První ročník Zlaté podkovy se konal 

v roce 1966. Dodnes se těší obrovské po-
pularitě mezi jezdci i fanoušky jezdecké-
ho sportu. Kvalifikační kola všestrannosti 
a spřežení se konají zvlášť a jezdci při nich 
sbírají body do průběžného žebříčku. Fi-
nále, které tradičně hostí Humpolec, mají 
obě disciplíny společné.

Kvalifikace všestrannosti se rozběhnou 

v dubnu v Pardubicích. Na přelomu dubna 
a května hostí další kolo Dvoreček. Dru-
hý víkend v květnu se bude o další body 
bojovat v Těšánkách a o týden později 
v Borové. Začátkem června se série přesu-
ne do Brna na Panskou líchu, a po dalších 
dvou kvalifikačních závodech v Lošticích 
a Humpolci v červenci vše zamíří k srpno-
vému finále. 

Pravidly Zlaté podkovy jsou stanoveny 

celkem čtyři výkonnostní úrovně pro jezd-
ce všestrannosti. Nejvyšší úrovní je soutěž 
nazvaná stejně jako celá série, tedy Zlatá 
podkova. Jezdci se mohou, pakliže splní 
podmínky dané pravidly, účastnit také Stří-
brné a Bronzové podkovy. Poslední jmeno-
vaná je určena pro děti a juniory. Pro mladé 

Zlatá podkova  

je seriálem  

s nejdelší tradicí v ČR

čtyřleté a pětileté koně nebo pro starší koně, 
kterým byla v letošním roce poprvé vysta-
vena licence, je vypsána Soutěž nadějí. Na 
své si přijdou i děti na pony. 

Vozatajové soutěží o titul „Mistr 

opratí“ a začínají v květnu v Semicích, po 
nichž následují Těšánky. Další zastavení 
zažije v červnu Mimoň a Mikulov a v ná-
sledujícím měsíci se konají kvalifikace 
v Pardubicích a Čakovičkách. Soutěže 

Také jezdci všestrannosti a spřežení mají svůj seriál závodů. Známý je pod společným 
názvem Zlatá podkova. Jedná se o nejdéle existující seriál jezdeckých závodů, v loňském 
roce se totiž konal již jeho padesátý ročník. Šest vozatajských kol a sedm všestran-
nostních klání je zapsáno letos v jednapadesátém pokračování seriálu, který tradičně 
vyvrcholí při srpnovém finále v Humpolci.

Termínová listina  

Zlaté podkovy 2016

16. – 17. 4. 2016

Pardubice, všestrannost

30. 4. – 1. 5. 2016

Dvoreček, všestrannost

7. – 8. 5. 2016

Semice, spřežení

7. – 8. 5. 2016

Těšánky, všestrannost

14. – 15. 5. 2016

Borová, všestrannost

21. – 22. 5. 2016

Těšánky, spřežení

4. – 5. 6. 2016

Brno Panská lícha,  

všestrannost

11. – 12. 6. 2016

Mimoň, spřežení

18. – 19. 6. 2016

Loštice, všestrannost

25. – 26. 6. 2016

Mikulov, spřežení

9. – 10. 7. 2016

Pardubice, spřežení

16. – 17. 7. 2016

Humpolec, všestrannost

23. – 24. 7. 2016

Čakovičky, spřežení

19. – 21. 8. 2016

Humpolec - FINÁLE 

spřežení se jedou ve všech třech klasic-
kých typech zápřahů: jednospřeží, dvoj-
spřeží a čtyřspřeží, avšak nejdelší tradici 
má v tomto případě dvojspřeží.

Pro obě disciplíny platí pravidlo, že 

účast ve finále mají zajištěnou vítězové 
předchozího ročníku. Dále se postupuje 
podle bodového hodnocení základních 
kol. Prvenství ve Zlaté podkově získal v ju-
bilejním padesátém ročníku Radko Hei-
denreich, a dá se očekávat, že se jej bude 
snažit letos obhájit. Mistrem opratí dvoj-
spřeží se stal Václav Coufalík, kategorii 
jednospřeží vyhrál Jan Exnar a královskou 
disciplínu čtyřspřeží ovládl Zdeněk Jirá-
sek. Jména vítězů jednapadesátého roční-
ku Zlaté podkovy budeme znát v neděli 
21. srpna. Podrobné informace k seriálu 
najdete na www.zlatapodkova.cz. 

n

22

Jezdecký katalog 2016

Mezi nejúspěšnější jezdce ve všestrannosti 
patří Robert Pokorný.

 Foto Jiří Bělohlav

 Foto Jiří Bělohlav

Vítězem Zlaté podkovy 2015 ve všestrannosti 
se stal Radko heidenreich. 

Mistrem opratí Zlaté podkovy 2015 v kategorii dvojspřeží je Václav Coufalík. 

Foto Josef Malinovský