XXXI. letní olympijské hry vypuk-

nou naplno při zahajovacím ceremoni-
álu, který proběhne v pátek 5. srpna na 
slavném fotbalovém stadionu Maracana 
v Riu de Janeiru. Odstartuje tak sedmnáct 
dní trvající maraton sportovních soutěží, 
během nichž se rozdá 306 medailí. 

Celkem dvaatřicet sportovních od-

větví je v roce 2016 přizváno k účasti 
na olympiádě. Jezdectví je jedním z tra-
dičních olympijských sportů, jež byly na 
programu her už více než před 100 lety. 
Parkurové skákání se objevilo poprvé 
v roce 1900 na hrách v Paříži, o dvanáct 
let později se k nim přidala ve Stockhol-
mu drezura a všestrannost.

Právě poslední jmenovanou disciplí-

nou pravidelně představení jezdeckého 
sportu začíná. V Riu je všestrannost na 
programu hned druhý den po zahájení. 
Týmové zlato budou hájit Němci. V roce 
2012 v Londýně získali zlato v soutěži 

Rok 2016 ve znamení  

olympijských 

a paralympijských her

K největším sportovním svátkům patří bezesporu olympijské hry. Pravidelný cyklus letní 
olympiády se uzavírá právě v letošním roce a pozornost fanoušků se tak upíná k brazilské-
mu Riu de Janeiru, kde budou v srpnu XXXI. letní olympijské hry probíhat. Během her se 
budou konat soutěže v dvaatřiceti sportovních odvětvích. Jedním z nich je jezdectví.

družstev i jednotlivců. Německo je, co do 
zisku medailí, nejúspěšnější zemí v histo-
rii her napříč všemi disciplínami. 

Ve dnech 10. – 15. srpna se pojede 

klasická drezura. Pozici vítěze se bude 
snažit udržet Velká Británie. V Londýně 
vyhráli Britové týmovou i individuální 
soutěž. Parkurové skákání je na progra-
mu ke konci her. Respektive finále jed-
notlivců se bude konat 19. srpna, což je 
dva dny před slavnostním ukončením 
olympiády. Zlatá medaile ze soutěže 
jednotlivců putovala před čtyřmi lety do 
Švýcarska, soutěž družstev vyhrála Velká 
Británie. Obě tyto země si zajistily postup 
i tentokrát díky výsledkům na mistrovství 
Evropy 2015. 

Zatímco v drezuře a všestrannosti 

Česká republika své zastoupení mít zcela 
jistě nebude, parkurové skákání a také pa-
radrezura na paralympijských hrách mají 
reálnou naději. V době, kdy tento katalog 

nachází své čtenáře, je již jasno. Datem, 
které vše rozhodlo, byl totiž 6. březen, 
kdy skončilo kvalifikační období podle 
pravidel Mezinárodní jezdecké federace 
(FEI). O kvalifikaci do skokových soutěží 
se snažil Aleš Opatrný. 

Olympiádu tradičně následují Para-

lympijské hry. Ty proběhnou v Riu de 
Janeiru od 7. do 18. září. Velké šance na 
účast má česká paradrezurní Anastasja 
Vištalová. Vše napovídá tomu, že Česká 
republika bude mít poprvé v historii své-
ho zástupce na jezdecké paralympiádě. 
Tak budeme držet palce! 

n

Program XXXI. letní  

olympiády v jezdectví

6. 8.

Všestrannost – drezurní zkouška 

(družstva a jednotlivci)

7. 8.

Všestrannost – drezurní zkouška 

(družstva a jednotlivci)

8. 8.

Všestrannost – cross-country  

(družstva a jednotlivci)

9. 8.

Všestrannost – skoková zkouška 

(družstva a jednotlivci)

10. 8.

Drezura – Grand Prix  

(1. kvalifikace družstev a jednotlivců) 

11. 8.

Drezura – Grand Prix  

(1. kvalifikace družstev a jednotlivců)

12. 8.

Drezura – Grand Prix Special 

(finále 

družstev a 2. kvalifikace jednotlivců)

14. 8.

Skoky 

(1. kvalifikace jednotlivců)

15. 8.

Drezura – Grad Prix Kür  

(finále jednotlivců)

16. 8.

Skoky 

(1. kolo družstev a 2. kvalifika-

ce jednotlivců)

17. 8.

Skoky 

(finále družstev a 3. kvalifikace 

jednotlivců)

19. 8.

Skoky 

(finále jednotlivců)

17

Jezdecký katalog 2016

Jezdecká olympiáda vyvrcholí parkury. 

Foto FEI

Olympijské hry 2016 
v jezdeckých soutěžích 
zahájí všestrannost. 

Foto FEI