Jezdecké disciplíny:

SPřEžENí

Inzerce

Sportovní spřežení je disciplínou, která 
podobně jako ve všestrannosti prověřuje 
u koní širokou škálu vlastností. Závody se 
skládají z tří různých zkoušek, počínaje 
drezurou, která vyžaduje ladnost a ele-
ganci, přes maraton, kde je třeba fyzické 
kondice a jízdou mezi kužely, ve které je 
důležitá přesnost a ovladatelnost.

Ve sportovní disciplíně spřežení se 

soutěží ve třech typech zápřahů: jed-
nospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží. Posled-
ně jmenovaný typ zápřahu je často nazý-
ván královskou disciplínou. Závody se 
skládají ze třech různých zkoušek, které 
se jedou ve třech dnech. 

V drezuře předvádí vozataj se svým 

kočárem sérii po sobě jdoucích cviků. 
Předvedení úlohy by mělo být co nelad-
nější, rozhodčí posuzují klid koní, pravi-
delnost chodů i soulad. 

Bezesporu divácky nejatraktivnější je 

maraton, který je na pořadu během dru-
hého dne závodů. Jezdec absolvuje řadu 
v přírodě postavených překážek, kterými 
projíždí v určitém pořadí. Překážku se 

jednak snaží překonat v co nejrychlejším 
čase, navíc nesmí chybovat shozením míč-
ků, které jsou na překážkách rozmístěny. 
V této zkoušce záleží na ovladatelnosti, ob-
ratnosti i rychlosti kočárových koní.

Poslední částí třídenního klání je jíz-

da mezi kužely neboli vozatajský parkur. 
Jezdec projíždí trasu, kterou tvoří dvojice 
kuželů. Na každém kuželu je umístěn mí-
ček, jehož shození je penalizováno trest-
nými sekundami. Cílem je projet kurz 
v co nejlepším čase a bez chyb, což z par-
kuru dělá zkoušku preciznosti. 

n

 

Mistrem ČR 2015 v kategorii čtyřspřeží se stal Radek Nesvačil z Národního hřebčína Kladruby.

Foto Ivan Krejza

Jezdecký katalog 2016