Pony-games premiérově 

pod hlavičkou ČJF

Termíny Pony-games 2016

20. 3. 2016

Lysá nad Labem

9. 4. 2016

Brno

1. 5. 2016

Královice u Slaného

15. 5. 2016

Tachov

12. 6. 2016

Martinice

19. 6. 2016

Trojanovice

2. 7. 2016

Kobeřice 

6. 8. 2016

Olomouc

20. 8. 2016

Pardubice

24. 9. 2016

Mělník

29. – 30. 10. 2016

Zduchovice (finále)

Výkonný výbor České jezdecké federace schválil pro letošní rok podporu pilotního  
projektu Pony-games. Tato nová disciplína pro děti na pony zažije oficiální seriál  
10 kvalifikačních závodů a finále. Celý seriál závodů Pony-games startuje 20. března 
v rámci Jezdeckého festivalu na výstavišti v Lysé nad Labem a vyvrcholí ve dnech  
29. a 30. října 2016 ve Zduchovicích u Kamýku nad Vltavou. 

Do finále postoupí 10 nejúspěšnějších 

týmů z nižší kategorie (děti do 12 let, hry 
úrovně č. 2) a vyšší kategorie (jezdci do 
18 let, hry úrovně č. 1). Tým tvoří mini-
málně 4 jezdci a 4 poníci, maximálně jich 
může být přihlášeno po 8. Mohou se li-

bovolně střídat závod od závodu, ale do 
jednoho turnaje může nastoupit pouze 
čtyř- až pětičlenný tým, jehož složení se 
v průběhu hry nesmí měnit. Jezdci na po-
nících se dle pravidel Pony-games mohou 
v rámci týmu střídat.

V každém závodu bude pět nejúspěš-

nějších týmů získávat body od 5 do 1 za 
umístění v turnaji, přičemž každý turnaj 
zahrnuje pro nižší i vyšší kategorii vždy 
nejméně 6 her. 

A ze kterých her se bude vybírat? 

V úrovni 2 jich je osm (slalom, míček 
a kužel, pět vlajek, karton, provaz, dvě 
vlajky, dva hrnečky a pošták) a v úrovni 1 
se k nim ještě dalších osm her přidá (běž 
a jeď, pět hrnečků, basket, kameny, dvě 
lahve, teksab, pneu a malý prezident). 
Existuje ještě také úroveň označovaná 
jako „Elita“, a ta má dokonce 32 her! Je-
jich podrobný popis je publikován na in-
ternetové stránce www.pony-games.cz. 

n

Hra dva hrnečky. 

42

Jezdecký katalog 2016

Foto Jiří Zerzoň

Foto Jiří Zerzoň

Foto Jiří Zerzoň

Do úrovně 2 patří  
mj. hra pět vlajek.

V Pony-games se soutěží v týmech.