Jedinečné teplokrevné plemeno vzniklé na podkladě starošpa-

nělské a staroitalské krve, chované více než 400 let kontinuálně 
v ČR je v tomto smyslu jediné české původní plemeno, jehož zá-
kladní kmenové stádo je od roku 1995 uznáno státní kulturní pa-
mátkou a od roku 2002 je základní kmenové stádo starokladrub-
ských koní bílé barvy uznáno národní kulturní památkou ČR. 
Starokladrubský bělouš se tak stává jedním z mála živých tvorů 
na světě, který získává toto jedinečné ocenění. Unikátní plemeno 
starokladrubského koně a Národní hřebčín Kladruby nad Labem, 
jsou kulturním dědictvím České republiky. Svou původní funkci 
galakarosiéra pro ceremoniální účely vykonávají starokladrubští 
bělouši dodnes na švédském a dánském  královském dvoře. 

V loňském roce Národní hřebčín dokončil projekt obnovy 

kladrubského hřebčína a v letošním roce proběhne řada zajíma-
vých akcí a prohlídek i zážitků jak v Kladrubech nad Labem, tak 
také ve Slatiňanech.

V první půli roku 2016 se uskuteční hned dvě stěžejní akce celé 

sezony. Na hlavním nádvoří hřebčína, které je lemované stájemi, 
kostelem, zámkem a kočárovnou proběhne 

28. 5. DEN STARO-

KLADRUBSKÉHO KONĚ – „Slavnostní představení 
zrekonstruovaného hřebčína veřejnosti“
, jehož součástí 
bude i MUZEJNÍ NOC s prezentací sbírek národního hřebčína 

NH Kladruby je kulturním dědictvím

Starokladrubský kůň je původním českým plemenem koní 
a zároveň světovým unikátem. Chovný cíl byl a stále je zaměřen 
na galakarosiéra – koně určeného pro slavnostní zápřeže 
v okázalých kočárech. Tento byl původně určen k ceremoniálním 
účelům císařského nebo královského dvora a k reprezentativní 
službě. Konkrétně bělouši se používali pro ceremoniální účely, 
vraníci pro církevní hodnostáře.

na zámku a v kočárovně v Kladrubech nad Labem v rámci atrak-
tivní noční prohlídky. O měsíc později si na své přijdou i milovníci 
tradičních Velkých jezdeckých dnů. Na závodišti v těsné blízkosti 
hřebčína v Kladrubech nad Labem proběhne poslední červnovou 
neděli, 

26. 6. 2016 VELKÝ JEZDECKÝ DEN. Obě akce slibu-

jí bohatý program a tradiční i nová vystoupení. 

V sezoně 2016 si budou moci návštěvníci vybrat dle svého zájmu 

z několika prohlídkových okruhů, které zahrnují prohlídku zámku, 
stájí, kočárovny, postrojovny, lesovny nebo výstup na rozhlednu. 

Rovněž ve Slatiňanech probíhají pravidelné prohlídky stájí 

s výkladem průvodce, projížďky kočárem či v sedle starokladrub-
ského vraníka. K celému komplexu patří i výcvikové středisko 
v Heřmanově Městci, které bude letos dějištěm mistrovství ČR 
v soutěžích spřežení a návštěvníci si tam mohou prohlédnout his-
torickou galasedlovnu. Více informací je pro návštěvníky k dispo-
zici na adrese www.nhkladruby.cz. 

n

Termínová listina hlavních akcí NH Kladruby

21. – 24. 4. 2016

Rudolfův pohár – mezinárodní závody spřežení, 
Kladruby nad Labem 

28. 5. 2016

Den starokladrubského koně, Kladruby nad Labem 

26. 6. 2016

Velký jezdecký den, Kladruby nad Labem 

7. 8. 2016

Dámský den, Slatiňany 

10. 9. 2016

Mistrovství ČR spřežení, Heřmanův Městec 

28. 10. 2016

Hubertova jízda pro veřejnost, Kladruby nad Labem

Císař Rudolf II. povýšil v roce 1579 původní koňskou oboru v Kladrubech nad 
Labem na císařský dvorní hřebčín, který je v současnosti pod názvem Národní 
hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o. domovem starokladrubských koní.

Starokladrubští vraníci v hřebčíně Slatiňany. 

Kladruby nad Labem hostí tradiční  
Rudolfův pohár.

Nově opravené stáje v Selmicích, 
Dvůr Františkov.

Foto Ivan Krejza

Foto Gabriele Boiselle

Foto Gabriele Boiselle

Foto Ivan Krejza

PR článek

47