Jednou z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších disciplín jezdectví na světě je parkurové 
skákání. Nejinak je tomu v České republice. Členská základna ČJF má největší zastoupení 
právě v této disciplíně. Stejně tak procento skokových závodů v celkovém počtu akcí 
pořádaných pod hlavičkou zastřešující organizace je nejvyšší ze všech disciplín.

Logika této disciplíny je snadno po-

chopitelná. Dvojice, tedy jezdec a kůň, 
překonává na takzvaném kolbišti překáž-
ky, které tvoří stavitelem parkuru vypro-

jektovanou trasu. V základním principu 
jde vždy o to, překonat trať s co nejnižším 
počtem shození překážek a v co nejrych-
lejším čase.

Pravidla parkurového skákání však 

rozlišují četné typy soutěží. Vedle klasic-
kých soutěží, kde se za jakýkoliv počet 
shozených bariér z jedné překážky zapo-
čítávají dvojici čtyři trestné body, existují 
také soutěže, kde se sčítají body kladné, 
nebo kdy se shození převádí do trestných 
sekund. 

V České republice se nejnižší parku-

ry při oficiálních závodech staví s výškou 
překážek do 80 cm, které jsou určené pře-
devším dětem, začínajícím jezdcům nebo 
mladým koním. Naopak na druhém kon-
ci škály obtížnosti stojí překážky s výškou 
do 155 cm, kterou jezdci při mítincích 
konaných na českém území překonávají 
zřídka. Například mistrovství České re-
publiky seniorů má nejobtížnější ze tří kol 
stanovené na 150 cm.

V mezinárodním měřítku se při závo-

dech označených zkratkou CSI setkávají 
nejlepší jezdci našeho reprezentačního 
kádru s takto obtížnými parkury pravi-
delně. Často totiž bývají vrcholné soutěže 
postaveny i s překážkami do 160 cm.  

Nejvyššími cíly, které vrcholový spor-

tovec v parkurovém skákání může mít, 
jsou olympijské hry, Světové jezdecké hry 
a kontinentální mistrovství. V posledních 
letech je reprezentanty České republiky 
možné stále častěji vidět na světových 
kolbištích, a to i při dekorování mezi elit-
ními dvojicemi světa. 

Musíme zmínit loňský úspěch parku-

rového týmu v prestižní sérii zvodů Po-
hárů národů, které vypisuje Mezinárodní 
jezdecká federace pod názvem Furusiyya 
Nations Cup. Čtveřici českých skokanů 
ve složení Emma Augier de Moussac, 
Aleš Opatrný, Zuzana Zelinková a On-
dřej Zvára, se v uplynulé sezoně podařilo 
nejen vůbec poprvé v historii probojo-
vat do finále série, která se konala v září 
v Barceloně. Díky výborným výkonům 
postoupili mezi nejlepší země Evropy, 
s kterými v Poháru národů změří síly 
v roce 2016. 

n

31

Jezdecký katalog 2016

Jezdecké disciplíny:

SKOKY

Aleš Opatrný s Acovarem. 

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

Členkou skokového A-kádru  
je také Zuzana Zelinková. 

Mezi nejlepší české 
skokové dvojice 
patří i Ondřej Zvára 
s Cento Lanem Arcus.