PRZECHWOZD skokové  

centrum minikoní

Sezona 2015 proběhla ve skokovém centru opět ve znamení seriálu skokových závodů mini-
koní s vodičem PRZECHWOZD TOUR. Tyto závody se konaly při zajímavých akcích: Hudební 
festival Pikovice, výstavy Koně v akci a Kůň 2015, při parkurových závodech Českého skoko-
vého poháru, či přímo v areálu skokového centra u Českého Brodu. Na podzim se pak v rámci 
dne Velké pardubické běžel již 2. ročník dostihu minikoní s vodičem Malá Velká pardubická. 

Skokové centrum minikoní rozvíjí 

různé sportovní využití minikoní urče-
né i pro všechny věkové kategorie jejich 
vodičů a tak novinkou roku 2015 byl 
1. ročník Velké ceny PRZECHWOZD 

– terénní závod minikoní s vodičem, 
který se konal pod záštitou hejtmana 
Středočeského kraje a svojí rozmanitostí 
a i náročností tratě v krásném prostředí 
Pošembeří přilákal množství startujících 

Termíny akcí PRZECHWOZD

23. – 24. 4. 

2016

Dvoudenní skokový seminář

21. 5. 2016

1. závod PRZECHWOZD TOUR 
– Pikovice 

4. 6. 2016

2. závod PRZECHWOZD TOUR 
– Přehvozdí

2. 7. 2016

3. závod PRZECHWOZD TOUR 
– Přehvozdí

3. 7. 2016

Velká cena PRZECHWOZD – 
Přehvozdí (terénní závod)

6. 8. 2016

4. závod PRZECHWOZD TOUR 
– Přehvozdí

3. 9. 2016

5. závod PRZECHWOZD TOUR 
– Pardubice

15. – 16. 10. 

2016

Malá cena PRZECHWOZD – 
Přehvozdí (víceboj)

a diváků. Letošní již 2. ročník tohoto oje-
dinělého závodu, je připravován na 3. 7. 
2016 a bude spojen s populární letní akcí 
COUNTRY RADIA, které je význam-
ným mediálním partnerem skokového 
centra a lze se tedy těšit na velké množství 
diváků i závodníků.

Množství dalších informací o veške-

rém dění PRZECHWOZD skokového 
centra minikoní s aktuálními informace-
mi o závodech, ukázkách a seminářích 
a s mnoha fotografiemi najdete na Face-
booku: PRZECHWOZD skokové cent-
rum minikoní. 

n

RZECHWOZD skokové centrum 
minikoní pořádá celou řadu akcí. 

Foto archiv

Jezdecký katalog 2016

44

Inzerce