Mladí koně závodí  

v chovatelských soutěžích KMK

Termínová listina KMK 2016 

– skoky

19. 4. 2016 

Nové Zámky

11. 5. 2016 

Opava

18. 5. 2016 

Ptýrov

1. 6. 2016 

Zduchovice 

8. 6. 2016 

Litomyšl

15. 6. 2016 

Mariánské Lázně

6. 7. 2016 

Zduchovice

12. 7. 2016 

Opava

20. 7. 2016 

Tachov

3. 8. 2016 

Brno Panská lícha

10. 8. 2016 

Litomyšl 

19. 8. 2016 

Ostrava

1. – 4. 9. 2016 

Brno Panská lícha – FINÁLE

Termínová listina KMK 2016 

– drezura

5. – 6. 5. 

Dvůr Stráň Gabrielka

4. – 5. 6.

Heroutice 

24. – 26. 6.

Nebanice

29. – 31. 7.

Zduchovice 

1. – 4. 9. 2016 

Brno Panská lícha – FINÁLE

Termínová listina KMK 2016 

– všestrannost

16. – 17. 4. 2016 

Pardubice

7. – 8. 5. 2016 

Těšánky

18. – 19. 6. 2016 

Loštice 

2. – 4. 7. 2016 

Vrchovany

2. – 4. 9. 2016 

Pardubice - FINÁLE

Inzerce

Pod zkratkou KMK se všem jezdcům, 
chovatelům a majitelům koní vybaví 
seriál chovatelských soutěží Kritérium 
mladých koní. Soutěží se v něm ve třech 
olympijských disciplínách a účelem je 
testování užitkových vlastností mladých 
koní ve vyšším stupni kontroly užitko-
vosti, s využitím výsledků pro kontrolu 
dědičnosti, v průběhu sportovní sezony na 
vybrané části populace.

Soutěže jsou otevřené klisnám, hřeb-

cům a valachům. Podmínky účasti přesně 
ošetřují zásady KMK, které každoročně 
vydává Svaz chovatelů českého teplo-
krevníka ve spolupráci s ČJF a dalšími 
chovatelskými svazy.

KMK se účastní vždy čtyřletí, pětiletí 

a šestiletí koně a série ve všech disciplí-
nách končí finále. Dvanáct mítinků čeká 
skokany v období od dubna do srpna. Prv-
ní víkend v září je pak na programu finále, 
které se letos přesunulo po několika letech 
ze Zduchovic na Panskou líchu do Brna. 

U parkurových mladých koní jsou základ-
ní kola rozdělena na první a druhou polo-
vinu sezony s dvojí různou úrovní. 

Do finále v Brně budou mířit také na-

dějní drezurní koně. Než však postoupí 
do samého závěru KMK, čekají je čtyři 
kvalifikační závody v období od května 
do července. V nich se vypisují speciální 
drezurní úlohy určené přímo pro mladé 
koně ve věku od čtyř do šesti let.

Třetí disciplínou zařazenou do KMK 

je všestrannost a závodí v ní opět koně již 
jmenovaných věkových kategorií. Finále 
všestrannosti se odehraje během prvního 
zářijového víkendu v Pardubicích. 

n

29

Preferovaní hrebci 2016

1942 WARNESS ZH

*2010

Warrant / Larino 

2189 HEARTVIT

*2013

Heartbreak ZH / Caesar 

2226 EMPIRE

*2009

Quidam de Revel/ Corrado I

2227 MONACO ČT

*2013

Millennium / Fidermark

KVH 165 cm

excelentní drezurní rodokmen

potomek hřebce Fidermarka - 

     Bundeschampion 2002 GP s M. v. Baalen

na aukci hříbat ve Vechtě hodnocen ELITE

körung Redefin 2015 - prémie

vyniká výraznou mechanikou pohybu, 

     elastickým a prostorným klusem a cvalem

rodokmen z otcovy strany zastupuje známou 

     východopruskou rodinu klisny Martchen 903 

ID čerstvé sperma 

8.000,-Kč

600 EUR klisny ostatních PK

stanice ZH Tlumačov      

 

oldenburský teplokrevník

+420775224728

180 -172 - 195 - 22cm 

hřebec s úžasnou mechanikou pohybu,

     výborným skokem s výraznou silou 

     v odraze a s dokonalou obratností

od r. 2014 účastník kval.kol KMK 

     2014 finále KMK Zduchovice - 2.m

2015 finále KMK Zduchovice - vítěz

první potomstvo 2015 je hodnoceno

     jako velice vyrovnané a nadějné, o tom

     svědčí i vítězné hříbě z oblastní 

     jihočeské přehlídky hříbat plemene ČT

ID čerstvé sperma 

7.000,-Kč

stanice ZH Písek      

 

holandský teplokrevník (KWPN)

+420737274803 

171-162-188-21,5cm

vítěz předvýběru hřebců 2015 - prémie

typický hřebec středního rámce, výborný 

     styl skoku - skok dynamický, skokový 

     luk vynikající, s kvalitní mechanikou p.

     zejména klus - prostorný a vydatný 

korektní exteriér a dobrý charakter 

otec Heartbreak ZH sportoval na úrovni 

     ST**, potomstvo dosahuje výkonnosti S*

potomek rodiny, která dala mezinárodní 

     i olympijské skokové koně

ID čerstvé sperma 

5.500,-Kč

stanice ZH Písek      

 

český teplokrevník

+420737274803 

167,178,195,21,8cm

hřebec moderního sportovního původu

korektního exteriéru

2015 finále KMK Zduchovice - 2.m

2014 finále KMK Zduchovice - 3.m

účastník mezinárodních soutěží pro

     mladé koně (Lanaken) 

na tuzemských kolbištích sportuje do

     obtížnosti 130cm

syn 11.hřebce ve světovém žebříčku

     skokových hřebců

ID čerstvé sperma 

8.000,-Kč 

stanice ERC Mnětice    +420775720030 

holandský teplokrevník (KWPN)

Preferovaný hřebec je vybraný a doporučený hřebec RPK ČT a předsednictvem svazu chovatelů ČT k připuštění klisen zapsaných HPK ČT, HPK PRO nebo AP ČT. 

Těmto klisnám a jejich majitelům svaz chovatelů přispívá částkou 

do 3.000,-Kč na březí klisnu. Hlavním úsilím SCHČT je trvalé zvyšování genetické úrovně českého teplokrevníka.

SLEV

A 3000,-

PRO KLISNY CT

Jezdecký katalog 2016