Stále častěji se u nás můžeme setkávat v s produkty 

firmy WOLF SYSTEM. V rámci evropského koncernu 

WOLF SYSTEM Group s téměř 50letou historií působí 

v České republice od roku 1992 jedna z jeho společností 

WOLF SYSTEM spol. s r.o. se sídlem v Horoměřicích. 

Aplikuje veškeré poznatky a know-how daného 

oboru získané ze zemí Evropské unie na domácí trh. 

Při realizaci svých produktů však převážně používá 

tuzemských surovin a výrobků. 

Hlavními stavebními produkty jsou železobetonové 

stavby – nádrže, jímky a sila, dále stájové a halové 

objekty pro všechny oblasti hospodářství. V neposlední 

řadě se jedná o výrobu a výstavbu montovaných 

dřevostaveb – nízkoenergetických domů a budov 

s větším rozsahem užití. 

Firma WOLF SYSTEM za dobu své působnosti 

v České republice realizovala více než tisíc staveb 

v oblasti zemědělství, průmyslu a komunálních služeb. 

Stavební prvky WOLF SYSTEM tvoří základ mnoha 

různých objektů s použitím tuzemských materiálů 

a subdodávek. Kruhové železobetonové nádrže a jímky 

Výstavba objektů Wolf System

jsou stavěny pomocí vlastního kruhového bednění 

jako monolit. Jedná se zejména o nádrže a jímky pro 

zemědělství v provedení fermentory, dofermentory 

a koncové sklady pro bioplynové stanice. Uplatnění 

nacházejí i nádrže pro čistírny odpadních vod, 

sprinklerové, požární a retenční nádrže. K uskladnění 

sypkých materiálů jsou také v železobetonovém 

provedení stavěna sila a to jak pro zemědělské tak i pro 

průmyslové potřeby.

Halové objekty realizuje firma též pro široký okruh 

zákazníků a to od jednoduchých střešních konstrukcí až 

po kompletní budovy.  Provádí také montáže nosných 

konstrukcí včetně dodávek opláštění a montáže střešní 

krytiny ze zateplených a nezateplených materiálů. 

Příkladem je výstavba objektů pro živočišnou výrobu, 

stáje pro ustájení hovězího dobytka, objekty pro výkrm 

prasat a drůbeže, skladové haly a jízdárny. Základní 

používané materiály jsou ocel, dřevo, beton a jejich 

vzájemná kombinace.

Jedním typem staveb, který slouží jezdeckému 

sportu a je rozšířen v celé Evropě, jsou jízdárny. Tyto 

PR článek