Jezdecké disciplíny:

DREZURA

Drezura je základem jezdeckého sportu, protože kůň i jezdec schopný závodit v ostatních 
disciplínách musí mít alespoň minimální drezurní průpravu. Na soutěžní úrovni už pak jde 
o výborný soulad koně a jezdce, jenž se ukáže při předvádění složitých cviků, které často 
v podání špičkových jezdců působí jako snadný a lehce plynoucí pohyb.

Při drezurních soutěžích jsou dané 

sestavy za sebou jdoucích figur a cviků, 
které nazýváme drezurními úlohami. 
Dvojice je předvádí v kroku, klusu a cva-
lu a jejich složení odpovídá sportovní 
úrovni a zkušenostem koně i jezdce. 

Úloha je předváděná ve vytyčeném 

obdélníku, který v závislosti na úrovni 
soutěže může mít rozměr 20 x 40 metrů 
nebo 20 x 60 metrů. Obdélník je ohra-
ničen nízkým plůtkem a na jeho stěnách 
jsou písmeny označené body, ve kterých 

dvojice dané figury předvádí. Na nejvyšší 
úrovni působí předvedení celé úlohy tak, 
že divák sotva rozpozná pomůcky, které 
během jízdy jezdec používá. 

Kůň se na drezuru trénuje od počátku 

jeho kariéry. Věk, kdy s tréninkem začít 
je však individuální. V chovatelském svě-
tě se přihlíží k původu, protože někteří 
hřebci předávají svým potomkům před-
poklad právě pro tuto disciplínu. 

V České republice je drezura druhou 

nejrozšířenější disciplínou po parkuro-
vém skákání. Pravidla jezdeckého sportu 
popisují více než čtyřicet drezurních úloh. 
Ty nejjednodušší jsou sestavené pro začá-
tečníky z řad jezdců i koní. Naopak nej-
obtížnější úrovní je Grand Prix, která je 
jako některé další úlohy vypisována často 
jako volná sestava na hudbu, což přináší 
divákovi vedle sportovního výkonu také 
umělecký zážitek. 

Předvedení drezurní úlohy hodnotí 

sbor rozhodčích. Ti jsou zpravidla roz-
místění v různých bodech obdélníku tak, 
aby měli na předvedené cviky různé úhly 
pohledu. Výkon ocení každý rozhodčí 
známkou od 1 do 10, a to za každý cvik, 
který je v úloze stanoven. Známky jsou 
pak přepočítávány do procent a soutěž 
vyhrává dvojice s nejvyšším procentuál-
ním ohodnocením. 

n

www.vimcimkrmim.cz

Více informací o inovované řadě

Lifetime nutritional programme

se dozvíte na www.fitmin.cz

Lifetime nutritional programme

Adéla Neumannová je jednou z našich nejlepších 
drezurních jezdkyň. 

Foto Lukáš Klingora

Foto Lukáš Klingora

Mistrovství ČR i finále Českého 

drezurního poháru vyhrála  

Tereza Hábová  

s Jamesem Bondem. 

Náš dlouhodobě nejlepší jezdec na mezinárodní scéně je Fabrizio Sigismondi.

33

Jezdecký katalog 2016

Foto Kateřina Návojová