Český skokový pohár 

zažije 15. ročník  

s novou kategorií U25

Hlavní túrou seriálu je samotný Český 

skokový pohár. V každých kvalifikačních 
závodech je rozpisem vypsaná Grand Prix 
neboli Velká cena s obtížností od stupně T* 
(145 cm) až po T*** (155 cm). Podle obtíž-
nosti jsou stanoveny přesné bodové příděly 
podle konkrétního umístění v Grand Prix. 

Jezdci s nižší sportovní výkonností, 

přesněji ti, kteří v posledních dvou letech 
nestartovali v soutěžích vyšších než S** 
(130 cm), mohou závodit v Amateur Tour. 
Těšit se můžeme také na Junior Cup, který, 
jak jeho název napovídá, podporuje spor-
tovce do 18 let. Novinkou letošního roku 
bude kategorie U25. Soutěžit v ní budou 
jezdci ve věku do 25 let. 

Z velkého zájmu jezdců a diváků se těší Český skokový pohár, často označovaný za 
extraligu českého parkurového skákání. V letošním roce se koná jeho patnáctý ročník, 
v kterém čeká jezdce dvanáct mítinků. Jezdci mohou sbírat body letos nově ve čtyřech 
různých túrách, pravidla seriálu se totiž rozrostla o soutěže pro jezdce do 25 let (U25).

Seriál startuje tradičně v Martinicích, 

kam si jezdci pro první bodový příděl 
dojedou v dubnu. Na přelomu dubna 
a května, pouhý týden po prvním kole, se 
přesune série do Brna. V polovině května 
pak přijde na řadu Ostrava a po ní jezdce 
čeká Velká cena Kolína, která se nekoná 
přímo v tomto malebném středočeském 
městě, ale v nedalekých Němčicích, kde se 
v loňském roce jela poprvé. První víkend 
v červnu je po dlouhá léta rezervovaný pro 
závody v Litomyšli, resp. v nedaleké Suché, 
a hned za týden se celý „peloton“ vydá do 
Opavy. Tamní organizátor se pyšní novým 
kolbištěm, jež účastníci okusili premiérově 
v roce 2015. 

Po bezmála dvouměsíční přestávce se 

koná sedmý kvalifikační závod ve Zdu-
chovicích u Kamýku nad Vltavou. Ptýrov 
u Mnichova Hradiště má v polovině srpna 
připravenou atraktivní noční Grand Prix. 
Dalším mítinkem pak bude Plzeň, čímž 
se seriál přehoupne do posledního mě-
síce. V září jezdce čekají ještě tři kola: ve 
Frenštátu pod Radhoštěm, v Hořovicích na 
Berounsku a v Olomouci. Právě posledně 
jmenovaný pořadatel zároveň organizuje 
i finále všech čtyř zmíněných túr. 

Pozornost bude jistě přitahovat velké 

finále Českého skokového poháru, kte-
ré je koncipováno podle modelu finále 
Světových jezdeckých her. Čtyři nejlepší 
jezdci bodování žebříčku v něm absolvu-
jí parkur nejen se svým koněm, ale také 
s koňmi každého dalšího soupeře. Oka-
mžiky, kdy jezdec má možnost poprvé na 
koně usednout několik málo minut před 
vstupem do kolbiště, přinášejí řadu napí-
navých situací a výborných sportovních 
výkonů. Více informací se dozvíte na 
www.ceskyskokovypohar.cz. 

n

Termínová listina ČSP 2016

21. – 24. 4. 2016

Martinice

30. 4. – 1. 5. 2016

Brno

13. – 15. 5. 2016 

Ostrava

19. – 22. 5. 2016

Kolín – Němčice

2. – 5. 6. 2016

Litomyšl

9. – 12. 6. 2016 

Opava

4. – 7. 8. 2016

Zduchovice

18. – 20. 8. 2016

Ptýrov

26. – 28. 8. 2016

Plzeň

9. – 11. 9. 2016 

Frenštát pod Radhoštěm

15. – 18. 9. 2016

Hořovice

22. – 25. 9. 2016

Olomouc – FINÁLE

Foto Josef Malinovský

Vítězové a umístění v Českém skokovém 
poháru získávají krásné trofeje i kokardy.

Jedinou ženou ve finále ČSP 2015 byla Barbora Tomanová.

Foto Josef Malinovský

Foto Josef Malinovský

18

Jezdecký katalog 2016

Vítězem finále ČSP 2015 se 

stal Rudolf Doležal, který 

v soutěži se střídáním 

koní startoval poprvé 

ve své sportovní kariéře.