Tradičně startuje kolotoč meziná-

rodních závodů v druhé půlce dubna 
v Kladrubech nad Labem. Tamní Národ-
ní hřebčín pořádá Rudolfův pohár, což 
jsou závody spřežení nejvyšší kategorie 
CAI3*. Soutěže jsou vypsány pro jed-
nospřeží, dvojspřeží a čtyřpsřeží. 

Po šesti letech se do České republiky 

vrací mezinárodní mítink v reiningu pod 
označením CRI3*. Místem jeho koná-
ní bude ranč v Kozlovicích a odehraje se 
v tamní hale na konci dubna. Voltižní zá-
vody napříč několika úrovněmi i věkovými 
kategoriemi pořádá v prvním červnovém 
víkendu tělovýchovná jednota ve Fren-
štátě pod Radhoštěm. Pořadatel už třemi 
úspěšnými ročníky v řadě obnovil tradici 

Sedm mezinárodních závodů   

v roce 2016 na území ČR

mezinárodních voltižních závodů v České 
republice. Vytrvalci mají v plánu závody 
kategorie CEI2* ve Slavošově. Konat se bu-
dou během druhého červnového víkendu. 

Brněnský areál na Panské líše zažije 

v červnu jeden ze třech jezdeckých Svě-
tových pohárů, které České jezdecké fe-
deraci schválila Mezinárodní jezdecká 
federace (FEI). V Brně je to konkrétně 

Seznam mezinárodních závodů zapsaných 
v kalendáři Mezinárodní jezdecké federace 
(FEI) se v sezoně 2016 oproti minulému 
roku snížil. Na území České republiky 
se jich bude konat sedm. Dvakrát k nám 
zavítají zahraniční jezdci na závody spře-
žení, jeden mítink čeká skokany, voltižéry, 
drezurní i reiningové jezdce nebo vytrvalce. 

drezurní CDI-W. Spolu s ním proběhnou 
i soutěže kategorií CDI3*, juniorské CDIJ 
a CDIP pro děti na pony.

Hned o týden později mohou do Svě-

tového poháru bodovat parkuroví jezdci 
při mítinku J&T Banka CSI3*-W Olo-
mouc. Navíc se tam bude konat kvalifi-
kace juniorů na mistrovství Evropy CSIJ-
-A a soutěže pro jezdce do 25 let CSIU25. 
Čtvrtou samostatnou kategorií jsou soutě-
že CSIYH pro mladé koně. 

Do Světového poháru je započítáva-

ná také soutěž pro čtyřspřeží v západo-
českých Nebanicích. Ta je navíc oproti 
minulým sezonám koncipovaná jako 
CAIO3*-H4W, to znamená, že se jí bu-
dou účastnit celá národní družstva a díky 
dlouholeté tradici a mezinárodní spolu-
práci se dá očekávat velmi zajímavá za-
hraniční účast. Vedle čtyřspřeží se budou 
konat také kategorie jednospřeží a dvoj-
spřeží stejně jako zápřahy pony. 

n

Termínová listina mezinárodních závodů 2016 v ČR

21. – 24. 4. 2016

Kladruby nad Labem

CAI3*-H1, CAI3*-H2, CAI3*-H4, CAI2*-H1

29. 4. 2016

Kozlovice

CRI3*

2. – 5. 6. 2016

Frenštát pod Radhoštěm

CVI1-3*, CVICh1-2*, CVIJ1*-2*

10. 6. 2016

Slavošov

CEI2*

17. – 19. 6. 2016

Brno Panská lícha

CDI-W, CDI3*, CDIJ, CDIP

23. – 26. 6. 2016

Olomouc

CSI3*-W, CSIJ-A, CSIU25-A, CSIYH1*

28. – 31. 7. 2016

Nebanice

CAI3*-H1, CAI3*-H2, CAIO3*-H4 W, CAI3*P2,P4

V České republice 

proběhnou v roce 2016 

dvoje mezinárodní 

závody spřežení. 

Asi nejprestižnější sportovní událostí v ČR je J&T Banka CSI3*W Olomouc. 

Světový pohár v drezuře hostí Brno.

Foto Josef Malinovský

Foto archiv pořadatele

Foto Josef Malinovský

15

Jezdecký katalog 2016

U NÁS VŽDY ZA DOBROU CENU

Jezdecké boty

od 450 Kč

Uzdečky

od 530 Kč

Podsedlové dečky

od 390 Kč

Deky na koně

od 425 Kč

Jezdecké helmy

od 750 Kč

Čištění na koně

od 30 Kč

Vše pro koně, jezdce, vybavení boxu a stáje, western, vozatajství......

www.EQUITUM.cz

Jezdecké rajtky

od 650 Kč

Jezdecké rukavice

od 60 Kč