Obsah

Osm různých disciplín v režii  

České jezdecké federace

 ...................................................5

Jockey Club ČR je hlavní autoritou  

v českém dostihovém sportu

 ............................................7

Jezdecký festival sdružuje jezdectví  

pod jednu střechu

 ..............................................................8

Přehled akcí na výstavišti Lysá nad Labem

 .....................10

Desatero mistrovství  

České republiky v roce 2016

 ............................................13

Sedm mezinárodních závodů  

v roce 2016 na území ČR

 ....................................................15

Czech Equestrian Team  

podporuje rozvoj jezdectví v ČR

 ......................................16

Rok 2016 ve znamení olympijských  

a paralympijských her

 .....................................................17

Český skokový pohár zažije 15. ročník  

s novou kategorií U25

 ......................................................18

Český drezurní pohár vstupuje  

do druhého desetiletí

 ........................................................20

Zlatá podkova je seriálem s nejdelší tradicí v ČR

 ............22

Benjamin Cup ve všestrannosti pro děti na pony

 ...........24

Seriál Pony ligy letos již počtrnácté

 ................................25

Stylové ježdění jako základ jezdeckého umění

 ...............26

Dvacetkrát Styl šampionát 2016  

pro jezdce na pony

 ...........................................................27

Mladí koně závodí  

v chovatelských soutěžích KMK

 .......................................29

Jezdecké disciplíny: SKOKY

 ..............................................31

Jezdecké disciplíny: DREZURA

 .........................................33

Jezdecké disciplíny: VŠESTRANNOST

 ...............................35

Jezdecké disciplíny: SPŘEŽENÍ

 .........................................37

Jezdecké disciplíny: VYTRVALOST a REINING

 ...................38

Jezdecké disciplíny: VOLTIŽ a PARAJEZDECTVÍ

 .................39

Pony-games premiérově pod hlavičkou ČJF

 ....................42

Co jsou to GALOPS®?

 .......................................................43

PRZECHWOZD skokové centrum minikoní

 ......................44

Spolek Dámy v sedle je tu již dvě desetiletí

 .....................45

Střední škola chovu koní a jezdectví  

Kladruby nad Labem

 ........................................................46

Národní hřebčín Kladruby je kulturním dědictvím

 .........47

Speciál – Kamír & Co. – vše pro farmu

 ............................51

dostává se vám do ruky již třetí vydání Jezdeckého katalogu, jehož 
historie se začala psát v roce 2014 společně s Jezdeckým festivalem 
v Lysé nad Labem. Již tehdy jsme si dali za cíl, že tato tištěná pu-
blikace, která je šířena také elektronickou formou prostřednictvím 
internetu, nemá být pouhou brožurou vydávanou u příležitosti jed-
né, byť výjimečné, jezdecké akce. Chtěli jsme, aby vznikl ucelený 
materiál, který poskytne zájemcům o jezdecký sport v souhrnné 
formě informace, co zajímavého toto krásné odvětví neodmyslitel-
ně spojené s koňmi nabízí v daném kalendářním roce. 

Jezdectví je opravdu velmi pestré – vždyť jen pod hlavičkou 

České jezdecké federace je osm disciplín. Zcela samostatnou ka-
pitolou jsou dostihy. V České republice se navíc v posledních 
letech rozmáhají i další disciplíny – jako jsou např. koňské pólo, 
working equitation, trail či westernové ježdění a další. Možností 
využití koní je i v dnešní přetechnizované době opravdu mnoho 
a všechny se nám ani do našeho Jezdeckého katalogu nevešly. 
Každopádně vám opět tzv. v kostce přiblížíme, co obnáší těch 
osm klasických jezdeckých disciplín ČJF a na jaké jezdecké akce 
se v roce 2016 můžete vypravit. Nezapomněli jsme ani na abso-
lutní vrchol letošní sezony, kterým jsou olympijské hry v Riu. 
Ano, i jezdectví má na olympiádě své zastoupení – ve skocích, 
v drezuře, ve všestrannosti a v paradrezuře. Po delší době máme 
velkou naději, že při tomto sportovním svátku nebudou chybět 
ani čeští koně. 

Cesta na olympiádu i paralympiádu je však hodně dlouhá 

a trnitá. O tom by mohli vyprávět Jiří Pecháček, Jaroslav Hat-
la, ale i Aleš Opatrný či Anastasja Vištalová. My se podíváme 
také na opačný konec – až k samým jezdeckým začátkům a ke 
vzdělávání. Nově v jezdeckém katalogu získává prostor projekt 
Pony-games, který hravou formou přibližuje jezdectví dětem na 
pony. Tato novinka k nám přichází z Francie, stejně jako vzdělá-
vací systém jezdců Francouzské jezdecké federace pod názvem 
Galops

®

 (vyslovujeme „GALO“). V poslední době je vyvíjena 

snaha o jeho uplatnění v České republice a my jsme moc rádi, že 
můžeme přispět informační osvětou. 

Pokud vám i tento Jezdecký katalog alespoň částečně rozšíří 

obzory na poli jezdeckého sportu, bude náš cíl splněn! Nechť je 
vám dobrým rádcem i průvodcem na cestách za koňmi. Snad 
se v jejich přítomnosti budeme setkávat stále častěji a v hojném 
počtu!

Vážení čtenáři,  

milovníci koní,

3

Jezdecký katalog 2016

Texty a fotografie připravili: K. Návojová, L. Spiwoková, 
J. Bělohlav, T. Holcbecher, L. Klingora, I. Krejza, J. Malinovský, 
T. Tengler a další

Josef Malinovský

jednatel Equinet s.r.o.,  

vydavatel Jezdeckého katalogu  

a pořadatel Jezdeckého festivalu