Inzerce

Benjamin Cup ve všestrannosti  

pro děti na pony

Pro děti, které se se svými poníky věnují všestrannosti, je připraven v roce 2016 další 
ročník seriálu Benjamin Cup. V pěti kolech budou dvojice sbírat body podle přesně stano-
veného systému popsaného v pravidlech seriálu.

Seriál je určen pro jezdce ve věku od 

10 do 16 let na všech kategoriích pony. 
Obtížnost kol je na stupni ZL. Formát 
soutěže se skládá z klasických třech částí: 

drezurní zkoušky, terénní zkoušky a par-
kuru. Jezdec může startovat v soutěži 
s více koňmi, hodnocena je vždy dvojice 
jezdec a kůň.  

Do konečného hodnocení se započítá-

vá pět nejlepších výsledků z celé sezony, 
pokud má dvojice výsledků méně než 
pět, počítají se všechny. Bodování je na-
staveno následovně: od hodnoty 150 jsou 
odečteny dosažené trestné body v soutěži 
a tento výsledek bude vydělen 10. Bodový 
výsledek 0 mají nedokončené starty z ja-
kéhokoliv důvodu a starty s dosaženým 
výsledkem vyšším než 150 trestných bodů.

První setkání při Benjamin Cupu zaži-

jí nejmenší naděje všestrannosti v Borové 
v polovině května. Druhé kolo hostí v červ-
nu Loštice. Dalším zastavením je červenco-
vé heroutické kolo a poté se túra přesune do 
Brna na Panskou líchu. Poslední závod se 
pak odehraje koncem září v Přeštěnicích. 

n

Termínová listina  

Benjamin Cupu 2016

14. – 15. 5. 2016

Borová

18. – 19. 6. 2016

Loštice

23. – 24. 7. 2016

Heroutice

27. – 28. 8. 2016

Brno Panská lícha

24. – 25. 9. 2016

Přeštěnice

Benjamin Cup je určen pro děti věnující se všestrannosti. 

Foto Jiří Bělohlav

24

Jezdecký katalog 2016