Oproti minulému ročníku nastaly dvě 

významné změny. Sérii pořádá nový orga-
nizátor, který se také ujal pořádání finále. 
Je jím Jezdecká společnost Equitana Marti-
nice. Došlo také ke zjednodušení pravidel 
a zejména k snížení počtu kategorií a úrov-
ní, což je pro diváka i sportovce čitelnější.

Seriál je přístupný jezdcům a koním 

pouze s platnou licencí České jezdecké 
federace. Vypsaný je ve dvou výkonnost-
ních úrovních: Top Ten Cup a Challenge 
Cup. Do jedné z kategorií je jezdec auto-
maticky zařazen prvním startem v kvalifi-
kačních závodech. 

Obtížnější kategorií je Top Ten Cup, 

při kterém se jezdí úlohy Prix St. George, 
Intermediate I a Intermediate Kür. Jezdci 
a koně k účasti musí mít odpovídající vý-
konnost, je tak určená pro dvojice startu-
jící v SG a IM. Challenge Cup je naopak 
určen pro jezdce, kteří do roku 2015 nebo 
v roce 2016 startovali maximálně v úlo-
hách obtížnosti stupně S (střední). Je však 
povolená výjimka pro děti a juniory. Tito 
jezdci mohou startovat s koňmi, kteří již 
absolvovali úlohy až do stupně obtížnosti 
TT (velmi těžké). 

Český drezurní pohár má v letošním 

roce sedm kvalifikačních kol. Osmým 
závodem je již zmíněné finále. Začíná se 
na přelomu dubna a května v Martinicích 
u Březnice. O týden později hostí další 
kolo Dvůr Stráň Garbrielka a během před-
posledního víkendu v květnu se túra pře-

Český drezurní pohár  

vstupuje do druhého  

desetiletí

sune do Borové u Chvalšin. Tradiční po-
řadatel drezurních závodů JK Panská lícha 
v Brně se ujal čtvrtého kola, jež se koná 
v polovině června. Poté zavítají drezurní 
jezdci do západočeských Nebanic, a prv-
ní víkend v červenci se setkají ve Zdu-
chovicích. Následně již zbývá poslední 
sedmé kvalifikační kolo, které organizuje 
Grunt Galatík v Těšánkách a po bezmála 
dva měsíce dlouhé pauze, která nabídne 
prostor dalším drezurním kláním včetně 
mistrovství České republiky, se série vrátí 
tam, kde začala. Finále se koná ve dnech 
od 9. do 11. září v Martinicích. 

Seriál závodů Český drezurní pohár je, jak už název napovídá, určen drezurním jezd-
cům, kteří se mohou účastnit sedmi kvalifikačních kol konaných po celém území České 
republiky. Seriál se uzavírá při finále v Martinicích u Březnice. V roce 2015 zažil ČDP svůj 
jubilejní desátý ročník, takže letos vstupuje do druhého desetiletí své existence.

Termínová listina ČDP 2016

29. 4. – 1. 5. 2016

Martinice

7. – 8. 5. 2016

Dvůr Stráň Gabrielka

21. – 22. 5. 2016

Borová

11. – 12. 6. 2016 

Brno Panská lícha

24. – 26. 6. 2016 

Nebanice

1. – 3. 7. 2016

Zduchovice

16. – 17. 7. 2016 

Těšánky

9. – 11. 9. 2016 

Martinice – FINÁLE

Obhajovat první místo v obtížnější 

úrovni Top Ten Cupu by měla Tereza 
Hábová, která vedle tohoto vítězství vy-
bojovala v sedle Jamese Bonda v roce 
2015 také titul mistryně České republiky. 
V Challenge Cupu nenašla v uplynulém 
roce přemožitele Ema Kopuletá s koněm 
Belle-Ennie. Podrobnosti k pravidlům 
a termínům jednotlivých kol najdete na 
webu www.ceskydrezurnipohar.cz. 

n

Nejúspěšnější trojice jezdců ČDP 2015: 
Fabrizio Sigismondi, Tereza Hábová a Adéla 
Neumannová.

Vítězná dvojice Top Ten Cupu 2015 
Tereza Hábová v sedle Jamese Bonda.

První a poslední 
kolo ČDP 2016 
hostí Martinice 
u Březnice.

Foto Tomáš Tengler

Foto Tomáš Tengler

Foto Tomáš Tengler

20

Jezdecký katalog 2016