ý plo

vák

ot

vor pr

o čišt

ění

395 × 395 × 335

2 ner

ez

ov

é 

úch

yt

y

450-460

1/2“

mosazn

ý 44 401

aut

o-

ma

tick

ý 

plo

vák

1-5

1 - 15

ne

ne

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+

33 900

DBL 22 l

 

1 350,00

1 633,50

plast

, v

ýkonn

ý plo

vák

ot

vor pr

o čišt

ění

665 × 450 × 255

4 ot

vor

y

527 × 785

1/2“

 

plast

ov

ý 44 118

aut

o-

ma

tick

ý 

plo

vák

1-5

1 - 15

ne

ne

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+

Cen

y jsou uveden

y v Kč b

ez DPH k 25.3.2016

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   7

22.2.2016   13:06:31